Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Biomajanduse meetmed

26. mai 2022 10:00 - 13:00

Tasuta

Põllumajandusuuringute Keskus ja Maaeluministeerium korraldavad veebipõhise ringbiomajanduse infopäeva.

Infopäeval tutvustatakse taastekava (RRF) bioressursside väärindamise ja ressursitõhususe toetusi.

Ajakava:

Toimumiskoht:  Zoom

Registreerumine allpool kuni 25.05 kell 10.00. Link infopäevaga liitumiseks saadeti osalejatele 25. mai õhtul.

Täiendav info: Hanna Tamsalu, 5201078, hanna.tamsalu@pmk.agri.ee

 


Mis on biomajandus?

Vaata Argo Peepsoni ettekannet: Biomajanduse roll kestlikus majandusmudelis ka kogukondade arengus

Loe Argo Peepsoni artiklit: Biomajandus – 20.5.2022

Bioressursside toetus

… on suunatud ettevõtete rohepöörde eesmärkide täitmisele, soodustades bioressursile kõrgema majandusliku lisandväärtuse andmist, teadus- ja arendustegevuse võimekust ning innovatsioonivõimekuse kasvatamist ning kasvuhoonegaaside heite vähendamist. Toetuse sihtrühm on ettevõtjad (sh põllumajandus, metsandus, kalandus, vesiviljelus ja toiduainetööstus) ning teadus- ja arendusasutused.

Toetatavad projektid võivad olla näiteks teravilja töötlemine väärindatud valgu, biomaterjalide või kemikaalide tootmiseks; kõrvalsaaduste ja jääkide kasutamine bioenergia tootmiseks, piimatootmise saaduste (nt vadaku) väärindamine komponentideks, mida saavad kasutada tervisetooteid valmistavad ettevõtted ja farmaatsiatööstus; toidutööstuse tehnoloogia uuendamine, et asendada fossiilseid materjale taastuvatega, nagu näiteks võtta kasutusele taastuval ressursil põhinevad pakendid; väheväärtuslikust kalast saadud kalaõli ja kalajahu edasine väärindamine; süsinikneutraalne vesiviljelus (vetikate ja karpide kasvatamine ja väärindamine kasutamiseks toidutööstuses, farmaatsiatööstuses, biomeditsiinis) jmt.

Bioressursside väärindamise investeeringutoetuse eelnõuga on võimalik tutvuda eelnõude infosüsteemis EIS


Ressursitõhususe toetus

Tööstusettevõtete ressursitõhususe toetuse eesmärk on suurendada Eesti ressursitootlikkust (SKP ja kodumaise materjalitarbimise näitaja suhe), mis tähendab raha hulka, mida me ühe kilogrammi toormaterjali kohta saame. Meetme tegevustega toetame ressursitõhususe saavutamist ettevõtetes. Toetasime tootmisprotsessi ümber kujundamisega seotud tegevusi:

  • ressursisäästu lahenduste väljatöötamine ja rakendamine;
  • seadmete soetamine ja/või väljavahetamine uuenduslike ja ressurssi säästvamate vastu;
  • seadmete soetamine oma tootmisjääkide kasutamiseks, mis vähendavad primaarse ja suurendavad teisese toorme kasutamist tootmisprotsessis;
  • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendused tootmisprotsessis, mis tagavad ressursisäästu.

Taotleja võib olla äriühing, kelle põhitegevus või kõrvaltegevus vastab vähemalt 20% müügitulu ulatuses Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) koodidele mäetööstus (jagu B, alajagu 05-09) või töötlev tööstus (jagu C, alajagu 10-33), välja arvatud kivi- ja pruunsöe kaevandamine (jagu B, alajagu 05), toornafta ja maagaasi tootmine (jagu B, alajagu 06) ning tubakatoodete tootmine (jagu C, alajagu 12).


Infopäev toimub “Teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas” raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

MAK_logo