Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Eesti maaelu arengukava 2014 – 2020 meetme 1 “Teadmussiire ja teavitus” infopäev Tootmishügieeni tagamine toidukäitlemisettevõttes

10. juuni 2016

Järvamaa

Paide Nelja Kuninga Hotell (Pärnu 6)

Järvamaa

Sihtrühm:

Eesti maaelu arengukava 2014 – 2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" infopäeva sihtrühm on põllumajandustoodete tootmise ja töötlemisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega tegutsev füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja.

Toimumisaeg ja -koht:

·         19.02.2016 (reede), Tartu Eesti Maaülikool (Kreutzwaldi 56/1 avatud ülikooli õppeklass)

·         10.06.2016 (reede), Paide Nelja Kuninga Hotell (Pärnu 6) 

Maht: 7 akadeemilist tundi kontaktõpet (üks õppepäev)

Infopäeva eesmärk ja olulisus:
toidukäitlemisettevõtte tootmishügieen mõjutab otseselt toidu ohutust ning kvaliteeti. Tootmishügieen on ettevõtte strateegiline ülesanne, mille eeskujuliku rakendamisega tagatakse toidu ohutus ning kvaliteet k.a. stabiilsed säilimisajad, samuti ohutu töökeskkond.

Sisu:

·   tootmishügieeni eesmärgid;

·  tootmishügieeniga seonduvad terminid ning nende tähendus;

·  tootmishügieeniga seonduv seadusandlus;

·  tootmishügieeni korraldus;

·   seadmete ja hoonete hügieeniline disain;

·   hügieenitsoonide vajalikkus;

·   biokirmed tootmiskeskkonnas;

·   tootmishügieeniga seonduv mikrobioloogia;

·   tootmiskeskkonnas puhtuse tagamine;

·   hügieeniproovide võtmine ning analüüsitulemuste tõlgendamine;

·  tootmiskeskkonnas L. monocytogenes tuvastamine ja likvideerimine.

Õpiväljund:
infopäeva eduka läbimise tulemusena osalenu:

·  teab tootmishügieeni valdkonna terminite tähendust;

·  teab, et tootmishügieen on lahutamatult seotud ettevõtte enesekontrolli süsteemiga;

·  mõistab eeskujuliku tootmishügieeni olulisust toidu ohutuse ja -kvaliteedi ning stabiilsete säilimisaegade tagamisel;

·  on teadlik tootmishügieeni headest tavadest ning tegevustest, mis tagavad seadusandlusest tulenevate hügieeninõuete täitmise;

·  on teadlik tootmishügieeni mõjutavatest põhifaktoritest;

·  on tutvunud tootmiskeskkonnast hügieeniproovide võtmise metodoloogia ning meetoditega;

· oskab tuvastada ja likvideerida L. monocytogenes´t  tootmiskeskkonnas.

Õppejõud: professor Mati Roasto

Ajakava:
10.00 – 11.30 õppetöö
11.45 – 13.15 õppetöö
13.45 – 15.15 õppetöö
15.30 – 16.15 õppetöö

NB! Kohtade arv on piiratud, vajalik on eelregistreerumine, registreeru siit: http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/pria-reg-i/

MAK_logo