Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine (veebipõhine kursus)

19. märts 2021

Seoses C-19 kiire levikuga toimub Eesti Maaülikooli korraldatav täiendkoolitus videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas.

Täpsem info ja registreerumine SIIN

Lektor Katrin Laikoja koolitus annab esmased juhised sellest, kuidas välja töötada ja juurutada ettevõttes enesekontrollisüsteemi ning seda auditeerida ja ajakohastada.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Enesekontrollisüsteem kui toidukäitleja kohustus;
 • Juhendmaterjalid ja infoallikad;
 • HACCP 7 põhimõtet ja 12 etappi;
 • Töörühma loomine, tootekirjelduste ja toorainelehtede koostamine;
 • Ohtude analüüs, ennetavate abinõude määramine;
 • Riskide analüüsimine;
 • KKPde, kriitiliste piiride ja korrigeerivate tegevuste määramine;
 • Seire kehtestamine;
 • Enesekontrolliplaani ja HACCP süsteemi dokumenteerimine;
 • Süsteemi tõendustegevused;
 • Auditi põhimõtted;
 • Eeltingimusprogrammide/heade hügieenitavade auditeerimine;
 • HACCP põhimõtete auditeerimine.

Täienduskoolitusest võivad osa võtta:

 • põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
 • põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
 • toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
 • põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
 • isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
 • põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

Füüsiliste isikute ja riigiametnike täienduskoolitusel osalemine ei ole toetatav!

Tegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 1 “Teadmussiire ja teavitus” tegevuse “Pikaajalised programmid” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.

NB! Teavitame! Antud koolitustegevuses osalemine on osaleja jaoks vähese tähtsusega abi, abisummas 120 eurot.

.

Koolituse korraldaja:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1
51006 Tartu,
tel 731 3275
e-post: avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/

MAK_logo