Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Konverents: Inspireeriv koostöö toidusektoris

24. mai 2022 13:00 - 17:00

2021. aastal alustasid PRIA ja Maaeluministeerium koos Marketingi Instituudiga Eesti toidusektori jaoks programmi Ekspordivägi, mille eesmärk on kasvatada toidusektori rahvusvahelise müügi teadmisi ja oskusi.

Kutsume kõiki sektori ettevõtteid osalema Eesti toidusektori ekspordivõimekuse programmi Ekspordivägi rahvusvahelisel hübriidkonverentsil Inspireeriv koostöö toidusektoris, mis toimub 24. mail 2022 algusega kell 13.00 Cinamon kinos kaubanduskeskuses T1.

Konverentsi materjalid on kättesaadavad alljärgnevalt:

Konverentsi videosalvestus on leitav SIIN

Päevajuhi slaidid on leitavad SIIN

Oliver Rist – Coop esitlus on leitav SIIN

Pernille Bundgård – Organic Denmark esitlus (inglise keeles) on leitav SIIN

Paulina Štreimikytė – Lithuania´s National food cluster esitlus (inglise keeles) on leitav SIIN

Agnes Naarits – Toidutööstuse konkurentsivõime uuringu ettekanne on leitav SIIN

Kairi Järvetar – Kuidas tagada kohaliku tooraine kättesaadavus toitlustusasutustes? on leitav SIIN

NB! Soovijatel on võimalus osaleda ka Zoomi vahendusel. Konverentsi modereerib Anu-Mall Naarits Marketingi Instituudist. Registreerimine avatud 22. maini.

Tule konverentsile, et:

  • saada aru, kuidas jaekettidega kõige paremini koostööd teha ja ühiselt hangetel osaleda;
  • kuulata, millised on rahvusvahelised praktikad ning uuendused jaekettide ja toidutootjate omavahelises koostöös ja mil moel võiks neid Eestis rakendada;
  • saada inspiratsiooni toimivatest rahvusvahelistest uuenduslikest koostöömudelitest;
  • jõuda arusaamisele, milline koostöömudel on toodete jaeketti saamisel parim;
  • kohtuda teiste ettevõtete esindajatega toidusektorist, et omavahel kogemusi vahetada.

Konverentsi päevakava:

12:30 – 13:00 Kogunemine ja tervituskohv

13:00 – 13:10 Avasõnad ja programmi Ekspordivägi lühitutvustus

13:10- 13:35 Millised on Eesti toidutootja võimalused Coopiga koostööd teha?

Oliver Rist, Coop Eesti ostujuht

Kuidas Coop teeb müüki minevate toodete valiku? Jaeketi sisseostu ja logistika mehhanism. Võimalused Coopiga koostööks Eesti toiduvõrgustikele ja ühistutele.

 

13:35- 14:00 Kuidas riigisisesest koostööst kasvab välja võimekus jõuda eksportturgudele?

Pernille Bundgård, Organic Denmark rahvusvahelise turunduse direktor

Kuidas 60 töötajaga Taani maheettevõtete katusorganisatsioon toimib? Kuidas organisatsioon riiklikele mahe-eesmärkidele kaasa aitab? Kuidas toimub koostöö jaekettidega?

 

14:00- 14:25 Leedu Riiklik Toiduklaster: väikeettevõtete jätkusuutlik ja uuenduslik kasv

Paulina Štreimikytė, ECCP koordinaator Leedu Riiklikus Toiduklastris

Kuidas on üles ehitatud Leedu Riiklik Toiduklaster? Kuidas klastri liikmed saavad liikmelisusest kasu? Millised on klastri parimad koostööpraktikad?

 

14:25- 14:50 Arutelu ja paneeldiskussioon. Inspireerivad näited  ja lahendused toidutootjate võrgustike ja jaekettide vahel. Paneelis osalevad Oliver Rist, Pernille Bundgård ja Paulina Štreimikytė.

14:50 – 15:10 Kohvipaus

15:10- 15:35 Eesti toidutootjate konkurentsivõime rahvusvahelistel turgudel

Agnes Naarits, Põllumajandusuuringute Keskuse maamajanduse analüüsi osakonna juhataja asetäitja

Kui palju toiduainetööstus meile toitu toodab? Millist toitu saaksime rohkem eksportida? Toidutööstuse konkurentsivõime ja arenguperspektiivide uuringu lõpparuande ülevaade.

 

15:35 – 16:05 Eesti tarbija tahab kohalikku toitu. Kuidas tagada kohaliku tooraine kättesaadavus toitlustusasutustes?

Kairi Järvetar, Baltic Restaurants Estonia AS ostujuht

Kuidas toimib 160 toitlustusasutust haldava organisatsiooni töö üle Eesti ja partneritega? Toidutrendid ja hooajalisus ehk kuidas plaanitakse meie söögilauda? Toorainega varustamise kitsaskohad, lahendused ja ettepanekud koostööks.

 

16:05- 16:45 Paneeldiskussioon. Millised koostöövormid on edukalt toiminud ja millised koostöömudelid jõuavad tootmismahtude kasvuni ning ekspordini? Mis loob eeldused ühispakkumiseks ja tootmismahtude kasvuks? Ettepanekud ja võimalused Eesti toiduvõrgustikele toorainemahtude kasvatamiseks, ühistute loomiseks ja piirkondlike investeeringute teostamiseks.

Paneeldiskussioonis osalevad Koit Kelder (Saarte Koostöökogu), Hardi Tamm (Piimaklaster MTÜ) ja Mirjam Pikkmets (Talumeiereide Liit / Mätiku talumeierei).

16:45- 17:00 Päeva kokkuvõte, tagasiside kogumine ja loosimine tagasiside täitjate vahel

 

Konverents on sünkroontõlkega. Konverents on osalejatele TASUTA, kuid ettevõtetele arvestatakse selle eest vähese tähtsusega abi kuni 181€ ühe osaleja kohta. Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel päevakavas muudatusi. NB! Zoomis osalejatele saadame osalemiseks vajaliku lingi eelmisel päeval.

Teadmussiirde pikaajaline programm toidusektori müügivõime edenduse tegevusvaldkonnas viiakse ellu “Eesti maaelu arengukava 2014–2020” meetme „Teadmussiire ja teavitus“  tegevuse liigi „Pikaajalised programmid“ raames ning seda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).