Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Taastav põllumajandus

27. august 10:00 - 28. august 17:00

Taastava põllumajanduse aluskoolitus  27. ja 28. august ning 7. ja 8. september

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) on  32 tundi, millest 14 tundi on auditoorset tööd ning 4 tundi praktilist tööd koolikeskkonnas ja 14 tundi õppekäik töökeskkonda

Koolituse tulemusel õppija omandab teadmised taastava põllumajanduse põhimõtetest, mulla funktsionaalsest toimimisest, mulla toiduvõrgustikust, süsinikust mullas ja erinevatest taastava põllumajanduse praktikatest looma- ja taimekasvatuses

Koolituse läbinu:
 selgitab taastava põllumajanduse põhimõtteid (ABC) ja probleeme põllumajanduses ning toob välja erinevusi mahe- ja tavatootmisega;
 selgitab mulla funktsionaalset toimimist ja hindab mulla tervist läbi organoleptilise hindamise;
 kirjeldab mulla toiduvõrgustikku ja selle tähtsust mulla funktsionaalses toimimises;
 selgitab süsiniku olemust mullas ning tähtsust mulla funktsioneerimisel;
 kirjeldab erinevaid taastava põllumajanduse praktikaid looma- ja taimekasvatuses.

 

Koolitajad:
Kristjan Reino – Järvamaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja
Airi Külvet – Mahelihaveisekasvataja, MTÜ Liivimaa Lihaveise juhatuse liige
Marian Nummert – õpetaja Geoff Lawton Soil Food Web School 2021-2023. Mäemõisa OÜ
Oliver Nuut

KOOLITUSSOOVI REGISTREERIN SIIN