Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Tasuta ühistegevuse koolitus: Ühistulise organisatsiooni juhtimisvõimekuse tõstmine

5. nov. 2018

Eesti Maaülikool korraldab “Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas” raames tasuta koolituse teemal: “Ühistulise organisatsiooni juhtimisvõimekuse tõstmine”. Tegemist on pikaajalise programmiga ja selle raames toimub mitmeid infopäevi, täienduskoolitusi, õpiringe, konverentse ning ettevõtete külastusi nii Eestis kui ka välisriikides.

05.11.2018 täienduskoolitusest võib osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.

Koolituse tulemusel suurenevad õppija teadmised ühistulise organisatsiooni juhtimisvõimekuse tõstmisest. Eriti ootame osalema toimivate ühistute Nõukogu liikmeid. Koolitus toimub eestikeelse tõlkega.

 

05.11.2018 koolituse ajakava:

08:45 – 09:00 Registreerimine

09:00 – 09:30 Osalejate tutvustus ja arutelu

09:30 – 10:00 Sissejuhatus teemasse

10:00 – 11:00 Põllumajandusühistute baasteadmised ühistute Nõukogu liikmetele

11:00 – 11:15 Kohvipaus

11:15 – 12:00 Juhtide roll põllumajandusühistutes: kohustused, vastutus ja õigused

12:00 – 13:00 Põllumajandusühistute juhtimine ja omandiõigus: Nõukogu liikmete vaatenurk

13:00 – 14:00 Lõunapaus

14:00 – 15:30 Põllumajandusühistute juhtimine ja tõhus ning efektiivne juhtkonna järelvalve

15:30 – 16:30 Organisatsiooni struktuur, hääletussüsteemid ja efektiivne liikmete huvide esindamine

16:30 – 17:00 Arutelu ja teadmised, mida omandada

 

Lektoriks on Dr Constantine Iliopoulos, Ateena Põllumajandus Ülikool ja Põllumajandusökonoomika Uurimisinstituut, Kreeka.

Koolituskavaga on võimalik tutvuda järgmisel lingil: koolituskava

Eelregistreerimine toimub kuni 05.10.2018, osalejate arv on piiratud. Lisainfo saamiseks ja eelregistreerimiseks palume saata e-mail programmi assistendile: liis.volli[A]emu.ee. Eelregistreerimiseks palume osalejatel saata järgnev informatsioon: ettevõtlusvorm ja nimi; ettevõtlusvaldkond; reg. number; osaleja nimi; osaleja ametikoht; osaleja isikukood; osaleja telefoninumber.

Registreerimisel esitatud isikuandmed edastatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile, kuna ühistegevuse teadmussiirde pikaajalise programmi tegevusi toetatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

NB! Eelregistreerimine on tingimata vajalik!

Lisainformatsioon ja küsimused: liis.volli[A]emu.ee või tel: +372 51 92 9840 (programmi assistent Liis Võlli).

yhistegevus.emu.ee

facebook.com/yhistegevus

instagram.com/yhistegevus

Koolituse korraldamist toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

Koostöös teeme paremini!

MAK_logo