Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Veebiinfopäev: Toiduohutuse õigusaktid ja järelevalve

8. apr. 2022 10:00 - 14:30

Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldas 08.04.2022  veebikeskkonnas infopäeva, kus anti ülevaade viimasel ajal jõustunud, vastuvõtmise või aruteluetapis olevatest toiduohutuse õigusaktidest ning suundumustest. 

JAOTUSMATERJALID saab alla laadida siit: https://toiduteave.ee/infopaev-veebis-08-04-2022-toiduohutuse-oigusaktid-ja-jarelevalve/ 

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik sellest huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA). Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Käsitletavad teemad ja ajakava:

10:00 – 10:35    Strateegia “Talust taldrikule” algatuste hetkeseis ja kestlikkuse õigusraamistik

                            Anneli Tuvike Maaeluministeeriumi  toiduohutuse osakonna juhataja asetäitja

10:35 – 11:05    Märgistuse nõudeid käsitlevate algatuste hetkeseis

                            Katrin Lõhmus Maaeluministeerium toiduohutuse osakonna valdkonnajuht

11:05 – 11:50    Toiduga kokkupuutuvad materjalid – ringlussevõetud plasti määruse eelnõu; plastimääruse (EL) 10/2011 muudatus (määrus (EL) 2020/1245)

                            Külli Suurvarik Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

11:50 – 12:20    Toidu rikastamise ja toidulisandite valdkondade arengud

                            Evelin Kivima Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna peaspetsialist

12:20 – 13:00    Lõunapaus

13:00 – 13:20    Arengud seoses etüleenoksiidi juhtumiga

                             Kristi Kallip Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist

13:20 – 13:40    Olmevee kvaliteedinõuete direktiivi (EL) 2020/2184 ülevõtmise hetkeseis

                             Ramon Nahkur Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik

13:40 – 14:00    Kemikaalistrateegia ja REACH-määruse muutmise algatus

                          Aive Telling Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse juht

14:00 – 14:20    Piiritusjookide määruse (EL) 2019/787 teatavaid märgistamise sätteid käsitleva  Euroopa Komisjoni suunisdokumendi tutvustus

                           Kadri Pajur Põllumajandus- ja Toiduameti kalapüügi- ja turukorralduse osakonna peaspetsialist

 

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik sellest huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 100 eurot. Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames; rahastamisallikas on Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Täpsem info: https://toiduteave.ee/infopaev-veebis-08-04-2022-toiduohutuse-oigusaktid-ja-jarelevalve/

MAK_logo