Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Veebipõhine infopäev uutest toiduohutuse õigusaktidest

14. mai 2021 10:00 - 14:30

Infopäev: Toiduohutuse õigusaktid ja järelevalve

Toimumisaeg: 14. mai 2021

Infopäeva formaat: veebiplatvormis Teams

Sihtgrupp: kõik toidu käitlejad, kes tegelevad toidu müügiks pakkumisega

Infopäeva sisu: Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldab koostöös Maaeluministeeriumi ning Põllumajandus- ja Toiduametiga infopäeva, kus räägime viimasel ajal jõustunud, vastuvõtmise või aruteluetapis olevatest õigusaktidest ning suundumustest.

PÄEVAKAVA*

Moderaator: Sirje Potisepp Toiduliidu juhataja

9:50 – 10:00     Registreerimine Teamsis

10:00 – 10:10    Avamine ja sissejuhatus infopäeva

10:10 – 10:55    Euroopa Liidu strateegia „Talust taldrikule“ – toidu märgistamise valdkonna uued algatused

Anneli Tuvike, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonnajuhataja asetäitja

10:55 – 11:15    Arengud lisaainete valdkonnas

Annika Leis, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

11:15 – 11:35    Putukate toiduotstarbel turuleviimisest Eestis

Annika Leis, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

11:35 – 11:55    Toidu rikastamise määruse (EÜ) 1925/2006 muudatused

Evelin Kivima, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

11:55 – 12:30    Lõunapaus

12:30 – 13:00    Arengud toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete valdkonnas

Külli Suurvarik, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo nõunik

13:00 – 13:15    Muudatustest toidu saasteainete valdkonnas

Maia Radin, Maaeluministeeriumi toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo juhataja

13:15 – 13:35    Veterinaarseadusest toidukäitlejale

Maia Radin, Maaeluministeeriumi toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo juhataja

13:35 – 14:00    Toitumis- ja tervisealased väited

Tiiu Rand, Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik

14:00 – 14:15    Tööstuslike transrasvhapete kasutamise piirangutest

Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

14:15 – 14:25    Päeva kokkuvõte

 

* Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel päevakavas muudatusi

 

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud.

Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 70 eurot ühe osaleva inimese kohta.

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Registreerumine toiduteave.ee lehel https://toiduteave.ee/infopaev-14-05-2021-veebis-toiduohutuse-oigusaktid-ja-jarelevalve/ 

MAK_logo