Põllumajanduse kliimamõju ehk süsiniku jalajälg

Miks see teema oluline on? Kliimamuutusi peetakse elurikkuse kao kõrval [...]