BreedExpo – tõuveiste eksport

BreedExpo koostööprojekt Eesti, Soome ja Läti vahel aitas leida tõuloomade ekspordiks uusi turge Kashastanis, Gruusias ja Ukrainas.