Avaldatud: 7. november 2012Kategooriad: Uudised

Statistikaameti andmetel eks­porditi 2011. aastal Eestis toi­dukaupadest enim teravilja, üle poole toidukaubast läheb naabrite juurde – Leetu, Lätti, Venemaale ja Soome.

Statistikaameti väliskauban­dusstatistika talituse juhataja Evelin Puura kirjutas statistika­ameti blogis, et eelmisel aastal eksporditi Eestis toidukaupa­dest enim teravilja, millest oder moodustas 66%. Transiidina vee­ti Eesti kaudu kõige rohkem välja kakaod ja kakaotooteid. Peamine kakao transiidi sihtriik oli Ve­nemaa. Venemaa ostis möödu­nud aastal kakaod ja kakaotoo­teid sisse üle 300 000 tonni, sel­lest 35% läbis transiidina Eestit.

Otra eksporditi üle 180 000 tonni, mis oli 2010. aastaga võr­reldes üle kahe korra rohkem. Üle poole odra kogusest eks­porditi Edela-Aasiasse ja teistes­se Euroopa riikidesse. Teravilja­dest vähenes kõige rohkem ehk üle 40 000 tonni nisu väljavedu. Teravilja viidi välja põhiliselt me­retranspordiga.

Puura kirjutas, et teisel kohal oli piimatoodete eksport, millest kõige rohkem eksporditi piima ja rõõska koort (üle 100 000 ton­ni). Piima ja koore väljavedu kas­vas 2010. aastaga võrreldes 27%. Ligi 80% piimaja rõõsa koore ko­gusest eksporditi maanteetranspordiga Leetu.

Kolmandal kohal oli rapsiseemne väljavedu, mida ekspor­diti üle 80 000 tonni. Rapsi eksporditi peamiselt Euroopa rii­kidesse.

2011. aastal suurenes õlle eks­port. Üle 40% eksporditavast õllest viidi Soome. Kasvas ka elussigade eksport. Sead ekspordi­ti Venemaale. Külmutatud ka­lade eksport vähenes, peamiselt eksporditi seda kaupa maantee­transpordiga kolmandatesse rii­kidesse.

2011. aastal olid toidukaupa­de ekspordi peamised sihtriigid lähinaabrid Leedu, Läti, Ve­nemaa ja Soome, kuhu veeti ligi 59% kogu toidukaupade kogu­selisest ekspordist. Puura mär­kis, et suurem osa toidukaupade transiidist veeti Venemaale, teiste riikide osatähtsus jäi alla viiendiku.

Äripäev (07.11.2012)
 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/