Allikas: Põllumajandusuuringute Keskus
27. oktoober 2022

2022. aastal läbiviidud põllumajandustootjate tulundusühistute uuringu eesmärgiks oli kaasajastada andmed Eestis tegutsevate põllumajandusühistute kohta ning saada ülevaade ühistute struktuurist, liikmetest ja majandustulemustest.

Kõige rohkem põllumajanduslikke tulunduühistuid tegutseb Eestis teraviljakasvatuse ja piima- ja piimatoodete tootmise valdkondades, kus teeniti iga ühistu liikme kohta ka kõige suuremat müügitulu.

“Võrreldes Eesti Maaülikooli 2018. a uuringuga on tulundusühistute summaarne müügitulu tõusnud 11% ja ühistutesse koondunud tootjate arv on suurenenud 6%,” kommenteeris Agnes Naarits, maamajanduse analüüsi osakonna juhataja asetäitja. “Siiski on enamus (49%) aktiivsetest ühistutest väikesed, kuni viie liikmega.”

Järgneval toetusperioodil on ühistulise tegevuse edendamiseks planeeritud toetused suunatud tunnustatud tootjaorganisatsioonide loomisele ja arendamisele. Tunnustatud tootjaorganisatsiooniks saamise jaoks on vajalik, et ühistul oleks vähemalt 10 sõltumatut liiget ja vastav sektoripõhine müügitulu. 2020. aasta andmeid näitena aluseks võttes kvalifitseeruks tunnustust taotlema 8% kõigist majanduslikult aktiivsetest põllumajanduslikest tulundusühisutest.

Uuringu tulemused on üheks sisendiks ÜPP strateegiakava ühistegevusele suunatud sekkumiste raames antavate toetuse täpsemate tingimuste väljatöötamiseks ja sekkumiste eelarvete planeerimiseks.

Uuringu viis Põllumajandusuuringute Keskuse maamajanduse analüüsi osakond Maaeluministeeriumi tellimusel läbi 2022. a I poolaastal.

Lisainfo uuringud[a]pmk.agri.ee