Mahepõllumajadnuse Koostöökogu sai 2021. aasta lõpus valmis mitmed mahepõllumajanduse õppevideod.

Mahepõllumajandus ehk ökoloogiline põllumajandus on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel. Mahepõllumajanduse reeglid kehtivad nii taime- ja loomakasvatuses kui ka töötlemisel, toitlustamisel ja turustamisel. Mahetöötlemisel kasutatakse mahepõllumajandusest pärit toorainet ja toit säilitatakse võimalikult naturaalsena. Mahetöötlemisel on lubatud kasutada vaid piiratud arvu valdavalt looduslikke lisa- ja abiaineid.

Kõik videod on kas eesti keeles või eestikeelse tõlkega

Mahemajandus

Taani maheedulugu ja maailma suundumused – Paul Holmbeck

Looduse hüved

Looduse hüved ja nende soodustamine põllumajanduses – Eve Veromann, Eesti Maaülikool

Viljavaheldus

Viljavaheldus, külvikorra planeerimine mahetootmises – Liina Talgre, Eesti Maaülikool

Vahekultuurid

Vahekultuurid külvikorras – Liina Talgre, Eesti Maaülikool

Mahemesindus

Puhta vaha ja kärjemesinduse olulisus mahemesinduses – Aivar Raudmets

Videod on valminud MAK 2014-2020 “Teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas” raames, mahemajanduse valdkonnas. Tegevust toetab Euroopa Liit, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD)