Allikas: projekt Loodusrikas Eesti

Suurem osa praegustest Euroopas makstavatest maa-ala hooldustoetustest on tegevuspõhised: hooldaja rakendab ainult ettekirjutatud tegevusi ja hoidub keelatud tegevustest. Selline toetusskeem tugineb jäigale elurikkuse hoidmise kavale ning ei arvesta hooldaja vajadusi ja ala eripärasid. Seevastu tulemuspõhise toetuse süsteemi eesmärk on tunnustada pärandniidu olemasolevat head kvaliteeti ja innustada maa-ala hooldajat seda kvaliteeti veelgi kasvatama. Sellisest lähenemisest võidab nii hooldaja kui ka loodus.

Lisaks on alates 2023. aastast igal pärandniidu hooldajal võimalik valida lisategevusena niidu väärtuste hindamine, mille toetusmäär on 10 €/ha. Lisategevuse eesmärk on muuta maahooldaja teadlikumaks hooldatava ala väärtustest ja nende tähtsusest. Seeläbi kasvab ka hooldaja võimekus ala elurikkust iseseisvalt toetada, ühtlasi saab ta neid teadmisi kasutada näiteks loodusturismi arendamisel.

Lahemaa õppepäevale kogunenud pärandniitude hooldajad said pihku trükisooja teatmiku „Eesti pärandniitude taimed“

Sel aastal valis 227 taotlejat niidu looduskaitseliste väärtuste hindamise. Õppepäev oli neile, kes PRIAst pärandniidu hooldamise toetust taotledes valisid endale ka tasustatava lisategevuse – niidu looduskaitseliste väärtuste hindamise. Hindamisel on nüüdsest abi tuttuuest teatmikust, mis osalejate arvates on „ülipraktiline ja igale viimasele võhikule ka arusaadavaks tehtud“.

Looduskaitseliste väärtuste hindamisel pärandniitude hooldajad oma hoolduspraktikas muudatusi tegema ei pea, kuid nad peavad oma maadel jalutades täitma hindamisankeedi, mis õpetab nägema hooldatava ala erinevaid loodusväärtusi. Hindamisankeeti on soovituslik täita kevadest varasügiseni, sest nii saab alast tervikliku ülevaate – erinevad taimed õitsevad erineval ajal ning õite järgi on nad lihtsasti eristatavad. Muideks, teatmik lahterdab niidutaimed nende õievärvi järgi!

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühma koostatud raamatut on võimalik sirvida ka siin. Lisaks aitab taimi määrata tasuta taimeäpp Flora Incognita.

Teatmik algab tutvustava ülevaatega, mis käsitleb pärandniitude liigirikkuse kujunemist ja tähtsust. Ülevaatele järgneb taimeliikide kirjeldus, kus liigid on jagatud nelja ossa.

  • Esimeses osas on valik looduskaitsealuseid taimi, mida võib pärandniitudel kohata.
  • Teine osa sisaldab valikut iseloomulikest niiduliikidest, mis on samuti väärtuslikud ja näitavad niidu head seisukorda. Selles jaotises on tunnusliigid järjestatud õievärvi alusel, mis hõlbustab taime määramist.
  • Kolmandas osas on esitatud valik ekspansiivseid ja kultuuristamise mõjule viitavaid liike. Ekspansiivsed liigid on kohalikku floorasse kuuluvad liigid, mis hakkavad alal vohama hoolduse lõppemise, alahoolduse, niiskusrežiimi muutumise või väetamise korral ning samuti juhul, kui ala niidetakse paljude aastate vältel suve teises pooles ja hein jäetakse koristamata. Alal vohades tõrjub ekspansiivne liik niidukooslusest aegamööda välja madalamakasvulised liigid. Samas üksikute ekspansiivse liigi isendite esinemine niidu taimestikus ei tähenda veel midagi halba ja see pigem rikastab niidu elustikku.
  • Neljas osa sisaldab näiteid Eestisse sisse toodud võõrliikidest, mis on kohalikule floorale ohtlikud ja mille levimist on vaja vältida. Võõrliigi puhul on juba üksikute isendite leidumine ohumärk, mistõttu tuleb need kohe niidult välja tõrjuda.

Kel pärandniitude hooldajatest huvi õppepäevade vastu, siis 22. augustil kogunetakse Matsalu rannaniidul, registreerimine https://shorturl.at/klwyB ja 29. august Alam-Pedja luhal, registreerimine https://shorturl.at/bdwAQ.

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/