Avaldatud: 14. detsember 2021Kategooriad: UudisedSildid: , , , ,

Euroopa Liidu innovatsioonivõrgustik EIP-Agri ootab eksperte osalema puuviljakasvatuse, toitainemajanduse digilahenduste ja veemajanduse looduspõhiste lahenduste fookusgruppides. Kandideerimise tähtaeg on 11. jaanuar 2022 ning esimesed kohtumised toimuvad algava aasta märtsis.

Digilahendused, puuviljakasvatus ja veemajandus on uuel aastal algavate fooksugruppide teemad. Fotod: Liina Ulm

Euroopa Liidu põllumajanduse innovatsioonivõrgustik EIP-Agri toetab Euroopa põllumajanduse arengut võimaldades toota “rohkem ja paremini kasutades vähem”. Selleks loob EIP-Agri tugiüksus asjatundjatele (põllumehed, teadlasted, konsulendid) võimalusi kokkusaamiseks ja erinevate teemade arutamiseks. EIP-Agri Eesti partneriks on Põllumajandusuuringute keskus.

Fookusgrupid

Üheks asjatundjate kokku toomise ja arupidamise viisiks on fookusgrupid (pdf). Fookusgrupi liikmed kohtuvad aastase perioodi jooksul kaks korda, et otsida vastuseid olulistele ja põletavatele küsimustele oma valdkonnas. Osalema oodatakse eriala asjatundjaid, kes on huvitatud teemasse oma panuse andmisest. Lisaks on osalejatel suurepärane võimalus laiendada erialaste kontaktide võrgustikku, jagada oma teadmisi ja õppida kolleegidelt ning teha rahvusvahelisel tasemel koostööd. Oluline on see, et ekspertide hulka arvatakse nii põllumehed, teadlased, nõustajad kui teised huvilised, kellel on vastavad kogemused ja teadmised, sõltumata ametlikest tiitlitest.

Pestisiidide kasutmine puuviljakasvatuses

Selleks, et õunad, pirnid, ploomid, virsikud ja teised Euroopas levinud puuviljad annaksid kvaliteetset ja rikkalikku saaki, on neid vaja kaitsta kahjurite ja haigustekitajate eest. Selleks kasutatakse istandikes küllaltki suurtes kogustes erinevaid taimekaitsemürke. Kahjuks jõuab suur osa, kuni 90% kasutatud kemikaalidest, hoopis mulda, vette, õhku, inimeste toidulauale ja kasulike putukate tervist kahjustama. Nii tarbijad, tootjad kui teadlased on sunnitud endlat küsima, kas saaks ka kuidagi teisiti? Just sellele küsimusele püüab vastata fookusgrupp nr 44: Jätkusuutlikud viisid pestitsiidide kasutamise vähendamiseks õun- ja luuviljade tootmisel (pdf, lk 3-4).

Digilahendused toitainemajanduses

Põllumajandusettevõtte tootmis- ja keskkonnaefektiivsus sõltuvad põllumehe tehtud otsustest, kohalikest mulla, vee ja kliimatingimustest. Selleks, et teha tarku otsuseid, on vaja tarka infot. Euroopa Liit püüab arendada erinevaid digilahendusi, mis aitaksid põllumehi ja konsulente asjakohase mullatoitanete, veekasutuse, ilma ja kliimaprognooside info saamisel ja kasutamisel. Kuidas need tööriistad teha sellised, et neist ka kasu oleks ja neid kasutaks? Fookusgrupp nr 45: Digitaalsed tööriistad toitanemajanduses (pdf, lk 5) uurib, mis teeb digilahendused põllumajanduses edukaks.

Looduspõhised lahendused

Looduspõhiste lahenduste all mõeldakse lahendusi, mis on loodusest inspireeritud, mitte liiga kulukad, kasulikud keskkonnale ja põllumehele, pakuvad silmailu ja mitmekesisust maastikus ning aitavad muuta põllumajandust vastupidavamsk näiteks kliimamuutustele. Fookusgrupp 46: Looduspõhised lahendused veemajanduses kliimamuutuse tingimuses (pdf, lk 6-7) peaksid aitama tagada farmis piisava hulga puhast vett, edendama bioloogilist mitmekesisust ja kaitsma veekogusid saastumise eest.

Kandideerimine

Osalemiseks tuleb täita kandideerimisavaldus EIP-Agri veebilehel, kandideerimistähtaeg on 11. jaanuar 2022 kell 23.59 Kesk-Euroopa aja järgi. Soovi korral saad kandideerimiskutse eestikeelse versiooniga tutvuda Maainfo veebilehel. Kandidaatidelt oodatakse võimekust töötada inglise keeles ning võimalust osaleda mõlemal fookusgrupi kohtumisel. Lisaks peab arvetsama, et kahe kohtumise vahel peab leiduma aega tegeleda ka fookusgrupi ülesannetega. Fookusgrupi liikmete töö ei ole tasustatud, võimalik on taotleda fooksugrupi kohtumistega seotud reisikulude hüvitamist.

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/