Allikas: Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll
15.02.2022

Eesti Põllumajandusloomade Jõusluskontrolli AS on teinud kokkuvõtte möödunud aasta tootmistulemustest eesti piima- ja lihakarjades. Eesti lehmade 2021. aasta keskmine piimatoodang eelmisel aastal oli 10 484 kg – 84 kg enam, kui aasta varem. Arvult on kõiki jõudluskontrolli aluseid põllumajandusloomi vähemaks jäänud.

Eesti lehmade 2021. aasta keskmine piimatoodang eelmisel aastal oli 10 484 kg. Foto: Triin Laanemägi

Piimaveiste jõudluskontroll

Piimaveiste jõudluskontrollis oli 01.01.2022 seisuga 399 karja ja 80 689 lehma, mis moodustab 96,5% Eesti lehmadest. Kõige rohkem on jõudluskontrollis lehmi Järvamaal (13 042), Lääne-Virumaal (10 125) ja Pärnumaal (9969). 2021. aasta jooksul vähenes lehmade arv 336 ja karjade arv 36 võrra.

Võrreldes 2020. aastaga suurenes piimatoodang 84 kg.
Levinud piimatõugude keskmine toodang oli:

  • eesti holsteini tõul 10 761 kg
  • eesti punasel tõul 9117 kg
  • eesti maatõul 4547 kg

Kõige suurema piimatoodanguga lehmad asuvad Põlva-, Järva- ja Tartumaal – vastavalt 11 192 kg, 11 106 kg ja 10 882 kg. Parimad karjad olid kuni 100 aastalehmaga karjadest Tinni OÜ Tartumaal – 13 543 kg ja üle 100 aastalehmaga karjadest Kaiu LT OÜ Raplamaal – 13 635 kg.

Madalaimad somaatiliste rakkude arvuga jkarjad olid kõik Raplamaalt: 3–10 aastalehmaga karjadest Sooaluste Veis OÜ, 11–100 aastalehmaga karjadest OÜ Luige Farmer ja üle 100 aastalehmaga karjadest Osaühing Kaiu LT. Somaatiliste rakkude arv näitab lehma tervist ja piima kvaliteeti. Mida madalam on somaatiliste rakkude arv, seda tervem on loom ning kvaliteetsem piim.

Lihaveiste jõudluskontroll

Lihaveiste jõudluskontrollis oli aasta alguse seisuga 454 karja 34 947 veisega. Loomade arv on lihaveisekasvatuses vähenenud 1742 veise võrra. Kõige enam on lihaveiste jõudluskontrollis veiseid Pärnumaal – 5553, järgnevad Lääne-Virumaa ja Saarema mõlemad vastavalt 4255 ja 3888 loomaga. Tõugudest on endiselt populaarseimad aberdiin-anguse, limusiini ja herefordi tõugu lihaveised.

Suurimad karjad lihaveiste jõudluskontrollis:

  • Osaühing Mooste Farmerid, Põlvamaa – 325 ammlehma;
  • Piilia Põllumajanduse Osaühing, Raplamaa – 307 ammlehma;
  • Osaühing Rivalte Grupp, Lääne-Virumaa – 217 ammlehma.

Sigade jõudluskontroll

Sigade jõudluskontrollis oli 01.01.2022 seisuga 28 karja ja 11 107 siga. Aastaga on sigade arv vähenenud 1121 võrra. Kõige rohkem sigu kasvab Lääne-Virumaal, kus on jõudluskontrollis 4035 looma, järgnevad Saaremaa 2027 ja Harjumaa 1274 loomaga.

2021. aastal sündis emise pesakonnas keskmisena 13,4 elusat põrsast – 0,3 põrsast rohkem, kui eelmisel aastal.
Viljakaimad emised, kellel keskmiselt sündis 14,9 elusat põrsast pesakonnas, asuvad kahes farmis: OÜs Hinnu Seafarmis Harjumaal ja OÜs Viru Peekon Lääne-Virumaal. Pesakonna keskmisena võõrutati 2021. aastal 11,7 põrsast. Kõige enam jõudis ühest pesakonnast võõrutusikka keskmiselt 13,1 põrsast OÜs Viru Peekon.

Toimetaja: Liina Ulm

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/