Avaldatud: 22. september 2023Kategooriad: Keskkond, UudisedSildid: , ,

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (edaspidi KSM) eesmärk on soodustada keskkonnasõbralike majandamisviiside kasutamist ja jätkuvat rakendamist põllumajanduses. Lisaks elurikkuse ja maastikulise mitmekesisuse suurendamisele on KSM toetus suunatud ka põllumajandustootjate keskkonnateadlikkuse tõstmisele.

Üks toetuse nõudeid on koolituse läbimine keskkonnasõbraliku majandamise alal

KSM toetuse taotlejatel on oluline tähele panna, et üheks toetuse nõudeks on osalemine keskkonnasõbraliku majandamise teemalises koolitusel. Selleks peab taotleja või taotleja heaks tegutsev füüsiline isik, kes tegeleb põllumajandusliku tegevusega, osalema vähemalt ühel keskkonnasõbraliku majandamise alasel koolitusel. Koolitus peab olema läbitud kohustuseaasta 1. detsembriks ning see korraldatakse strateegiakava teadmussiirde- ja innovatsioonisüsteemi arendamise toetuse raames.

2023. ja 2024. aastal võetakse nõude täitmisel arvesse teadmussiirde programmi raames läbiviidud koolitust. Oma läbitud koolitusi näete e-PRIA.menüüpunktis „Pindalateenused“ valides  „Pindalatoetuste lisateenused”

Ära unusta! Koolitus tuleb läbida igal KSM toetuse taotlemise aastal

Pane tähele, et koolituse läbimine on vajalik igal aastal, kui kavatsed taotleda Keskkonnasõbraliku majandamise toetust (KSM). See tagab, et oled alati kursis uusimate keskkonnasõbraliku majandamise meetodite ja praktikatega.

Mida loetakse sobivaks koolituseks?

Sobivad koolitused hõlmavad infopäevi, konverentse ja esitlustegevusi, mis keskenduvad keskkonnasõbraliku majandamise teemadele. Rohkem infot koolituste kohta leiad veebilehelt www.pikk.ee

Jälgige märke ürituste juures!

KSM toetusega seotud sobivad koolitused on selgelt märgistatud. Nii saavad taotlejad hõlpsasti eristada, millised koolitused vastavad antud nõudele ning tagavad teie KSM toetuse taotluse õigeaegse ja eduka läbivaatamise.

Kõige lähemad TULEVASED koolituspäevad on:

NB 2023. aastal kantakse kevade-suve jooksul toimunud osadel üritustel osalemised otse ePRIAsse. Milline üritus arvesse läheb, vaata https://www.pikk.ee/valdkonnad/teadmussiirde-pikaajalised-programmid/uhendpip/ksm-koolitus/
Kui tead, et osalesid mõnel nendest üritustest, aga veel ei leia kinnitust e-PRIAst, siis varu veidi kannatust. Osalejate sisestamine e-PRIAsse võib võtta aega. Kanded tehakse selle ettevõtte registrikoodi järgi, mille esitasid osalema registreerumisel.

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/