Avaldatud: 1. juuni 2021Kategooriad: Keskkond, Muld, UudisedSildid: , ,

PMK PRESSITEADE: Uus kaardirakendus näitab, kas põld on erosiooniohtlik

Põllumajandusuuringute Keskuses on välja töötatud uus kaardirakendus, mille abil saab ülevaate mullaerosiooni ohu ulatusest kogu Eesti põllumajandusmaa ulatuses. Kaardirakendus võimaldab põllumajandustootjatel keskkonnahoidlikumalt majandada, hinnates põldudel mulla ärakande ohtu ja erosiooni ulatust.

„Mullaerosioon on maailmas üks suurimaid muldi ohustavaid nähtusi, mille tagajärjel hävib väga palju viljakat mulda. Ligi 80% Euroopa Liidu põllumuldadest on suuremal või vähemal määral erosiooniprotsessidest mõjutatud,“ selgitab rakenduse tähtsust Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) direktor Pille Koorberg. „Valdavalt toimuvad need protsessid künklikel aladel ja seetõttu Eestis üldiselt on see probleem valdavalt lokaalne, kuid mingis ulatuses erodeerub muld siiski paljudes kohtades ja avaldab seeläbi mõju meie põldude viljakusele.“

Uue kaardirakenduse abil saab jälgida mullaerosiooni hindamiseks loodud USLE mudeli arvutuste tulemusel erosiooni nii potentsiaalset (võimalik erosiooni ulatus ilma taimkatteta) kui ka peamiste meil kasvatatavate kultuuride näitel reaalset intensiivust (t/ha aastas).

„Kindlasti on rakendusest abi põldude külvikordade planeerimisel ja kultuuride valikul erosiooni aspektist lähtuvalt,“ rõhutab PMK mullaseire ja uuringute büroo juhataja Priit Penu. „Põllumehel on võimalik oma tegevuse kaudu säästa nii keskkonda kui ka vältida kulutusi mullaviljakuse säilitamiseks, näiteks toitainete ärakande, süsinikukao ja niiskusrežiimi halvenemise vältimiseks huumuskihi erodeerumisel“.

Pikemas perspektiivis võimaldab uue kaardirakenduse kasutamine vähendada mullaerosiooni ning vähendada seega muldade hävimist, toitainete ärakannet ning seeläbi ka veekogude eutrofeerumist.

Geoinfosüsteemil põhineva, mulla ärakannet kõlvikutel detailselt kirjeldava USLE ruumilise mudeli metoodika arendamiseks on PMK mullaseire ja uuringute büroo teinud koostööd Tartu Ülikooli geograafia osakonnaga alates 2011. aastast. USLE on erosioonimudel, mis loodi ennustamaks pikaajalist keskmist mulla vee-erosiooni kindlate kasvatavate kultuuride ja maaharimissüsteemide korral. Eesti erosioonimudeli ja kaardirakenduse loomises osalesid PMK mullaseire ja uuringute büroo spetsialistid Tambet Kikas ja Ain Kull.

Kaardirakenduse kohta saab lisateavet PMK kodulehelt: https://pmk.agri.ee/et/kaardirakendused/mullaerosioon

Lisateave:
PMK mullaseire ja uuringute büroo
tel 453 8262

 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/