Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Hoonete energiakasutuse automaatsüsteemide loomine programmi LabView abil

24. september 10:00 - 17:00

tasuta

Koolitus annab baasteadmised, kuidas oma elu- või tootmishoone energiakasutust hallata automaatsüsteemide abil.

Oskus hoida kokku energiakuludelt on hetke energikriisi tingimustes ja üleminekuperioodil rohelisele majadusele eluliselt tähtis nii eraiskutele kui tootmisettevõtetele.

Antud koolituse eesmärgiks on omandada kuluefektiivsete automaat­juhtimissüsteemide loomise oskus  arendusplatvormide, pisiarvutite ja programmeerimiskeele LabView abil.
Koolituse käigus õpitakse tundma erinevaid elektroonika­komponen­te, arendusplatvorme ja kuluefektiivseid automaatjuhtimis­süstee­me, et leida parim energiakasutuse lahendus oma eramule või tootmisettevõttele.
 

Koolituse sihtrühm:

  •  Osalema on oodatud erialase tasemehariduseta, keskhariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud.
  •  Vabade kohtade olemasolul ka kõik teised täiskasvanud.
  •  Koolituse sihtrühma ei kuulu EMÜ töötajad ja üliõpilased.

 

Koolitus toimub auditoorselt, viie 8-tunnise õppepäevana: 24. september, 1. oktoober, 14. oktoober, 21. oktoober ja 28. oktoober 2024.
Õppetöö toimub kõigil koolituspäevadel kell 10.00-17.00.
(Lisainfo parkimisest, bussi/rongiga tulemisest ja majutumisest)

 

Koolitusel osalemiseks on vajalik: 

  • kuulumine sihtrühma;
  • õigeaegne registreerumine koolitusele;
  • tähtajaks esitatud motivatsioonikiri;
  • piisav aeg ja valmisolek osaleda ettenähtud koolituspäevadel sh koolitus lõpetada.

 

Täpsem info ja registreerumine SIIT

 

Koolitus toimub ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2024. aastaks tellimuse raames ning tegevust rahastab ESF VÕTI programm “Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine”.
Koolitus on sihtrühma kuuluvale ja koolituse lõpetamise nõuded täitnud õppijale tasuta.

Koolituse koordinaator:

Karin Kiss
Avatud ülikooli täiendusõppe peaspetsialist
Eesti Maaülikool
Tel: 731 3275
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A306
karin.kiss@emu.ee