Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Inimeste, organisatsiooni ja finantside juhtimine

20. okt. 2022 10:00 - 16:00

Tasuta

Põllumajandusuuringute Keskus ja Juhtimisjalajälg OÜ koostöös toimuvad sügisel 2022 koolitused Inimeste, organisatsioonide ja finantside juhtimisest.

Täienduskoolitus(t)e eesmärk on pakkuda põllumajandustootjatele tuge juhi töö olemuse süsteemsel mõtestamisel: juhi isikust tulenevaid mõjud, organisatsiooni jätkusuutliku toimimise tagamine, ettevõtte finantsplaneerimise üldpõhimõtted.

Tegemist on kolmest koolitusest koosneva tsükliga, osaleda võib nii ühel kui mitmel päeval. Toimumine 20. oktoober (organisatsiooni juhtimine), 8. november (inimeste juhtimine), 14. november (finantside juhtimine).

Toimumiskoht: Ravila Mõis, Kose vald

Õpiväljundid

 • Osaleja oskab kirjeldada juhi rolli tulemuste saavutamisel
 • Osaleja oskab nimetada kriitilised edutegurid organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks
 • Osaleja teadvustab eri juhtimisastmete rollide erisusi
 • Osaleja oskab kasutada vähemalt üht eesmärgistamise tööriista

Koolituse sihtgrupiks on põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mitte-põllumajandustoodete töötlemise või metsa majandamisega tegelevad isikud või mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevad mikroettevõtjad. Sihtgruppi mittekuuluvad ei pruugi osalema pääseda.

Koolitaja: Ivar Raav.
https://ivarraav.com/ Koolitaja, mentor ja konsultant, organisatsioonikäitumise magister ja matemaatik.

Sisukirjeldus:

 • 10:00-11:30 Juhi ülesanded
  • Juhi funktsioonid, rollid
  • Tulemustele orienteeritud meeskonna 5 astet, test
  • 3 edutegurit
 • 11:45-13:15 Meeskonna ja organisatsiooni arenguetapid
  • Organisatsiooni arenguetappidest lähtuvad vajadused
  • Spiraaldünaamika
 • 14:00-15:30 Eesmärgistamise tehnikad
  • SWOT, SMART, Disainmõtlemine, LEAN
  • Muudatuse 5 ratsionaalset etappi
 • Iseseisev töö: osaleja reflekteerib koolituspäeva läbi õpiväljundite ja isiklike taipamiste koolitaja poolt loodud veebikeskkonnas.
  Koolitaja annab kirjalikult igale tähtaegselt saabunud refleksioonile omapoolse kommentaari ja soovitused.

Koolituse materjal: Organisatsiooni_juhtimine_20okt2022_IvarRaav

Õppekava

* Tulenevalt grupis esile kerkivatest teemadest võib tulla päeva sees vajadus teemade fookust muuta.

 

Lisainfo: Hanna Tamsalu, 5201078, hanna.tamsalu@pmk.agri.ee

Osalemine on kõigile TASUTA. Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ horisontaalse valdkonna raames.  Rahastamisallikas: Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

MAK_logo