Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Inimeste, organisatsiooni ja finantside juhtimine

14. nov. 2022 10:00 - 16:00

Tasuta

Põllumajandusuuringute Keskus ja Juhtimisjalajälg OÜ koostöös toimuvad sügisel 2022 koolitused Inimeste, organisatsioonide ja finantside juhtimisest.

Täienduskoolitus(t)e eesmärk on pakkuda põllumajandustootjatele tuge juhi töö olemuse süsteemsel mõtestamisel: juhi isikust tulenevaid mõjud, organisatsiooni jätkusuutliku toimimise tagamine, ettevõtte finantsplaneerimise üldpõhimõtted.

Tegemist on kolmest koolitusest koosneva tsükliga, osaleda võib nii ühel kui mitmel päeval. Toimumine 20. oktoober (organisatsiooni juhtimine), 8. november (inimeste juhtimine), 14. november (finantside juhtimine).

Toimumiskoht: Ravila Mõis, Kose vald

Õpiväljundid

  • Osaleja oskab nimetada ettevõtte finantssuutlikkuseks vajalikke komponente
  • Osaleja oskab kasutada vähemalt 1 tööriista oma ettevõtte finantside juhtimiseks

Koolituse sihtgrupiks on põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mitte-põllumajandustoodete töötlemise või metsa majandamisega tegelevad isikud või mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevad mikroettevõtjad. Sihtgruppi mittekuuluvad ei pruugi osalema pääseda.

Koolitaja: Ivar Raav. https://ivarraav.com/ Koolitaja, mentor ja konsultant, organisatsioonikäitumise magister ja matemaatik.

Kaaskoolitaja: Piret Hein, kes näitab OÜ Crocus praktikat.  Ettekanne: Hein_Crocus_14nov_koolituspäev

Sisukirjeldus:

Eeltöö: Osaleja kirjeldab enda finantsjuhtimise põhimõtteid, tööriistu ning 3 olulisimat probleemi/väljakutset, mida soovib koolituspäeva jooksul arendada. Osaleja saadab koolitaja(tele) oma ootuse vähemalt 7 päeva enne koolituspäeva.
Täpne päevade sisu tuleneb osalejate vajadusest, kuid keskendutakse 3 järgmisele teemale. Päeva peamine eesmärk on osaleja praktiline koheselt rakendatav väärtus.

  • 10:00-11:30 Finantsjuhtimise olulisimad põhimõtted
  • 11:45-13:15 Tööriistad jätkusuutliku finantsjuhtimise tagamiseks
  • 14:00-15:30 Osaleja praktiline tööriistade rakendamine enda ettevõtte näitel koos koolitajate refleksiooniga koolituspäeva raames

 

* Tulenevalt grupis esile kerkivatest teemadest võib tulla päeva sees vajadus teemade fookust muuta.

 

Lisainfo: Hanna Tamsalu, 5201078, hanna.tamsalu@pmk.agri.ee

Osalemine on kõigile TASUTA. Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ horisontaalse valdkonna raames.  Rahastamisallikas: Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

MAK_logo