Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Sündmuste seeria Sündmuste seeria: Koolitusprogramm: Ekspordi ABC

Koolitusprogramm: Ekspordi ABC

27. sept. 2021 14:00 - 17:00

Tasuta

Ekspordi ABC on osa programmist Ekspordivägi, mille eesmärk on kasvatada toidusektori rahvusvahelise müügi teadmisi ja oskusi.  

Ekspordi ABC on kuue-päevane täiendkoolituse programm, mis on kombineeritud ettevõtete juhendamisega, et koolitusel õpitu saaks parimal moel ellu viidud.  

 

Sihtrühm 

Täiendkoolitus on mõeldud põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsa majandamisega tegelevale füüsilisest isikust ettevõtjale ja tema töötajatele ning eraõigusliku juriidilise isiku osanikele, aktsionäridele, liikmetele, juhtorgani liikmetele ja tema töötajatele. 

Koolitusprogrammi sisu ja teemad: 

I moodul: Ekspordivalmiduse analüüs. Turgude analüüs. Trendide analüüs. Klientide ja konkurentide analüüs eksporditurul. Mis on oluline sobiva turu valikul? Ekspordi turule sisenemise mudelid  ja nende hulgast sobiva valimine. Lõpphinna kujunemine vastavalt ekspordimudeli valikule.  

II moodul: Konkurentsieelise leidmine. Toote kohandamine vastavalt turu nõuetele. Toote hinna kohandamine. Logistika süsteemi loomine ja optimeerimine.  

III moodul: Kliendisuhete loomise viisid. Sotsiaalmeedia kasutamine kontaktide loomiseks. Ettevõtte tutvustamine. Referentside loomine. Toote testimine eksporditurul. Pikaajalise kliendisuhte loomine. Võtmekliendi suhete arendamine.  

IV moodul: Turunduskommunikatsiooni vahendid eksporditurul. Brändi loomine eksporditurul. Private label. Sõnumite valik. Ekspordituru kommunikatsioonikanalid. Sotsiaalmeedia kasutamine eksporditurul. Oma kanalite loomine. Tasulise meedia kasutamine. Koosturundus edasimüüjaga.  

V moodul: Ekspordi riskide kaardistamine. Ekspordi riskide maandamiseks tegevusplaani koostamine. Ekspordi investeeringud. Esmase müügiplaani koostamine. Ekspordi kulude planeerimine. ROI. Millal tasub eksport ära? 

Lõpuseminar: Osalejate ekspordiplaanide tutvustamine ja tagasiside.
 

Koolituse metoodika ja hindamine  

Kõik koolitused toimuvad veebikoolitusena Zoomi keskkonnas. Igale koolitusele  järgneb iseseisev töö. Koolituste vaheajal on osalejal nädal koduse töö tegemiseks ehk ekspordiplaani ühe osa väljatöötamiseks vastavalt koolitusel õpitule.  

Osalejad, kes iseseisva töö esitavad, saavad koolitajalt selle kohta koolituskeskkonnas kirjaliku hinnangu, kas see töö vastab nõuetele või mitte. Kui kõik iseseisvad tööd vastasid nõuetele, saavad osalejad tunnistuse. Muul juhul tõendi. Tõendi saavad nad ka siis kui osaleja ei ole iseseisvaid töid teinud.  

Osalejate ettevõtete personaalne juhendamine toimub nädal peale igat koolituspäeva ning osalejal on võimalik valida, kas ja mitu tundi ta juhendamist soovib. Juhendamiseks tutvub ta ettevõtte taustaga, spetsiifikaga, praeguse olukorraga, kitsaskohtadega, lahendamist vajavate probleemidega ning uurib väljapakkumiseks võimalikke lahendusviise jms. Selle alusel planeerib ta ja viib läbi juhendamise. 

Kõik koolitused salvestatakse ja on olemas online koolituskeskkonnas Talent LMS järelvaatamiseks. 

Koolitus ja juhendamine toimub eesti ja inglise keeles tõlkega eesti keelde. 

Koolituse maht  

Koolitusprogramm sisaldab 18 akadeemilist tundi kontaktõpet, 50 akadeemilist tundi iseseisvat tööd koduste tööde koostamiseks, 6 astronoomilist tundi juhendamist. Programmi kogumaht 74,75 akadeemilist tundi. Osalejad, kes läbivad koolituse, kuid ei tee iseseisvaid töid, saavad koolituse lõpul tõendi. Osalejad, kes teevad ära kodused tööd ja tutvustavad valminud ekspordiplaani, saavad tunnistuse.  

 

Programmi koolitajad 

Jean Sutton (UK) on rahvusvahelise turu-uuringute firma ActionLine juht. Ta on koolitanud eksportijaid ja toidusektori ettevõtteid üle maailma ning viimase 10 aasta jooksul ka Eestis.  

Janek Kalbin (EE) on töötanud toidusektoris üle 10 aasta. Tal on kogemus HK Scanist ja Orklast, täna aitab ta Chaga Health-il kasvada rahvusvaheliselt ning nõustab ettevõtjaid. 

Roland Lock (DE) on pikaajalise toidusektori kogemusega konsultant ja koolitaja, kes on aidanud Arlal siseneda Saksa turule. Ta teeb tihedat koostööd erinevate Saksamaa toidusektori ettevõtetega ning on nõustanud Missioon Saksamaa programmi raames Eesti toidusektori ettevõtjaid Saksamaa turule sisenemisel.  

 

Programmi moodulid 

I moodul koolitaja ja juhendaja Jean Sutton (inglise keeles, tõlkega eesti keelde) 

 • koolitus 27.  sep., 14:00 – 17:00  
 • personaalne juhendamine   

II moodul koolitaja ja juhendaja Janek Kalbin (eesti keeles) 

 • koolitus 11. okt., 14:00 – 17:00  
 • personaalne juhendamine 

III moodul koolitaja ja juhendaja Roland Lock (inglise keeles, tõlkega eesti keelde) 

 • koolitus 25. okt., 14:00 – 17:00  
 • personaalne juhendamine 

IV moodul koolitaja ja juhendaja Janek Kalbin (eesti keeles) 

 • koolitus 8. nov, 14:00 – 17:00  
 • personaalne juhendamine 

V moodul: koolitaja ja juhendaja Janek Kalbin (eesti keeles) 

 • koolitus 22. nov., 14:00 – 17:00  
 • personaalne juhendamine 

Lõpuseminar:  

 • koolitus 6. dets, 14:00 – 17:00 koolitaja Janek Kalbin (eesti keeles) 
 • Ekspordiplaani elluviimise juhendamine, juhendaja Roland Lock (inglise keeles, tõlkega eesti keelde) 

Osalevate ettevõtete personaalne juhendamine toimub koolitusmoodulite vahelisel ajal ning osalejal on võimalik valida, kas ja mitu tundi ta juhendamist soovib. Juhendaja tutvub eelnevalt ettevõtte poolt teostatud kodutööga. Ta tutvub ettevõtte tausta, spetsiifika, praeguse olukorra ja lahendamist vajavate probleemidega ning uurib väljapakkumiseks võimalikke lahendusviise jms. Selle alusel juhendaja planeerib ja viib läbi juhendamise. 

Koolituse ja juhendamise hind 

Koolitusprogramm on  tasuta, kuid selle eest arvestatakse vähese tähtsusega abi kuni 900€ ühe osaleja kohta. Juhendamine on tasuta kuni viiele osalejale ühest ettevõttest,  kuid selle eest arvestatakse vähese tähtsusega abi kuni 890€/h ettevõtte  kohta.  

 

Registreerimine 

Koolitusprogrammis osalemiseks on vaja registreeruda hiljemalt 22.09 siin:  

Kohtade arv on piiratud ning kohtade täitumisel lõpetatakse registreerimine enne registreerumistähtaega.  

 

Toetajad 

Teadmussiirde pikaajaline programm toidusektori müügivõime edenduse tegevusvaldkonnas viiakse ellu “Eesti maaelu arengukava 2014–2020” meetme „Teadmussiire ja teavitus“  tegevuse liigi „Pikaajalised programmid“ raames ning seda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).