Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Tasuta ühistegevuse koolitus:“Koolitus ühistu liikmele: majandusteadmised, finantsanalüüs ja kapitali kaasamine”

30. mai 2017

Eesti Maaülikool korraldab “Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas” raames tasuta koolituse teemal: “Koolitus ühistu liikmele: majandusteadmised, finantsanalüüs ja kapitali kaasamine”. Antud programm kestab 4 aastat ja selle raames toimub mitmeid infopäevi, täienduskoolitusi, õpiringe, konverentse ning ettevõtete külastusi nii Eestis kui ka välisriikides.

30.05.2017 täienduskoolitusest võib osa võtta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsa majandamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja. Koolituse tulemusel oskab õppija aru saada majandusaasta aruandest, teab selle kõige olulisemaid karakteristikuid ja oskab teha selle põhjal järeldusi.

30.05.2017 toimuva koolituse ajakava:

10:00-10:15 Registreerimine
10:15-11:45 Majandusaasta aruanne ja seal sisalduv info. Ettevõtte seisundi hindamine majandusaasta aruande põhjal ja olulisemad finantssuhtarvud. – Jüri Lehtsaar
11:45-12:30 Kohvipaus
12:30-14:00 Ettevõtte finantsseisundi parandamise võimalused ja sobivate finantseerimisallikate valik. – Jüri Lehtsaar
14:00-14:15 Kohvipaus
14:15-15:45 Investeerimisotsusteks kapitali kaasamise võimalused. – Jüri Lehtsaar
15:45-16:00 Tagasiside

Lektoriks on Eesti Maaülikooli dotsent Jüri Lehtsaar.

Õppekavaga on võimalik tutvuda järgmisel lingil: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7942&id_ay_toimumine=10144&systeemi_seaded=3,1,12,3

Eelregistreerimine toimub kuni 29.05.2017, osalejate arv on piiratud. Lisainfo saamiseks ja eelregistreerimiseks palume saata e-mail programmi assistendile: liis.volli@emu.ee. Eelregistreerimiseks palume osalejatel saata järgnev informatsioon: ettevõtlusvorm ja nimi; ettevõtlusvaldkond; reg. number; osaleja nimi; osaleja ametikoht; osaleja isikukood; osaleja telefoninumber.

NB! Eelregistreerimine on tingimata vajalik!

 
Lisainformatsioon ja küsimused: liis.volli@emu.ee või tel: +372 51 92 9840 (programmi assistent Liis Võlli).

Koolituse korraldamist toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.
 

Koostöös teeme paremini!

 

MAK_logo