Allikas: Maaelu Teadmuskeskus
23.05.2022

Taimekahjustajate monitooringu eesmärk on koguda infot tähtsamate taimehaiguste ja kahjurite esinemisest.

Vaatlused tehtud 15.-22. mail 2023.

METK foto: Kõrsvilja maakirp.
METK foto: Kõrsvilja maakirp.

Põldudel on näha põuakahjustusi, seenhaigusi esineb vähem. Kuid soe ilm on hästi mõjunud putukkahjurite levikule.

Õitsval talirapsil esinevad hiilamardikad ja kõdra-peitkärsakad, varjus olevatel lehtedel esineb ebajahukaste.

Talirukkil ja taliodral algab loomine.

Talinisul ja taliodral esinevad värsked jahukaste kolled.

Võrsuvatel suviteraviljadel esinevad kõrsvilja-maakirbud.

Maaelu Teadmuskeskuse (METK) korraldatava monitooringu eesmärk on koguda infot levinumate taimehaiguste ja kahjurite esinemisest teraviljadel, rapsil, põldhernel ja -oal. Monitooringuga soovitakse määrata kahjustaja leviku ulatust ja selle järgi soovitatakse keskkonnasäästlikku ja majanduslikult otstarbekat taimekaitse lahendust. Taimehaiguste monitooring annab lähipiirkonna põllumeestele informatsiooni, millal on õige aeg enda põldudel tõrjet alustada.