Allikas: Maaelu Teadmuskeskus
14.06.2023

Taimekahjustajate monitooringu eesmärk on koguda infot tähtsamate taimehaiguste ja kahjurite esinemisest.

Põuastress on paljudele põldudele liiga teinud

Talirapsil lõppeb õitsemine. Talioder ja talirukis õitsevad. Talinisu hilisematel sortidel toimub viljatupe paisumine ja varasematel sortidel juba loomine. Suviviljad on võrsumise-kõrsumise kasvufaasides. Varasematel suviodra sortidel ohete otsad ilmuval lehetupest ja algab loomine. 

Haigustest on levinud nisu-pruunlaiksus (DTR), jahukaste ja helelaiksus talinisul, äärislaiksus ja võrklaiksus taliodral. Suviodral on märgatud kõrreliste jahukastet.

Kahjuritest on märgatud lehetäisid teraviljapõldudel.

Täpsema info leiate kaartidelt:

Maaelu Teadmuskeskuse (METK) korraldatava monitooringu eesmärk on koguda infot levinumate taimehaiguste ja kahjurite esinemisest teraviljadel, rapsil, põldhernel ja -oal. Monitooringuga soovitakse määrata kahjustaja leviku ulatust ja selle järgi soovitatakse keskkonnasäästlikku ja majanduslikult otstarbekat taimekaitse lahendust. Taimehaiguste monitooring annab lähipiirkonna põllumeestele informatsiooni, millal on õige aeg enda põldudel tõrjet alustada.