Avaldatud: 30. juuni 2021Kategooriad: UudisedSildid: , , ,

Taimekahjustajate monitooringu eesmärk on koguda infot tähtsamate taimehaiguste ja kahjurite esinemisest.

Eesti Taimekasvatuse Instituudi eestvedamiselt teostatakse vaatlusi Eesti erinevates piirkondades igal nädalal maist juulini. Kogutud informatsioon kuvatakse interaktiivsete kaartidena ETKI kodulehel. Kaardil näidatakse taimekahjustajate esinemise kohad ja ajad ning täpsem informatsioon kultuuri, sordi, agrotehnika ja eelvilja kohta. Teadmine taimekahjustajate levikust võimaldab tõrjetööde õigeaegset alustamist, suurendab taimekaitsetööde efektiivsust ning võimaldab vähendada taimekaitsevahendite kasutamist.

Taimekahjustajate monitooring 2021

Veebileht taimekahjustajate leviku informeerimiseks on kättesaadav kodulehel etki.ee/monitooring. Mais ja juunis toimunud taimekahjustajate vaatlused talinisu, taliodra, talirapsi, talitritikale, suvinisu, suviodra, kaera, suvirapsi, põlherne ja põldoa põldudel on esitatud igal nädalal uuendatavate kultuuripõhiste kaartidena.

Taimekahjustajate monitooringu andmete põhjal antakse soovitused taimekaitsevahendite ja nende kasutusnormide valikuks lähtuvalt taimekahjustajate esinemise määrast, taimede kasvufaasist ning põllutingimustest. Kodulehel on kajastatud taimekahjustajate monitooringu tulemused alates 2014. Neid soovitusi nimetataksegi teinekord taimekahjustajate nõuandesüsteemiks.

Augustis toimub tali- ja suviteraviljade saagi  fusarium seentega nakatumise  monitooring.  Vaatlused hõlmavad Eesti erinevates piirkondades talinisu-, talirukki, taliodra- ja talitritikale ning suviodra, -nisu ja kaera põldusid.  Kohe, kui analüüsid on tehtud lisatakse kodulehele etk1.ee/2021 Eesti erinevatest piirkondadest kogutud  teraviljaproovide  fusarium seente nakkus ning mükotoksiinide (DON, HT2, T2, DAS, ZEN) sisaldus.

vaatluspõldude võrgustik

Nädal 26 (Vaatlused tehtud 28-29.06.2021)

Sooja ja kuiva ilma tõttu taimede areng on kiire. Taliteravili on piimküpsuse, talioder ja talirukis taigenküpsuse kasvufaasis. Suviteravili on jõudnud õitsemise faasi, mõnel põllul on juba õitsemine lõpetatud. Põldhernes ja põlduba on õitsemise lõpetanud.

Suvirapsi põldudel on esinemas suure- kapsaliblika röövikuid ja ka naeri- lehevaablase ebaröövikuid, kes närivad rapsi lehti ning suure arvukuse korral roodavad kogu taime.  Jälgige oma suvirapsi põlde.

Veebirakendus

Veebipõhine taimekaitse alane veebirakendus „Taimekahjustajate seire“ taimekaitsevahendite (fungitsiidid, insektitsiidid, herbitsiidid) õigeaegsete ja optimaalsete kasutuskoguste soovitamiseks koos kaasajastatud andmebaasidega on kättesaadav aadressil http://tase.etki.ee/. GIS põhise taimekaitse süsteemi tööks  viidi aprillikuus andmebaasidesse sisse Eestis taimekaitsevahendite registris toimunud muudatused.

Rakendust on võimalik kasutada ühekordseks otsinguks. Sellisel juhul kuvatakse otsingu tulemus ekraanile ning sellest on võimalik genereerida PDF-fail, mida saab edasiseks kasutamiseks salvestada arvutisse või välja trükkida.

Registreeritud kasutajatel salvestatakse kõigi otsingute tulemused PDF-failidena ning neid on hiljem võimalik ülemise menüüriba nupult „Logid“ kätte saada.

Alates 2018. aastast saavad kõik taimekasvatajad ja konsulendid nutiseadmeid kasutades ise monitooringus osaleda. Selleks tuleb liituda monitooringu töörühmaga.

 

Resistentsuse monitooring 2021

Tali- ja suvinisul toimub helelaiksuse tekitaja Zymoseptoria triticifungitsiidiresistentsuse monitooring. 

Tali- ja suviodral toimub ramularia tekitaja Ramularia collo-cygni fungitsiidiresistentsuse monitooring. .

Tali- ja suvirapsil toimub naeri-hiilamardika (Brassicogethes aeneus) insektitsiidiresistentsuse monitooring.

Taimekahjustajate monitooringu käigus Eesti erinevatest piirkondadest kogutud leheproovid analüüsitakse sügisel ja tulemused lisatakse kodulehele etki.ee/monitooring .

 

Täpsem info monitooringusüsteemi kohta: Pille Sooväli, Eesti Taimekasvatuse Instituut

Vaata ka käsiraamatut Põllukultuuride_kahjustajad ja nende tõrje.

Monitooringusüsteemi hallatakse “Teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas” raames, tegevusi toetab Euroopa Liit

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/