Avaldatud: 19. märts 2024Kategooriad: Toiduainete tootmine, UudisedSildid: , ,

Allikas: Regionaal- ja Põllumajandusministeerium,

Toidu märgistuse loetavuse suurendamist toetavas materjalis on visuaalselt selgitatud praktilisi võtteid, mida tasub toidupakendeid kujundades kasutada. Toidu märgistuse loetavuse ja teksti paigutuse hea tava töötati välja koostöös pakendidisainerite ja toidutööstuse esindajatega.

Hea tava juhendis jagatakse soovitusi neile, kes tegelevad toidu märgistamise, pakendimaterjalide valiku ning disaini ja kujundusega.

Pildil Hellika Kallaste Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist ja Hannes Paesoo agentuurist KOOR. Foto: REM

„Siiani sellist käsiraamatu tüüpi visuaalset juhendit polnud, mis toidu märgistuse koostajat kujundamisel abistaks. Teave pakendil peab olema hästi loetav; paraku see alati nii ei ole. Läbimõeldud ja hästi kujundatud märgistus loob aga olulise eelduse selleks, et tarbijad märgistusi loeksid. Materjal on praktiline abivahend, mis aitab kujundada märgistuse tarbijatele hästi nähtavaks ja selgesti loetavaks. Tava väljatöötamise käigus tõdesid mitu asjaosalist, et niivõrd palju tähelepanu üksnes loetavusele üldiselt ei pöörata, mistõttu ka valdkonnas kogenud tegijad leidsid enda jaoks uusi vaatenurki,” rääkis toiduohutuse osakonna nõunik Hellika Kallaste.

Hea tava on koostanud, kujundanud ja visualiseerinud pakendidisainile spetsialiseerunud agentuur KOOR koostöös Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ning Põllumajandus- ja Toiduametiga.

„Eelkõige käsitletakse materjalis teabe asukoha, paigutuse ja esitusviisiga, tüpograafiaga ning pakendite ja trükitehnikaga seonduvat, mõistele „loetavus“ antakse täpsem sisu visuaalsete ja illustratiivsete näidetega. Näiteks märgete „Parim enne“ ja „Kõlblik kuni“ puhul antakse soovitus olla kuupäeva asukohale viitamisel võimalikult konkreetne, sest märge „Vaata pakendilt“ on üldsõnaline ja see ei aita inimest,“ rääkis agentuurist KOOR Hannes Paesoo.  

„Toidu märgistuse loetavuse ja teksti paigutuse hea tava” koostamise idee sündis 2022. aastal, mil Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala teenusedisaini arenguprogrammi raames otsis ekspertide meeskond lahendusi pakenditel toidu kohta esitatava teabe loetavuse parandamiseks.

Selge märgistus on tarbija jaoks oluline

Toidu märgistus annab tarbijale toidu kohta olulist teavet. Märgistuselt leiab muu hulgas toidu nimetuse, toidu koguse, koostisosade loetelu, allergeenid, energiasisalduse, oluliste toitainete sisalduse, säilimisaja ja säilitamistingimused. See võimaldab ostjal tooteid omavahel võrrelda ja teha meelepäraseid valikuid sõltuvalt soovidest ning vajadustest. Lisaks sellele, et teave peab olema täpne ja ei tohi tarbijat eksitada, peab see olema ka hästi nähtav ning selgesti loetav. Hästi nähtav ja selgesti loetav märgistus loob eelduse teabe mugavaks leidmiseks ja ühtlasi ka selle paremaks mõistmiseks.

Toidu märgistamise nõuete e-käsiraamat

Praktiliseks abiks toidutootjale on 2021. aatal vaminud toidu märgistamise nõudeid käsitlev e-käsiraamat, millesse on koondatud toidualase teabe esitamise üldnõuded ning toidugruppide kohta kehtestatud erinõuded. Käsiraamatu eesmärk on selgitada toidualase teabe esitamise ja toidu märgistamise nõudeid, kuid see ei ole õigusaktide ametlik tõlgendus ega muul viisil õiguslikult siduv dokument.

Käsiraamat koosneb 25 peatükki jagatud teoreetilisest osast ning rakendusest „Koosta märgistus“. Rakenduse eesmärk on aidata läbi mõelda ja vormistada märgistusel esitatavat teavet. Rakendus põhineb üldnõuetel ega võta arvesse teabe esitamisel lubatud erijuhte, mistõttu tuleb meeles pidada, et selle kasutamine ei taga nõuetekohast märgistust, küll aga aitab selle loomisele kaasa. E-käsiraamat on leitav: https://toiduteave.ee/margistamine/.

Pakendite disainijuhend

Rohetiigri ja Keskkonnaministeeriumi koostöös valmis 2022. aasta suvel pakendite disainijuhend, mille eesmärk on edendada keskkonnahoidlikku pakendamist. Juhend keskendub pakendite disaini aspektidele, mis aitavad ettevõtetel vähendada pakendite keskkonnamõju ja soodustada ringlussevõttu. Juhendis antakse muu hulgas ülevaade erinevatest pakendimaterjalidest ja nende keskkonnamõjust ning disainipõhimõtetest, mis aitavad luua keskkonnahoidlikke pakendeid. Lisaks käsitletakse juhendis pakendite märgistamist. Pakendite disainijuhend on leitav siit (pdf).

Lisaks hea tava materjalile endale:

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/