Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja põllumeeste ühistu KEVILI koostöös on valminud on säästva taimekaitse õppevideod. Videote eesmärk on suurendada põllumajandustootjate teadlikkust ning toetada veelgi enam säästvate taimekaitse praktikate rakendamist.

Viimase saja aastaga on Eesti põllumajandusmaa pindala vähenenud pea poole võrra. Eestis tegeleb enamik põllumehi viljavaheldusega, mis aitab parandada nii mullaviljakust, tagada põldudelt parema saagikuse kui vähendada taimekaitsevahendite kasutamise vajadust. Valdav osa Eesti põllumehi kasutab ELi ühise põllumajanduspoliitika toetusi, millega käib kaasas pikk nimekiri nõudeid põllupidamisele, sh rohestamise baasnõuded. Põllumajandustoetustega kaasas käivad nõuded ja tootjate keskkonnateadlikkus on seega viinud laialdaselt keskkonnasäästlike praktikate rakendamiseni.

Videotes on käsitletud nelja erinevat teemat:

Puhtimine. Puhtimine on parim ja odavaim viis taimehaiguste tõrjumiseks. Video annab ülevaate puhtimise vajadusest ning näitab töö praktilist poolt. Puhtimise abil on võimalik vähendada keemilise taimekaitse vajadust. Videost saab ka ülevaate, kuidas puhtida nii, et see oleks võimalikult efektiivne. Lisaks, tuuakse välja puhtimisega seotud riskikohad.

Puhtimine

https://youtu.be/MXYEu80eIs0

Kasvufaasid. Videod on kui põllumeeste ABC. Valminud on kaks videot – teravilja kasvufaaside ja rapsi kasvufaaside kohta. Oluline on, et vajalikke töid tehakse just siis, kui neid on vaja ehk õiges kasvufaasis. Õige ajastus on kõige tähtsam ning seeläbi on võimalik ka kulusid kokku hoida. Videotes selgitatakse põhjalikult lahti kõik kasvufaasid ja nende tunnused. Sealjuures kirjeldatakse tööde vajalikkust tärkamisest saagi valmimiseni.  

Teravilja kasvufaasid

https://youtu.be/Kl4XMWLZVBs

Rapsi kasvufaasid

https://youtu.be/yQ-BObsFQ3I

Tolmeldajad. Videos selgitatakse taimekaitsevahendite kasutamise reegleid, mis on suunatud mesilaste (ja teiste kasulike putukate) kaitse tagamiseks. Siinjuures on oluline järgida integreeritud taimekaitse põhimõtteid. Põllumeeste jaoks on kasulikud putukad väga olulised, et saada korralik saak. Parimaid tulemusi saavutavad mesinikud ja põllumehed koostööd tehes.

Tolmeldajad

https://youtu.be/0rE9MsvfL6o

Reeglid. Taimekaitsetöid tehakse vajaduspõhiselt. Kui taimed jäävad haigeks, siis tuleb neile anda vastavat ravimit. Eesmärk on anda põllumehele ülevaade, millised on nõuded ja kuidas teha nõuetele vastavalt taimekaitsetöid. Videos keskendutakse põllumeestele taimekaitsetöödega seotud reeglite teadvustamisele ja selgitamisele. Pritsimine peab olema võimalikult täpne.

Taimekaitsetööde reeglid ja nõuded

https://youtu.be/VMcYNs9cM6c

Põllumehed on huvitatud kasutama nii vähe taimekaitsevahendeid kui võimalik, sest see kõik on neile ju kulu – ehk kõik põllutööd on põhjendatud ja läbimõeldud. Aluspõhimõtteks on integreeritud taimekaitse, mis tähendab, et eeskätt panustatakse parimatesse tehnoloogiatesse, sobivaimatesse sortidesse ja taimehaiguste levikut vähendavasse viljavaheldusse. Taimi toidetakse tasakaalukalt, et saavutada tugev ja elujõuline taim, mis suudaks haiguste ja kahjustajatega konkureerida. Samas on ilmaoludest ja loodusest tulenev sedavõrd ettearvamatu, et taimede tervise ja elujõu tagamiseks tuleb siiski kasutada ka taimekaitsevahendeid.
Loe ka taimekasvatuse müütide ja faktide kohta siit: https://www.epkk.ee/taimekasvatus/

Videod on valminud MAK 2014-2020 “Teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas” raames, taimekasvatuse valdkonnas; tegevust toetab Euroopa Liit, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD)