Allikas: Eesti Maaülikool
13.07.2022

Eesti Maaülikool osaleb rahvusvahelises projektis ALL-ORGANIC, mille raames luuakse jätkusuutliku toidutootmise agroökoloogia eluslaborite (ALL) võrgustik. Eesti Maaülikooli agroökoloogia eluslabori eesmärk on edendada ja toetada mitmekesist mahetoidu tootmist Eestis.

Itaalia põllumajanduse ja toidu uurimise instituudi CREA koordineerimisel läbiviidava projekti eesmärk on luua toimiv võrgustik, mis suudab toetada mitmekesiste mahetoidusüsteemide arengut.

“Praegune pandeemia ja geopoliitiline kriis ähvardab Euroopa Liidu spetsialiseerunud intensiivseid toidusüsteeme.”


Projekti koordinaator, CREA juhtivteadur Stefano Canali

Seitse partnerit neljast Euroopa ja ühest Põhja-Aafrika riigist testivad hüpoteesi, et ühiselt kavandatud, kohapeal välja töötatud ja kohandatud, ajaliselt ja geneetiliselt mitmekesiste maheviljelussüsteemide rakendamine on tõhus strateegia elurikkuse toetuseks. Elurikkus aitab vähendada kahjurite ja haiguste mõju, tõsta tootja sõltumatust välistest sisenditest, vähendada jäätmeid ja toitainete kadusid ning leevendada kliimamuutuste mõju. Elurikkust toetavad strateegiad aitavad tagada stabiilse saagikuse.

Projekti uudsus seisneb agroökoloogia eluslaborite loomises, kus uuritakse, hinnatakse ja luuakse innovatsiooni reaalse elu tingimustes.

Agroökoloogia eluslabor Eesti Maaülikoolis

Eesti Maaülikooli agroökoloogia eluslabor ehk ALL uurib külvikorra mitmekesistamise mõju talviste vahekultuuridega erinevatele mulla omadustele – sh süsiniku sidumisele, elurikkusele kui kultuuride saagikusele ning saagi kvaliteedile.

Põhieesmärgiks on külvikordade mitmekesistamine erinevate kohalike haljasväetiste, segukülvide, vahekultuuride jms, mis tagaksid tootjale mullaviljakuse ja sõltumatuse välisest sisendist, samas aga annaksid piisava toorme maheturu laienemiseks eelkõige lasteasutuste tarvis.

Tootjatega arutletakse nii konkreetsete katsete tulemuste kui muude tootmise mitmekesistamise võimaluste üle, püüdes samal ajal erinevaid kohalikesse tingimustesse sobivaid võtteid praktikasse juurutada. Erinevate tarbijagruppidega analüüsitakse nii mahetoidu tervist toetavat toimet kui tootmise mõju keskkonnale. Koos püütakse leida lahendusi mahetoidu turu arendamiseks.

Projekti partnerid on:

 • Põllumajandus- ja keskkonnauuringute keskus (CREA-AA), Itaalia
 • Pulawi mullateaduse-ja taimekasvatuse instituut (IUNG-PIB), Poola
 • Asociația Română pentru Agricultură Durabilă (ARAD), Rumeenia
 • Eesti Maaülikool
 • École Nationale Supérieure Agronomique (ENSA), Alžeeria
 • Alžeeria riiklik agronoomiliste uuringute instituut (INRAA)
 • Itaalia mahe- ja biodünaamilise põllumajanduse uuringute sihtasutus (FIRAB)

Projekti andmed:

 • Projekti täisnimi: Agroecological Living Laboratories to promote diversified and robust organic productions systems (Agroökoloogiliste printsiipide kasutamine lihtsate ja vastupidavate maheviljelussüsteemide edendamiseks)
 • Rahastaja: ERA-Net CORE Organic Cofund, Maaeluministeerium
 • Kestvus: November 2021 – November 2024
 • Koordinaator: Stefano Canali, e-mail: stefano.canali@crea.gov.it
 • Projekti koduleht: ALL-Organic
 • Eesti keelne koduleht: https://mahekeskus.emu.ee/all-organic/
 • Eesti Maaülikooli poolne projektijuht: Liina Talgre, e-mail: liina.talgre@emu.ee

Mis on agroökoloogia?

Agroökoloogia on agronoomia ja ökoloogia piiriteadus, mis rakendab taime- ja loomakasvatuses, põllumajandusmaastike kujundamises ja keskkonnakaitses ökoloogilisi seaduspärasusi. Agroökoloogia eesmärk on optimeerida taimede, loomade, inimeste ja keskkonna vahelist koostoimet.

Toimetaja: Liina Ulm


Loe lisaks:

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/