Avaldatud: 23. mai 2022Kategooriad: Keskkond, Maaettevõtlus, UudisedSildid: , ,

2022. aasta aprilli alguses valmis ekspertrühma lõpparuanne, mida arutatakse etapiviisiliselt rohepoliitika juhtkomisjoni kuuluvate valitsuse liikmetega. Raportis käistletakse rohepööde eesmärke ja nende saavutamiseks vajalike tegevusi. Kirja on pandud vajalikud tegevused ning soovitused nii valdkonniti kui ka üleüldises plaanis. Samuiti on välja toodud, kas seni tehtud tegevused ja eesmärgid on saavutatud või mitte.

Mis on rohepööre?

Planeedil Maa on oma taluvuspiirid, mille ületamisel muutuvad keskkonnaolud ebasoodsateks ning hakkavad mõjutama nii ökosüsteeme kui ka inimkonda ennast. Meie lineaarse majandamise tulemusel oleme jõudnud punkti, mis on lävendile väga lähedal. Pariisi kliimakokkuleppega on selleks lävendiks määratud maailma keskmise temperatuuri 1,5C tõusu ületamine, mis hetke tegevuste ja muudatuste kiiruse juures kindlasti kätte jõuab.

“Rohepoliitika alus on põhimõte, et inimkonna heaolu ja majandusmudel peavad mahtuma planeedi taluvuspiiridesse (planetary boundaries). Rohepoliitika põhiülesanne on kujundada kestlik, loodust ja keskkonda hoidev globaalselt konkurentsivõimeline, kliimariskidest vähe haavatav ning õiglane tuleviku Eesti majandus ja ühiskond.”

Eesti eesmärgid aastaks 2035

Eesti eesmärgid aastaks 2035. Valitsus.ee

Hetke olukord Eestis

Eesti kontekstis on toimunud nii positiivseid kui ka negatiivseid muutuseid. Rohepööret ei alusta me nullist, kuna on olemas mitmeid poliitilisi alusdokumente ja meetmeid (Eesti 2035; energiamajanduse arengukava; transpordi ja liikuvuse arengukava; põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava 2030 jne). Osades valdkondades on arenguruumi veel küllaga. Teada on, et suureks probleemiks on tööstuste väike ressursitootlikkus. Ei ole ka midagi ette näidata olmejäätmete ringlussevõtul, kus oleme juba alates 2014 aastast samal tasemel püsinud. Elurikkuse pikaajaline seires on samuti langusterndi märgata.

Positiivses suunas oleme liikunud taastuvenergia valdkonnas, kus lõpptarbimises on osatähtsus kasvanud. Oleme toetanud püsirohumaade säilimist, mis hoiab elurikkust ning aitab talletada süsinikku. Suurenenud on mahepõllumajanduse osakaal ning on kasvanud ka TA tegevuste investeeringud. Sellegipoolest on meil veel pikk maa minna.

“Rohepoliitika aluspõhimõtted ei ole Eesti arengukavade kõikidesse eesmärkidesse ja tegevustesse läbivalt ja tugevalt integreeritud.”

Rohepöörde takistuste ja soovituste kohta saad täpsemalt lugeda “Rohepoliitika raportist“(pdf)

Koostanud: Karmen Ibus

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/