PMK Viljandi katsekeskuse põllupäev

Sordi ja seemne tark valik on stabiilse saagi eeldus!   [...]