Käes on sügis ning paljud lähevad kooli. Ka põllumeestel on mõtekas veidi uusi mõtteid koguda ja tulevaseks perioodiks eesmärke seada. MES nõuandeteenistus on lähiajal korraldamas kahte infopäeva alustatavatele põllumeestele.

Juba 26. septembril toimub veebis infopäev  Ettevõtlusega alustamine põllumajanduses. Infopäeva täpsem sisu ja registreerimine https://www.pikk.ee/sundmus/infopaev-ettevotlusega-alustamine-pollumajanduses-2/

Infopäeva eesmärk on anda olulisemad ja peamised teadmised ettevõtlusega alustamise osas. Teemad on valitud praktilisest vajadusest, mille vajadust oleme tööalaselt klientide puhul kogenud. Soovime alustavatele ettevõtjatele anda soovitused ja juhised, et juriidiliselt ja maksunduslikult alustamisel vigu vältida. Infopäeval käsitletakse olulisemaid teemasid seoses juriidika ja finantsmajandusega. Seminaris käsitletakse järgmisi õiguslikke teemasid: ettevõtlusega alustamine, äriühingu liigi valimine, sh FIE ja OÜ erisused, FIE üleandmine ja tegevuse lõpetamine, üldised lepingulised teadmised, üldised teadmised ühinguõigusest. Seminaris käsitletakse järgmisi finantsalaseid teemasid: raamatupidamise sisseseadmine ja korraldamine, raamatupidamistarkvara valik, erinevate põllumajanduslike programmide kasutamise võimalused, põllumajandusettevõtte maksustamine, nõuandetoodete kasutamise võimalused, noore põllumajandustootja investeeringutoetuse taotlemise põhimõtted ja raha kasutamine, finantsinstrumentide kasutamise võimalused alustavale ettevõtjatele, pankade vaade ning nõuded alustavate ettevõtjate osas. Infopäeva lektorid Siim Maripuu ja Triin Luksepp.

Kolmapäeval, 28. septembril, on infopäev teemal M 6.1 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine. Infopäeva sisu ja registreerimine https://www.pikk.ee/sundmus/infopaev-m-6-1-noorte-pollumajandustootjate-tegevuse-alustamine-mem-ja-pria/

Lektorid Maaeluministeeriumi ja PRIA ametnikud. Tutvstatakse meetme 6.1 määrust ning toetuse taotlemist läbi e-PRIA.