Avaldatud: 20. mai 2024Kategooriad: Keskkond, Muld, UudisedSildid: , , ,

Alates 2024. aastast saab hakata taotlema väärtuslike püsirohumaade säilitamise toetust väljaspool kaitstavaid alasid asuvatele pärandniitudele. Kõrge loodusväärtusega ehk pikalt uuendamata püsirohumaadele saab hakata toetust taotlema alates 2025. aastast.

Millised on väärtuslikud püsirohumaad, toetuse nõuetest ja maade inventeerimisest saab kuulata videoloengus. Räägivad Ott Luuk Pärandkoosluste Kaitse Ühingust ja Kadri Kask Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist.

Teeme ka üleskutse kõigile maaomanikele, kellel on pikalt uuendamata püsirohumaid – andke oma maadest teada HeaPõld kodulehel https://heapold.ee/vpr/. Eksperdid vaatavad seejärel teie maad üle ja kui on tegemist väärtuslike püsirohumaadega, saate hakata toetust taotlema.

2024. aastal saab taotleda toetust väärtuslike püsirohumaade säilitamiseks

Toetust saavad kahte tüüpi püsirohumaad: väljaspool kaitstavaid alasid asuvad pärandniidud ja kõrge loodusväärtusega püsirohumaad. Väärtuslikud püsirohumaad peavad olema pikemat aega uuendamata. Kultuurtaimed peavad olema hakanud asenduma looduslike rohttaimedega või tegu peab olema juba liigirikka, peamiselt looduslike liikidega niiduga.

Toetust saavad ainult need püsirohumaad, mis on ekspertide poolt inventeeritud väärtuslikeks püsirohumaadeks. Väljaspool kaitstavaid alasid asuvad pärandniidud on juba inventeeritud ja neile saab hakata toetust taotlema alates 2024. aastast. Igal aastal inventeeritakse maid juurde. Toetusõiguslike väärtuslike püsirohumaade kohta koostatakse kaardikiht, mille taotleja saab e-PRIAs toetust taotledes aluseks võtta.

2024. aasta inventuuri perioodiks saab oma pikalt uuendamata püsirohumaast teada anda Heapõld veebilehel https://heapold.ee/vpr/.

  • Toetust võivad taotleda kõik, kelle kasutada on vähemalt 0,3 hektari suurune väärtuslik püsirohumaa, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.
  • Väärtuslikku püsirohumaad tuleb sarnaselt PST toetuse nõuetele vähemalt üle aasta hooldada (niita, karjatada, hekseldada), et vältida ebasoovitava taimestiku teket. Hekseldamine on lubatud alates 1. augustist.
  • Maad tuleb hoida rohukamaras, ei tohi teha rohukamarat kahjustavaid mullaharimistöid, maad uuendada ega kasutada väetisi, reoveesetet või keemilist taimekaitsevahendit.
  • Taotleja peab oma põllumajanduslikuks majapidamises järgima tingimuslikkuse nõudeid, millistega saab tutvuda PRIA kodulehel. Väärtuslikele püsirohumaadele saab võtta ka teisi pindalatoetusi, välja arvatud pärandniidu hooldamise toetus ja pinnavee kaitse toetus.

Mis on väärtuslik püsirohumaa

Väärtuslikud püsirohumaad (VPR) on sellised püsirohumaad, mida iseloomustab mitmekesine ja liigirikas looduslik taimekooslus. Tegu võib olla nii ajaloolise pärandniidu, kunagise põllu või millalgi kultuurtaimedega külvatud rohumaaga, kuhu on ajapikku taas kujunenud looduslik ja liigirikas taimestik. Vaata edasi: https://www.pikk.ee/vaartuslik-pusirohmaa/

Videoloeng salvestati MAK 2014-2020 “Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ raames. Rahastamisallikas: Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/