Maaeluministeerium
PRESSITEADE
18.02.2017

Põllumeestele makstakse 19,9 miljonit eurot üleminekutoetusi

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas 2017. aastal antavate üleminekutoetuste loetelu ja loomakasvatuse üleminekutoetuse tingimused. Kokku makstakse 2017. aastal üleminekutoetusteks 19,9 miljoni eurot, millest viie loomakasvatuse üleminekutoetuse eelarve on kokku 13,9 miljonit eurot.

„Uue valitsuskoalitsiooni otsusega hakatakse sellest aastast põllumeestele taas üleminekutoetusi maksma, et tagada Eesti tootjatele Euroopa Liidu ühisturul võrdsemad konkurentsitingimused ning anda neile kindlustunnet tootmisega jätkamiseks,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Märgid näitavad, et olukord piimaturul on hakanud paranema ja piima kokkuostuhinnad tõusma. Samas on sektor viimaste aastate jooksul väga suuri kahjusid kandnud. Üleminekutoetused annavad turu taastumise kõrval võimaluse varem uutele investeeringutele mõelda ja seeläbi tulevasteks kriisideks valmistuda.“

Üleminekutoetusi makstakse Euroopa Liidu liikmesriikide toetustasemete ühtlustamiseks.

2017. aastal on võimalik taotleda seitset üleminekutoetust:
• ammlehma kasvatamise üleminekutoetus;
• ute kasvatamise üleminekutoetus;
• piima üleminekutoetus;
• veise üleminekutoetus;
• ute üleminekutoetus;
• põllumajanduskultuuri üleminekutoetus;
• heinaseemne üleminekutoetus.

Loomakasvatuse üleminekutoetuste tingimused on samad nagu 2013. aastal makstud üleminekutoetuste puhul:
• ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetust saab taotleda nende loomade arvu järgi, kes on 2. märtsi seisuga põllumajandusloomade registris taotleja nimele registreeritud;
• piima, veise ja ute üleminekutoetuse taotlemine toimub 2010. aastal PRIA poolt määratud toetusõiguste alusel.

Viie loomakasvatuse üleminekutoetuse taotluste vastuvõtt on planeeritud PRIA kaudu 2. märtsist kuni 21 märtsini. Loomakasvatuse üleminekutoetused makstakse välja juuni lõpuks. 

Lisaks makstakse 2017. aastal põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetust, mille taotluste vastuvõtt on planeeritud 2. maist kuni 21. maini. Toetuste määrus on ettevalmistamisel.

Maaeluministri määrused „2017. aastal antavad üleminekutoetused“ ja „Loomakasvatuse üleminekutoetus“ avaldatakse Riigi Teatajas.

TAUST:
• Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 2013. aasta reformi tulemusena pikendati aastani 2020 riiklike üleminekutoetuste maksmise võimalust põllumajandustootjatele.
• Tegemist on liikmesriigi jaoks vabatahtlike toetustega, mille kasutamise üle otsustamiseks tuleb kaaluda riigi üldist majandusolukorda, sh olukorda põllumajandussektoris ja -turul ning riigieelarveliste vahendite olemasolu.
• Üleminekutoetuste iga-aastane eelarve on kehtestatud vähenevas mahus (2013. aastaks Euroopa Komisjoni otsusega kinnitatud toetuste kogusummast 80% ulatuses 2014. aastal ja edasi alaneva sammuga kuni 50%-ni 2020. aastal), samas toetusõiguslikkuse alused (ajaloolised referentsid, mille alusel toetust makstakse) jäid 2013. aasta reformkokkuleppe kohaselt muutmata.
• Individuaalsele põllumajandustootjale määratud toetusõigused on lõplikult paigas alates 2010. aastast, määratud PRIA poolt ja säilitatud riiklikus registris.
• Vabariigi Valituse tegevusprogrammi „Eesti Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu valitsusliidu aluspõhimõtted 2016-2019“ kohaselt eraldatakse üleminekutoetusteks riigieelarvest vahendid igaks aastaks maksimaalse määra ulatuses.

Teate edastas:
Eva Lehtla
Maaeluministeerium
Avalike suhete osakond
Tel. 55 643 691
press@agri.ee