Digiakadeemia seeria üheks osaks on Põllumajandusuuringute Keskuse Maaeluvõrgustiku osakonna poolt 10. oktoobril korraldatud veebiseminar “Smart Farmi digilahendused piima- ja lihaveisekasvatuses”.

Seminaril tutvustasid Smart Farmi projektijuht Heitti Irval ja Dimediumi veisekasvatuse nõustaja Katri Puusepp lehmade elektroonilist jälgimissüsteemi Alta Cow Watch ning kaasaskantavat kuivaine analüsaatorit SCiO Cup.

10.oktoobril 2022 toimunud veebiseminar on järelvaadatav

Alta Cow Watch kui lisasilmapaar farmis

Alta Cow Watch on jälgimissüsteem, mis registreerib kaelaanduri abil iga lehma liigutused söömise ja mäletsemise ajal, kõndimisel ja lamamisel. Saadud andmed saadetakse antenni kaudu edasi andmekeskusesse, mis teostab põhjaliku analüüsi ja koostab tulemuste põhjal iga looma ja loomagrupi kohta ülevaatlikud ning lihtsalt jälgitavad terviseülevaated. Ülevaatlikke graafikuid on võimalik igal ajal vaadata endale sobivast seadmest: lauaarvutist, tahvlist või mobiilist.

Katri Puusepa sõnul on Alta Cow Watch oluline tööriist, mis võimaldab jälgida nii ühe lehma kui kogu karja söömist, mäletsemist ja aktiivsust. Kui süsteemi koostatud graafikust on näha, et lehma söömus ja mäletsemine vähenevad, on võimalik reageerida koheselt ja loom õigete ravivõtetega päästa. Seega aitab Alta Cow Watch ennetada kulukate terviseprobleemide teket.

Alta Cow Watch aitab tõsta ka karja heaolu. Süsteemi koostatud graafik näitab, kui suur protsent loomi käib söödalaval söömas. Seejuures kajastub graafikul loomade söömiskäitumise 48-tunnine ajalugu. Puusepa sõnul on tagasivaateline teave oluline, sest see “annab võimaluse jälgida, kuidas toimib tund-tunnilt farmis sööda ette lükkamine ja kuidas sööta jagub”. Kui ülevaatest selgub, et öisel ajal lükatakse loomadele ette liiga vähe sööta, saab farmi töökorralduses teha vajalikke muudatusi taolise olukorra vältimiseks.

Alta Cow Watchiga on võimalik jälgida karja grupi kaupa: lisaks individuaalsele jälgimisele näitab süsteem infot ka grupi käitumise kohta. Samuti annab süsteem hoiatuse, kui grupi söömus on madal – selleks võib vastavalt seadistusele olla sõnum või e-mail.

smartfarm.ee

Parem tiinusmäär

Alta Cow Watch süsteem aitab parandada farmi taastootmisnäitajaid. Peaaegu pooled lehmade indadest esinevad öisel ajal, mistõttu võivad need jääda inimesele märkamatuks. 24/7 töötav süsteem leiab üles kõik indlevad loomad, olenemata kellaajast või nädalapäevast. Samuti annab süsteem teada looma indlemisest teavitusega ning näitab skaalal optimaalseimat aega konkreetse looma seemendamiseks.

Näitena võib tuua karja, milles oli enne Alta Cow Watch süsteemi kasutuselevõttu seemendusmäär 28% ja tiinusmäär 11%. Alta Cow Watch süsteemi kasutama hakkamise järel tõusis karja seemendusmäär 59%-le ja tiinusmäär 35%-le. Eestis Alta Cow Watch süsteemi kasutavate farmide kogemuse põhjal on süsteemi abil võimalik tõsta karja tiinusmäära 10%-lt 30%-le.

Investeeringu tasuvus

Milline on aga Alta Cow Watch süsteemi investeeringu tasuvus? Smart Farm projektijuht Heitti Irvali sõnul jääb see seniste klientide põhjal 8-16 kuu vahele. Tasub märkida, et võrreldes keskmiste karja tervist jälgivate anduritega, mille rikete määr on 7-25% aastas, on Alta Cow Watch andurite rikete määr 0,5% eluaja jooksul. Seejuures on nende eeldatav eluiga 7-10 aastat. Puusepa sõnul seisneb aga tasuvus eelkõige sigimisnumbrite paranemises: “Inna avastamine ja seemenduse õige aja tabamine läheb nii palju paremaks, et tiinusmäär tõuseb tavaliselt küllaltki kiiresti.”

SCiO Cup: täpne, kiire ja mugav kuivaine analüsaator

Teise tipptasemel digilahendusena tutvustasid Irval ja Puusepp seminaril SCiO Cup kaasaskantavat ning ülikiiret laboritäpsusega kuivaine analüsaatorit, mis võimaldab analüüsida silode, teravilja, jahu ja heina kuivainet. Analüsaatorit iseloomustab täpsus: võrdlused laboritulemustega kinnitavad, et SCiO Cupi usaldusväärsus on +/- 1%.

Sööda tihe analüüsimine võimaldab ennetada valest söötmisest tingitud probleeme ning kohendada ratsiooni söödale vastavaks. Parimate tulemuste saavutamiseks soovitab Puusepp suures farmis määrata silo kuivainet igapäevaselt ning väikeses farmis vähemalt kahel korral nädalas.

Puusepa jaoks on SCiO Cup abivahend, mida ta kasutab ka oma töös: “Kannan seda autos kaasas, sest kui teen söödaratsioone, on silo kuivaine muutus väga oluline. SCiO Cupiga saan ratsiooni kohta teha suurepärased kalkulatsioonid.”

SCiO Cupi tugevuseks on eelkõige täpsus ja kasutusmugavus, kuid olulise väärtusega on ka loodav andmebaas teostatud analüüsidest. Kõiki SCiO Cupi abil tehtud söödaanalüüse on võimalik salvestada, samuti saab neile lisada märkuseid ja kuupäevi, nimetada asukohti ning põlde. Nii loob kasutaja analüüside süsteemi, mis on tagasivaateline ja väga ülevaatlik.

 

Smart Farmi nutikate lahenduste kohta leiate lisainfot kodulehelt www.smartfarm.ee