Allikas: Postimees Maa Elu 24.05.2024. Artiklit toimetas: Manuela Kollom, METK

Põllumajandus- ja Toiduamet tuletab meelde, et taimekaitsevahendeid ei tohi kasutada, kui temperatuur on kõrgem kui 25 kraadi ning ohutusnõudeid peavad järgima nii elukutselised põllumehed kui hobiaednikud. Õitsvate taimede pritsimine on loomulikult keelatud. PTA taimekaitse ja väetiste osakonna peaspetsialisti Laine Järsi sõnul on inimeste, loomade ja keskkonna ohutuse tagamiseks oluline, et kõik taimekaitsevahendite kasutajad toimiksid vastutustundlikult.

Ohutusnõuete järgimise kohustus kehtib kõigile

“Majandus- ja kutsetegevuses tohib taimekaitsevahendeid kasutada ainult professionaal, kes on läbinud vastava koolituse ja omab kehtivat taimekaitsetunnistust, “ selgitab Järs. Taimekaitsetunnistust peab omama ka avalikus kohas tõrjetööde teostaja. “Vabamüügis olevaid taimekaitsevahendeid võivad koduaias oma tarbeks kasvatatavatel kultuuridel kasutada ka hobiaednikud, kes taimekaitsetunnistust omama ei pea,“ lisab Järs.

Ohutusnõuete järgimise kohustus kehtib aga kõigile – nii professionaalsetele põllumeestele, hobiaednikele, karuputke tõrjujatele, haljastajatele kui ka raud- ja maanteede hooldajatele ning teistele mittepõllumajanduslikel aladel taimekaitsevahendite kasutajatele.

“Kasutada võib ainult Eestis ametlikult registreeritud ja konkreetseteks tõrjetöödeks mõeldud taimekaitsevahendeid, mida on eelnevalt põhjalikult kontrollitud,“ toonitab Järs. Eestis turule lubatud taimekaitsevahendid leiab PTA hallatavast taimekaitsevahendite registrist. Enne kasutamist tuleb tutvuda taimekaitsevahendi infolehega ja järgida seal toodud kasutusjuhiseid.

Mesilaste kaitsmiseks kehtib Eestis õitsvate taimede pritsimise keeld

Arvestada tuleb ilmastikutingimustega. “Pritsimistöid ei tohi teha, kui õhutemperatuur on kõrgem kui 25°C ja tuule kiirus suurem kui 4 m/s. Silmas tuleb pidada ka tuule suunda,“ ütleb Järs. Taimekaitsevahendite pinna- ja põhjavette sattumise vältimiseks on oluline kinni pidada veekaitsevööndis kehtivatest piirangutest, mis on kehtestatud veeseaduses.

Veel tuletab spetsialist meelde, et mesilaste ja teiste kasulike putukate kaitsmiseks kehtib Eestis õitsvate taimede pritsimise keeld. “Erandid on lubatud ainult siis, kui taimekaitsevahendi kasutusjuhendis on sellekohane märge ning seda ainult varahommikusel või hilisõhtusel ajal, mil tolmeldajad ei lenda,“ räägib ta.

Taimekaitsetööde ajal on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid ning taimekaitseseade peab olema töökorras ja läbinud tehnilise kontrolli.

“Põllumehed peavad jälgima, et pritsitavalt põllult ei tekiks triivi mahemaadele. Lubamatute ainetega saastumise korral võib tekkida olukord, kus mahetootja ei saa toodangut mahepõllumajanduslikuna turustada ja saastunud maa viiakse uude üleminekuaega,“ lisab PTA mahepõllumajanduse osakonna peaspetsialist Ruth Lauk.

Kui taimekaitsetöid teostatakse kõiki ohutusnõudeid järgides, siis Põllumajandus-ja Toiduametit sellest eraldi teavitama ei pea.

Taimekaitsevahendite register

Taimekaitse koduaias

Integreeritud taimekaitse suunised

Mesinikud ja taimekaitse – kes, mida ja kuidas tegema peab?

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/