Avaldatud: 12. oktoober 2023Kategooriad: Maaettevõtlus, UudisedSildid: , , ,

Põllumajandus ja toidutootmine on vaieldamatult iga inimese igapäevane vajadus ning selle sektori ettevõtete kestlik majandamine on äärmiselt oluline. Tera- ja köögiviljad, liha- ja piimatooted, puuviljad ja marjad – kõik põhitoiduained jõuavad meie söögilauale just põllumajandusettevõtetest ja taludest. Toidu puhtus ja kvaliteet mõjutavad otseselt inimese heaolu. Meeles tasub pidada, et kõige kestlikum ja loomuomasem on tarbida võimalikult lähedal toodetud toitu. Seetõttu on oluline, et ettevõtjad suudaksid meile tagada tõeliselt kvaliteetse toidu ka tulevikus ja toetaksid oma tegevusega looduskeskkonda.

Põllumajandussektor on vaja muuta noortele atraktiivseks

19. septembril 2023 Brüsselis toimunud põllumajanduskonverentsil „Europeans Farmers’ Deal“ leiti taaskord, et sektori püsivuse tagamiseks on oluline muuta see noortele atraktiivseks. Tänapäeva noor ei kipu meeleldi korduvaid ja ebaefektiivseid tööülesandeid tegema. Tänu nutiseadmetega ja infovoos üleskasvamisele on neil juba eos teadmine – kõike on võimalik õppida füüsiliselt asukohast sõltumata ja info peab olema lihtsasti kättesaadav. Teadlikele noortele omane innovaatilistele lahendustele orienteeritud mõtlemine aitab kindlasti põllumajanduses hoogsalt toimuvale digipöördele kaasa. Veel on oluline suunata rohkem tähelepanu kvaliteetsele teadusele, lihtsatele rakendustele ja uuenduslikele projektidele.

Tohutu väärtusega on oma alal pikalt töötanud professionaalide teadmised, mis pakuvad noortele tulevikuks tuge. Põllumajandusettevõtjate elukogemus tuleb sobitada tänapäevaste töökultuuri ja kestlikkuse printsiipidega. Kestlikkus näeb ette, et iga ettevõtet ja valdkonda nähakse ühe tervikuna. See tähendab, et näiteks taimekasvatusettevõttes tunneb end töötaja väärtustatuna, taimel on parimad kasvutingimused, mullarikkus on tagatud ja looduskeskkond kaitstud.

Kerli Atsi ettekanne noorte ootustest ühistegevusele. 17. märts 2023

Soome poliitikasoovitus noorte toetamiseks

Soome majandusuuringute keskus Pellervon Taloustutkimus (PTT) poolt koostatud poliitiikasoovitus sõnastas kuus ettepanekut noorte edukamaks kaasamiseks. Soomes on põllumajandustootjate keskmine vanus 54 aastat, ja noori ehk alla 40-aastaseid on neist vaid 15%. Rakendusuuringu Kasvupolku (kasvutee) raames kuulati noorte mõtteid ettevõtlusest ning valdkonda sisenemise väljakutsete ja lahenduste kohta.

Poliitiline soovitus annab kuus ettepanekut, kuidas alandada noorte põllumajandusettevõtjaks hakkamise künnist. Need põhinevad Kasvupulku uurimisprojektil, kus kuulasime Noorte mõtteid taluettevõtlusest ning tema seisukohti valdkonda sisenemise väljakutsetest ja lahendustest.

 1. Toidu tootmise tähtsus tuleb ühiskonnas paremini nähtavaks teha
  Tarbijate ja kodanike ettekujutus maaelust ja põllumajandusest on muutunud kitsaks ja kaugeks. Põllumajandusel on bioloogilise mitmekesisuse ja kliimaga seotud küsimustes keskne roll. Arvestada tuleb noorte seisukohta ning kaasata noori kodumaise toidutootmise pikaajalise strateegia koostamisse. Põllumajanduse ja toiduainete tootmise tähtsust ja tavasid tuleb tõstatada kõikides kooliastmetes.
 2. Ettevõtete üleandmine peaks olema sujuv
  Tuleb luua tingimused edukate ja arenevate põllumajandusettevõtete jätkamiseks ning soodustada üleminekut uuele põlvkonnale. Omanikuvahetus peaks toimuma nii võõrandaja kui ka pärija jaoks optimaalsel ajal. Omanikuvahetus nõuab ettenägelikkust ja iga ettevõtte jaoks oleks hea luua pikaajaline visioon.
 3. Tuleb reformida ettevõtte müügiväärtuse seadmist
  Talu ostmise stiimuleid, regulatsioone tuleb parandada, nii et need võimaldaks müüa talu ka mittepereliikmetele. Näiteks tuleks üle vaadata talu ostuhinna määramise põhimõtted ja kinkemaksu tavad. Samuti tuleks välja töötada ruumide ostu-müügi ühisturud.
 4. Tagada põlllumajandusettevõtte rahastamiskõlblikkus
  Põllumajanduse nõrk kasumlikkus on mõjutanud laenude majandamise võimekust. Jätkusuutliku finantseerimise nõuded on suurendanud pankade regulatsiooni ja toonud kaasa muutusi pankade riskipoliitikas. Põllumajandusettevõtete rahastamiskõlblikkus tuleb tagada, edendades taluettevõtete teadlikkust nii riikliku kui ka pangapoolse rahastamise tingimustest.
 5. Tuleks soodustada põllumajandusettevõtjate ellujäämist ja hõlbustada tööjõu kättesaadavust
  Lisaks uutele tulijatele peab hoolitsema ka vanade ettevõtjate töövõime ja heaolu eest. Tuleb tagada põimimisteenuste kättesaadavus ja kvaliteet ning toetada ettevõtjate heaolu, pakkudes nt. madala lävega vaimse tervise teenused. Tööjõu kättesaadavus tuleb tagada hooajatööjõu paindliku kättesaadavuse võimaldamisega ja välistööjõu litsentsimise tavade leevendamisega.
 6. Ettevõtlusökonoomika tuleks tuua põllumajandussektori hariduse keskmesse
  Põllumajandusettevõtjate ja konsulentide koolitamisel peaks suuremat tähelepanu saama äriline lähenemine. Õppetöös tuleb rohkem rõhku panna turu jälgimisele ja prognoosimisele, võrguhaldusele ja riskijuhtimisele.

Eestis toetatakse noori nii rahaliselt kui ka kogemuste jagamisega

Noored on altimad vaatama vanu meetodeid teise nurga alt. Foto: Janek Laanemäe

Konverentsil toodi välja, et noortel on raskusi sektorisse sisenemisel ettevõtluse alustamiseks vajalike ressursside puuduse tõttu. Nendeks ressurssideks on vaba maa ja rahalised vahendid. Eestis aidatakse kaasa põlvkondade vahetusele põllumajanduses läbi erialase hariduse ja töökogemusega noorte ettevõtjate toetamise.

PRIA kodulehel leiab infot põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse kohta, mis võimaldab tootmiseks vajalike vahendite ja varade soetamiseks taotleda  toetust kuni 60 000 eurot. Taotlusvoor on avatud 15.-29. novembril 2023 ehk praegu on viimane aeg mõelda läbi, kuidas seda tuge targalt kasutada.

Praktilisi kogemuslugusid, samade soovidega inimesi ja võimalust oma huvide eest kaasa rääkida leiab esindusorganisatsioonidest. MTÜ Eesti Noortalunikud on juba 25 aastat tegutsenud katuseorganisatsioon, mis koondab põllumajandusest ja maaelust huvitatud noori. Nad populariseerivad põllumajandust kui eriala ja eluviisi, annavad tuge läbi oma tegevuste ettevõtlusega alustamisel ja tegevuste elluviimisel. Liituma on oodatud kõik huvilised ja tegelikkuses vanuse piirangut ei ole seatud, kuna erinevate põllumajandusgeneratsioonide panus aitab kaasa paremale tulevikule.

Maaelu Teadmuskeskuse üheks eesmärgiks on viia kokku maaeluga seotud ettevõtjad nendele mõeldud uuenduslike lahendustega ja inspireerida kestlikku ettevõtlust. Digiakadeemiast leiab erinevate loomaskasvatuslike ja põllumajanduslike digilahenduste tutvustusi. Vaata, kuidas töötab ja milliseid lahendusi pakuvad Cloudfarms, Terake, Vissuke ja Smart Farm.  Järgmised põnevad taimekasvatuse digilahenduste veebinarid on koostöös Yara Eestiga Atfarm 27. oktoobril 2023 ja Megalab 6. novembril 2023.

Inspiratsiooni saab koguda ka Nordic Hemp ühistu külastusest 7. novembril 2023 (endise Eesti Maheproteiini Ühistu) ja taastuvenergia infopäevalt „Päikeseenergia – kuidas ja kellele?“ 16. novembril 2023.
Liitu 8.-10.novembril 2023 Rootsi õppereisiga, mille eesmärk on näidata maapiirkonna ettevõtjatele praktikaid, mis on edu toonud teistes sarnasete äri- ja kultuuriruumiga riikides tegutsevatele inimestele.

Koostaja: Manuela Kollom, METK
Toimetaja: Anna Marie Reimann, METK

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/