Allikas: ÜPP võrgustik

Sellel sügisel alustab tegevust taastava põllumajanduse fookusgrupp, mis keskendub mulla tervisele. Fookusgruppi oodatakse osalema põllumajandustootjaid, nõustajaid ja teadlasi üle Euroopa.


Taastavaks põllumajanduseks loetakse jätkusuutliku toidutootmist, mis keskendub ökosüsteemide tervise taastamisele ja parandamisele. Taastavat põllumajandust iseloomustab mullakeskne lähenemine optimaalse saagikuse saavutamisel ning minimaalne sõltuvus põllumajanduskemikaalidest.

Kuidas tootjaid saavad taastava põllumajanduse praktikate abil taastada, kaitsta ja parandada mulla tervist ja viljakust?

Taastava põllumajanduse fookusgrupi põhiküsimus

Mullata ei oleks elu Maal meile harjumuspärasel viisil võimalik. Muld on meie toidusüsteemide alus, veefilter ja elupaik lugematule arvule elusorganismidele. Terve ja süsinikurikas muld on puhver, mis parandab kliimakindlust.

Põllumajanduse efektiivsus on viimastel aastakümnetel märkimisväärselt paranenud, kuid põllumajandusest tingitud surve loodusvaradele, sealhulgas mullale, on endiselt jätkusuutmatul tasemel. Põllumajandust ennast mõjutavad jätkusuutmatute praktikate ja kliimamuutuste tagajärjel vähenev mulla viljakus ja muutlik veerežiim üha enam.

Mulla tervise kaitsmiseks ja taastamiseks vajame jätkusuutlikku põllumajandust ja innovatsiooni, mis aitaks säilitada meie võimet põllumajandussaaduseid toota ja tugevdaks toidutootmise vastupidavust.


Taastava põllumajanduse mulla tervise ja jätkusuutliku põllumajandustootmise fookusgrupi (FG 50) eesmärk on edendada uuenduslikke jätkusuutlikke praktikaid, mis taastavad või parandavad mulla tervist ja põllumajanduslike muldade viljakust. Fookusgrupp keskendub olemasolevate ja võimalikele uutele taastavatele praktikatele, nende eelistele ja kasutusele võtmist taksitavatele teguritele erinevates Euroopa piirkondades. Taastava põllumajanduse fookusgrupp loob eksperditele võimaluse jagada oma teadmisi, oskusi ja kogemusi ning arutada ja esitada uuenduslike põllumajanduspraktikaid.

 Fookusgrupiga liitumise soove saab esitada 11. septembrini 2023.

Rohkem infot taastuva põllumajanduse fookusgrupi kohta leiad ÜPP võrgustiku kodulehelt.

Fookusgrupi eesmärgid:

  • Fookusgrupi tegevuse valdkonna praktika hetkeseisu kokkuvõtte tegemine, probleemide ja võimaluste kaardistamine;
  • Teha kokkuvõte selle valdkonna uurimistöö hetkeseisust, teha kokkuvõte loetletud probleemide võimalikest lahendustest;
  • Vajaduste väljaselgitamine ja võimalikud suunad edasiseks uurimiseks;
  • Uuenduslike tegevuste prioriteetide esiletõstmine, soovitades potentsiaalseid praktilisi töörühmi või muid projektivorminguid, et katsetada lahendusi ja võimalusi, sealhulgas viise kogutud praktiliste teadmiste levitamiseks.

Fookusgrupiga liitunutel on kohustus osaleda kahel kohtumisel (esimene 2023. aastal ja teine 2024. a kevadel, toimumiskohad täpsustamisel) ning kohtumise vahepealsetes tegevustes. Kohtumiste töökeeleks on inglise keel.

Loe fookusgrupi tööpõhimõtetest lähemalt eesti keeles: Mis on EIP-AGRI fookusgrupp?

Alates 6. oktoobrist 2022 on ENRD ühendanud jõud EIP-AGRI võrgustikuga, ühinedes uueks ühtse põllumajanduspoliitika e ÜPP võrgustikuks (inglise keeles Common Agricultural Policy (CAP) Network).

Vahendas: Liina Ulm

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/