Liina Ulm
30.06.2022

halli värvi sarvedega veis suvisel karjamaal
Lihaveis karjamaal. Foto: Janek Laanemäe.

Kuidas hoida agroökoloogia põhimõtetele tuginev karjatamispõhine lihaveisekasvatus jätkusuutlikuna? – Just sellele küsimusele otsisid vastust 20 eriala asjatundjat jätkusuutlikule lihaveisekasvatusle suunatud fookusgrupis. Fookusgrupi lõppraport on nüüd tõlgitud ka eesti keelde.

Fookusgrupp kutsuti kokku 2020.aastal otsimaks lahendusi Euroopa veiselihasektori kitsaskohtadele ning muredele seoses veiseliha tootmise ja tarbimise jätkusuutlikusega. Vastus on uuenduslik karjatamispõhine lihaveisekasvatus. Sõna “uuenduslik” selles valemis tähistab karjatamispõhise tootmise kaasajastamist ja uuendamist. Veiste karjatamisest üksi ei piisa, vaja on teha seda läbimõeldult ning agroökoloogiliste põhimõtetega kooskõlas.

Fooksugrupp keskendus viiele põhiteemale:

  • põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse suurendamine
  • tarneahela arendamine
  • sertifitseerimine, märgistamine ja tootemärkide kasutamine
  • teadmussiire
  • teabevahetus tarbijatega

Jätkusuutlik karjatamispõhine lihaveisekasvatus on tootmisviis, mis põhineb keskkonnaalase, majandusliku ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse agroökoloogilistel põhimõtetel ning mille puhul veiseid söödetakse valdavalt rohusöödaga ja karjatatakse karjamaal, kui see on mullastiku- ja kliimatingimusi arvestades võimalik.

Pilt lõppraportis

Lõppraportist leiab näiteid praktikate ja strateegiate kohta, mille abil suurendada karjatamispõhise lihaveisekasvatuse igakülgset jätkusuutlikkust.; arutletakse selle üle, kuidas arendada traditsioonilisi ärimudeleid nii, et lihaveisekasvatuse poolt pakutavad ökasüsteemi teenused ja avalikud hüved saaksid paremini väärtustatud; koondatakse häid näiteid kommunikatsioonistrateegiate kohta; pakutakse välja ideid uuenduslikeks tegevusteks ja uuteks EIP-töörühmadeks; tuuakse välja lüngad teadmised ja vajadus rakendusuuringute järgi.