• Prindi

Mahepõllumajanduse teadmussiirde programm

Programm kavandatakse peamiselt Eesti mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2014– 2020 eesmärkide saavutamiseks ja tegevuste elluviimiseks.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati raamleping tegevuste elluviimiseks ühispakkujatega Eesti Maaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus ja SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus.
Raamleping sõlmiti 9. veebruar 2016
Lepingu kontaktisikuks on Elen Peetsman. Info: maheteave@gmail.com

Programmi tegevuste kohta loe veel www.maheklubi.ee

2017. aasta tegevused (ürituste toimumine avaldatakse sündmuste kalendris ja veebis www.maheklubi.ee):

   42 infopäeva või täienduskoolitust (2016. aastal 44),
   mahepõllumajanduse konverents,
   14 esitlustegevust (sh esitlused demokatsetel)
   4 õpiringi (teraviljakasvatajatele, veisekasvatajatele, marjakasvatajatele)
   portaali maheklubi.ee haldamine
   1 ettevõtete külastus Eestis ja 1 ettevõtete külastus välisriigis (linnukasvatus, Saksamaa)
   8 teabematerjali (sh olemasolevate materjalide täiendamine) (2016: 8 tk)
   "Mahepõllumajanduse Leht"   

 

Programmi raames igal aastal elluviidavad tegevused otsustab programmi nõukogu. 

2018. aasta tegevused (ürituste toimumine avaldatakse sündmuste kalendris ja veebis www.maheklubi.ee):

   41 infopäeva või täienduskoolitust,   mahepõllumajanduse konverents,
   17 esitlustegevust (sh esitlused demokatsetel)
   5 õpiringi (lihaveisekasvatajatele, lambakasvatajatele, linnukasvatajatele, mesinikele, taimekasvatajatele)
   portaali maheklubi.ee haldamine
   1 ettevõtete külastus Eestis ja 1 ettevõtete külastus välisriigis (köögivili)
   12 teabematerjali (sh olemasolevate materjalide täiendamine)
   "Mahepõllumajanduse Leht"   

Programmi jooksul tuleb korraldada järgmisi infopäevi või täienduskoolitusi (vt pikk.ee või maheklubi.ee kalender) 

 • mahepõllumajanduslik loomakasvatus
 • mahepõllumajandusliku taimekasvatus
 • taimekasvatussaaduste mahetöötlemine
 • loomakasvatussaaduste mahetöötlemine
 • mahetoodete turundus
 • mahetoitlustamine
 • mahetootmine ja -toitlustamine
 • mahetootmine ja -töötlemine

Koostatavad või täiendatavad teabematerjalid (vt lingitud materjalid on valmis):

 • Mahetoit Eesti toitlustusettevõtetes
 • Mahepõllumajanduse algõpe tootjatele
 • Mahepõllumajanduse nõuete selgitus tootjatele
 • Aktuaalset mahepõllumajanduses