ÜhendPiP – MAK 2014-2020 teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas, riigihange nr 222076.

Programmi viiakse ellu 8 valdkonnas:
1) taimekasvatus; 2) loomakasvatus; 3) mahemajandus; 4) aiandus; 5) toit ja toiduohutus; 6) ühistegevus; 7) ühine põllumajanduspoliitika; 8) horisontaalsed tegevused.

Programmi raames antakse välja mitmeid teabematerjale, videofilme jm

ÜLDINE

TAIMEKASVATUS

MAHEMAJANDUS

TOIDUOHUTUS

LOOMAKASVATUS

ÜHISTEGEVUS

ELEKTROONILISED keskkonnad

  • taimekahjustajate leviku hoiatus- ja prognoosisüsteem on avaldatud  http://monitooring.etki.ee.