ÜhendPiP – MAK 2014-2020 teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas, riigihange nr 222076.  Programmi viiakse ellu 8 valdkonnas:
1) taimekasvatus; 2) loomakasvatus; 3) mahemajandus; 4) aiandus; 5) toit ja toiduohutus; 6) ühistegevus; 7) ühine põllumajanduspoliitika; 8) horisontaalsed tegevused.

2021. aastal kavandatakse mitmeid teabematerjale, videofilme jm

ÜLDINE

TAIMEKASVATUS

MAHEMAJANDUS

  • Mahepõllumajandus Eestis 2020 (ilmus juulis)
  • Mahenõuete selgitus
  • Mahepõllumajanduslik taime- ja loomakasvatus (tõlkematerjalid)
  • Abiks väiketöötlejale, sh mahetootmine
  • Mahepõllumajanduse Leht (kolm kvartaalset infolehte) – maheleht_1_2021 (pdf)
  • temaatilised videod ja loengud (14 tk)

ELEKTROONILISED keskkonnad

  • taimekahjustajate leviku hoiatus- ja prognoosisüsteem on avaldatud Monitooring (etk1.ee)
  • veebilehe pikk.ee analüüs teabesalvena rakendamise jaoks (valmib sept 2021)
  • teabesalve haldamine aastal 2021, sh www.toiduteave.ee haldamine