Mahepõllumajanduse teadmussiirde programm

Mahepõllumajanduse teadmussiirde programm2019-02-06T08:42:19+00:00

Programm kavandatakse peamiselt Eesti mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2014– 2020 eesmärkide saavutamiseks ja tegevuste elluviimiseks.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati raamleping tegevuste elluviimiseks ühispakkujatega Eesti Maaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus ja SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus.
Raamleping sõlmiti 9. veebruar 2016
Lepingu kontaktisikuks on Elen Peetsman. Info: maheteave@gmail.com

Programmi tegevuste kohta loe veel www.maheklubi.ee

Programmi raames igal aastal elluviidavad tegevused otsustab programmi nõukogu.

 

Programmi jooksul tuleb korraldada järgmisi infopäevi või täienduskoolitusi
(
ürituste toimumine avaldatakse sündmuste kalendris vt pikk.ee või maheklubi.ee kalendris) :

 • mahepõllumajanduslik loomakasvatus
 • mahepõllumajandusliku taimekasvatus
 • taimekasvatussaaduste mahetöötlemine
 • loomakasvatussaaduste mahetöötlemine
 • mahetoodete turundus
 • mahetoitlustamine
 • mahetootmine ja -toitlustamine
 • mahetootmine ja -töötlemine

 

2019. aasta tööplaan

 • 40 infopäeva (teemad: lihaveisekasvatus, lambakasvatus, linnukasvatus, taimekasvatus, köögiviljakasvatus, marjakasvatus, puuviljakasvatus, taimekasvatussaaduste töötlemine, loomakasvatussaaduste töötlemine, turundus, mahetootmine ja toitlustamine, mahetootmine ja töötlemine ning infopäevad mahesektori organisatsioonid esindajatele);
 • mahepõllumajanduse konverents;
 • 8 esitlustegevust maheettevõtetes (taime- ja loomakasvatus, töötlemine);
 • 3 demokatset (viljelusviisid; teraviljasordid ja agrotehnika; marja- ja puuviljakultuuride sordid ja agrotehnika) ja nende 6 esitluspäeva;
 • 6 õpiringi (loomakasvatajatele, marja- ja puuviljakasvatajatele, lambakasvatajatele, veisekasvatajatele, 2 x taimekasvatajatele),
 • portaali maheklubi.ee haldamine,
 • 2 ettevõtete külastus Eestis ja 1 ettevõtete külastus välisriigis (teema: mahepiimakarjakasvatus Skandinaavias),
 • 12 teabematerjali (sh olemasolevate materjalide täiendamine),
 • kvartaalne väljaanne “Mahepõllumajanduse Leht” (elektrooniliselt)