Mahepõllumajanduse teadmussiirde programm

Kodu/Valdkonnad/Teadmussiirde pikaajalised programmid/Mahepõllumajanduse teadmussiirde programm
Mahepõllumajanduse teadmussiirde programm2022-10-02T12:57:04+03:00

Programm kavandatakse peamiselt Eesti mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2014– 2020 eesmärkide saavutamiseks ja tegevuste elluviimiseks.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati raamleping tegevuste elluviimiseks ühispakkujatega Eesti Maaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus ja SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus.
Raamleping sõlmiti 9. veebruar 2016
Lepingu kontaktisikuks on Elen Peetsman. Info: maheteave@gmail.com

 • Programmi tegevuste kohta loe veel www.maheklubi.ee
 • Programmi raames igal aastal elluviidavad tegevused otsustab programmi nõukogu.

Programmi jooksul tuleb korraldada infopäevi või täienduskoolitusi (ürituste toimumine avaldatakse sündmuste kalendris vt pikk.ee või maheklubi.ee kalendris) :

 • mahepõllumajanduslik loomakasvatus
 • mahepõllumajandusliku taimekasvatus
 • taimekasvatussaaduste mahetöötlemine
 • loomakasvatussaaduste mahetöötlemine
 • mahetoodete turundus
 • mahetoitlustamine
 • mahetootmine ja -toitlustamine
 • mahetootmine ja -töötlemine

Valminud teabematerjalid on leitavad ka maheklubi kodulehel SIIN.
Koostatavad või täiendatavad teabematerjalid (vt lingitud materjalid on valmis):

2020. aasta tööplaan (kuni 30.06.2020)

 • 18 infopäeva, sh 7 välislektoriga (teemad: lihaveisekasvatus, linnukasvatus, taimekasvatus, köögiviljakasvatus, marjakasvatus, loomakasvatussaaduste töötlemine, mahetoodete turundus, infopäevad mahesektori organisatsioonide esindajatele, mahetootmine ja toitlustamine)
 • 2 esitlustegevust ettevõtetes (taime- ja loomakasvatus)
 • 2 õpiringi (mesindus, taimekasvatus)
 • 2 ettevõtete külastust välisriikides
 • 7 teabematerjali (sh olemasolevate materjalide täiendamine)
 • 1 kvartaalne väljaanne “Mahepõllumajanduse Leht” (elektrooniliselt)
 1. aasta tegevused
 • 40 infopäeva (teemad: lihaveisekasvatus, lambakasvatus, linnukasvatus, taimekasvatus, köögiviljakasvatus, marjakasvatus, puuviljakasvatus, taimekasvatussaaduste töötlemine, loomakasvatussaaduste töötlemine, turundus, mahetootmine ja toitlustamine, mahetootmine ja töötlemine ning infopäevad mahesektori organisatsioonid esindajatele);
 • mahepõllumajanduse konverents;
 • 8 esitlustegevust maheettevõtetes (taime- ja loomakasvatus, töötlemine);
 • 3 demokatset (viljelusviisid; teraviljasordid ja agrotehnika; marja- ja puuviljakultuuride sordid ja agrotehnika) ja nende 6 esitluspäeva;
 • 6 õpiringi (loomakasvatajatele, marja- ja puuviljakasvatajatele, lambakasvatajatele, veisekasvatajatele, 2 x taimekasvatajatele),
 • portaali maheklubi.ee haldamine,
 • 2 ettevõtete külastus Eestis ja 1 ettevõtete külastus välisriigis (teema: mahepiimakarjakasvatus Skandinaavias),
 • 12 teabematerjali (sh olemasolevate materjalide täiendamine),
 • kvartaalne väljaanne “Mahepõllumajanduse Leht” (elektrooniliselt)

2018. aasta tegevused (toimumine avaldatakse sündmuste kalendris ja veebis www.maheklubi.ee):

2018. a I kvartali aruanne
2018. a II kvartali aruanne
2018. a III kvartali aruanne
2018. a IV kvartali aruanne

2017. aastal elluviidud tegevused

2017. I kvartali aruanne
2017. II kvartali aruanne
2017.a III kvartali aruanne
2017.a IV kvartali aruanne

2016. aasta tööplaan/elluviidud tegevused

2016. a II kvartali aruanne
2016. a III kvartali aruanne
2016. a IV kvartali aruanne

Mahepõllumajanduse tegevusvaldkonna teadmussiirde programmi eesmärk on mahepõllumajanduse valdkonna teadmussiirde alaste tegevuste koondamine ja olemasolevate mahepõllumajandusalaste teadmiste levitamine.

Hanke ühised täitjad on

 • Eesti Maaülikool,
 • Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus,
 • Eesti Taimekasvatuse Instituut
 • MTÜ Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus,
 • SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus.

Raamleping sõlmiti 11.02.2016.
Lepingu kontaktisikuks on Elen Peetsmann. Info: maheteave@gmail.com

Programmi nõukogusse kuuluvad:

 • Veeve Kaasik, konsulent
 • Jaan Kiider, Riido Ökotalu OÜ
 • Krista Kanniste, OÜ Wilawander
 • Kaspar Toomsalu, Mahetootjate MTÜ
 • Karin Zereen, Maaeluministeeriumi taimetervise osakond
 • Anu Nemvalts, Põllumajandusamet
 • Karli Sepp, Põllumajandusuuringute Keskus
 • Priit Penu, Põllumajandusuuringute Keskus
 • Kairi Sisask, Veterinaar- ja Toiduamet
 • Elen Peetsmann, Eesti Maaülikooli Mahekeskus
Go to Top