Mahepõllumajanduse teadmussiirde programm

Mahepõllumajanduse teadmussiirde programm2018-12-05T08:47:00+00:00

Programm kavandatakse peamiselt Eesti mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2014– 2020 eesmärkide saavutamiseks ja tegevuste elluviimiseks.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati raamleping tegevuste elluviimiseks ühispakkujatega Eesti Maaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus ja SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus.
Raamleping sõlmiti 9. veebruar 2016
Lepingu kontaktisikuks on Elen Peetsman. Info: maheteave@gmail.com

Programmi tegevuste kohta loe veel www.maheklubi.ee

Programmi raames igal aastal elluviidavad tegevused otsustab programmi nõukogu.

 

Programmi jooksul tuleb korraldada järgmisi infopäevi või täienduskoolitusi (ürituste toimumine avaldatakse sündmuste kalendris vt pikk.ee või maheklubi.ee kalendris) :

  • mahepõllumajanduslik loomakasvatus
  • mahepõllumajandusliku taimekasvatus
  • taimekasvatussaaduste mahetöötlemine
  • loomakasvatussaaduste mahetöötlemine
  • mahetoodete turundus
  • mahetoitlustamine
  • mahetootmine ja -toitlustamine
  • mahetootmine ja -töötlemine

2018. aasta kavandatud tegevused (ürituste toimumine avaldatakse sündmuste kalendris ja veebis www.maheklubi.ee):

41 infopäeva või täienduskoolitust,   mahepõllumajanduse konverents,
17 esitlustegevust (sh esitlused demokatsetel)
5 õpiringi (lihaveisekasvatajatele, lambakasvatajatele, linnukasvatajatele, mesinikele, taimekasvatajatele)
portaali maheklubi.ee haldamine
1 ettevõtete külastus Eestis ja 1 ettevõtete külastus välisriigis (köögivili)
12 teabematerjali (sh olemasolevate materjalide täiendamine)
Mahepõllumajanduse Leht_1_2018“, Mahepõllumajanduse Leht 2 2018

 

Koostatavad või täiendatavad teabematerjalid (vt lingitud materjalid on valmis):