Programmi eesmärgiks on põllumajandustootjate ja töötlejate ekspordialaste kompetentside tõstmine ning koostöövõimaluste tutvustamine.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks Turundusproff OÜ (Marketingi Instituut).Raamleping sõlmiti 17. märts 2021. Lepingu kestvus 36 kuud.

Projektijuht on Anu-Mall Naarits: anu@turundusproff.ee
Programmi koordinaator on Egon Kaur: egon.kaur@mi.ee

Programmi katusbränd: Ekspordivägi

Programmi slogan: #kooskaugemale

Programmi teemavaldkonnad

 • rahvusvahelise müügi edendamiseks ekspordialase koostöö erinevate vormide tutvustamine (sh. katuskaubamärgi kasutamine);
 • rahvusvahelise ettevõtlus-, turundus- ja juhtimisalase ning ekspordikoostöö kompetentsi vahendamine Eesti põllumajandustoodete tootjatele ja töötlejatele;
 • mahetoodete ekspordile keskenduva teabe levitamine;
 • sihtturu kohta teabe levitamine, et anda ülevaade nii tarbimistrendidest ja turustuskanalitest, kui ka sihtturu toimimisloogikast;
 • info jagamine erinevate infoallikate kohta, millest on võimalik saada olulist teavet välisturgude kohta;
 • ettevõtetele info ja kompetentsi levitamine äri- ning ekspordiplaani koostamise kohta, sh riskid ja võimalused riskide maandamiseks;
 • teabe levitamine peamiste sertifitseerimissüsteemide kohta (sh. erastandardid).

2022.aastal korraldatakse:

Koostöökonverents: Inspireeriv koostöö toidusektoris, ruumis koos videoülekandega, rohkem infot SIIN

Infopäevad veebikeskkonnas

 • Koostöö turunduses, rohkem infot: SIIN
 • Sertifitseerimine, rohkem infot: SIIN
 • Finantseerimine, rohkem infot: SIIN
 • Koostöö logistikas, rohkem infot: SIIN
 • Koostöö ekspordis, rohkem infot: SIIN
 • Koostöö müügis, rohkem infot: SIIN

Täienduskoolituse programmid veebikeskkonnas

 • Digi,- ja hübriidmessidel osalemine (3 koolituspäeva) rohkem infot: SIIN
 • Tõhus turundus (6 koolituspäeva) rohkem infot: SIIN
 • Ekspordi ABC (6 koolituspäeva) rohkem infot: SIIN
 • Tõhus müük (3 koolituspäeva 2022.a ja 3 koolituspäeva 2023.a) rohkem infot: SIIN

Ettevõtete juhendamine

 • Kodumaised eksperdid juhendavad ettevõtteid veebi teel 60 tundi
 • Kodumaised eksperdid juhendavad ettevõtteid klassiruumis 30 tundi
 • Välismaised eksperdid juhendavad ettevõtteid veebi teel 60 tundi

Taskuhäälingud teemadel:

 • Kuidas luua ühist brändi? on leitav SIIN
 • Kuidas teha koostööd turunduses? on leitav SIIN
 • Kuidas teha koostööd müügis? on leitav SIIN
 • Kuidas teha koostööd logistikas? on leitav SIIN
 • Kuidas olla edukas Amazonis? on leitav SIIN
 • Kuidas müüa digitaalsetes kanalites? on leitav SIIN
 • Toidu trendid on leitav SIIN
 • Kuidas müüa HoReCa sektoris? on leitav SIIN
 • Kuidas müüa toidukingi turul? on leitav SIIN
 • Innovatiivsed toidu sektorid on leitav SIIN
 • Koostöö teadusasutustega on leitav SIIN

Õppereisid:

 • Gastro mess ja Food in Finland koostöökogemuse reis Soome, rohkem infot SIIN
 • Koostöökogemuse reis Saaremaale, rohkem infot SIIN
 • Innovatsioonireis Lõuna-Eestisse, rohkem infot SIIN
 • Koostöökogemuse reis Leetu ja messile “Made in Lithuania 2022”, rohkem infot SIIN

2021. aastal korraldati

 • Kodumaised eksperdid juhendasid ettevõtteid veebi teel teemadel:
  • Ekspordivalmiduse analüüs.
  • Konkurentsieeliste leidmine.
  • Toote kohandamine välisturule sobivaks.
  • Logistikalahenduste leidmine eksporditurule.
  • Ekspordi riskide kaardistamine ja maandamine.
  • Ekspordimüügiplaani koostamine.
 • Rahvusvahelised eksperdid juhendasid ettevõtteid veebi teel teemadel:
  • Ekspordituru valik ja turgude kaardistamine.
  • Konkurentide ja klientide analüüs.
  • Ekspordikontseptsiooni loomine.
  • Ekspordistrateegia loomine.
  • Digitaalne eksport (sh Amazonis. digitaalsetel turuplatsidel, vertikaalides).
  • Hinnakujundus ekspordis ja sobiva turule sisenemise mudeli valimine.
  • Ekspordi planeerimine.
  • Pikaajaliste kliendisuhete loomine.
  • Kontaktide loomine.