Programmi eesmärgiks on tõsta põllumajandustoodete tootjate ja töötlejate müügialast võimekust nende konkurentsipositsiooni tugevdamiseks välisturgudel. Programmi raames on kavas tegeleda tootjate ja töötlejate ekspordialaste kompetentside tõstmisega ning koostöövõimaluste tutvustamisega. Programmi raames antakse ettevõtjatele praktilisi teadmisi strateegilise koostöö erinevatest vormidest ja tutvustatakse rahvusvahelisi parimaid praktikaid. Kuivõrd elluviidavate tegevuste eesmärgiks on ettevõtjate müügialase võimekuse arendamine, keskendub programm muuhulgas ekspordiga alustamiseks ja ekspordi kasvatamiseks vajalikele teadmistele laiemalt. Ühises müügis ja ühistes turundustegevustes edu saavutamise eelduste kõrval antakse ettevõtjatele teavet turustuskanalite, tarbimistrendide, sertifitseerimise, äri- ja ekspordiplaani koostamise ning sihtturgude impordinõuete ja regulatsioonide kohta. Programmi eesmärk saavutatakse Eesti ekspertide ja rahvusvahelise kogemuse kombinatsioonis

 

Hanke tulemusena tunnistati edukaks Turundusproff OÜ pakkumus.

Raamleping sõlmiti 17.03.2021

Programmi eeldatav kestus: 36 kuud

Projektijuht: Anu-Mall Naarits anu@turundusproff.ee