Programmi eesmärgiks on põllumajandustootjate ja töötlejate ekspordialaste kompetentside tõstmine ning koostöövõimaluste tutvustamine.  

Hanke tulemusena tunnistati edukaks Turundusproff OÜ (Marketingi Instituut).Raamleping sõlmiti 17. märts 2021. Lepingu kestvus 36 kuud. 

Projektijuht on Anu-Mall Naarits: anu@turundusproff.ee  
Programmi koordinaator on Lea Korem: lea.korem@mi.ee  

Programmi katusbränd: Ekspordivägi 

Programmi slogan: #kooskaugemale 

 

 

 

Programmi teemavaldkonnad 

 • rahvusvahelise müügi edendamiseks ekspordialase koostöö erinevate vormide tutvustamine (sh. katuskaubamärgi kasutamine);  
 • rahvusvahelise ettevõtlus-, turundus- ja juhtimisalase ning ekspordikoostöö kompetentsi vahendamine Eesti põllumajandustoodete tootjatele ja töötlejatele;  
 • mahetoodete ekspordile keskenduva teabe levitamine;  
 • sihtturu kohta teabe levitamine, et anda ülevaade nii tarbimistrendidest ja turustuskanalitest, kui ka sihtturu toimimisloogikast;  
 • info jagamine erinevate infoallikate kohta, millest on võimalik saada olulist teavet välisturgude kohta;  
 • ettevõtetele info ja kompetentsi levitamine äri- ning ekspordiplaani koostamise kohta, sh riskid ja võimalused riskide maandamiseks;  
 • teabe levitamine peamiste sertifitseerimissüsteemide kohta (sh. erastandardid).  
   

2021. aastal korraldatakse

 • Avakonverents Ekspordivägi 16. juunil
 • Infopäev Kuidas alustada digitaalset müüki? 
 • Infopäev Kuidas müüa Amazonis? 
 • Infopäev Kuidas müüa virtuaalsetel turuplatsidel ja vertikaalides? 
 • Infopäev Kuidas müüa digitaalselt B2B sektoris? 
 • Arenguprogramm Ekspordi ABC programmi (6 koolituspäeva), millele lisanduvad juhendamised 
 • Arenguprogramm Hübriid- ja digitaalsete messide ettevalmistus (3 koolituspäeva aastal 2021 ja 3 päeva aastal 2022) 
 • Taskuhäälingud teemadel: 
  • Kogemuslugu: kuidas siseneda toidu ja põllumajandussaadustega Hiina turule?
  • Kogemuslugu: siseneda toidu ja põllumajandussaadustega Araabia turgule?
  • Kogemuslugu: kuidas siseneda toidu ja põllumajandussaadustega Saksa turule?
  • Kogemuslugu: kuidas siseneda toidu ja põllumajandussaadustega Soome turule?
  • Kogemuslugu: kuidas arendada ekspordiks sobivat toidu toodet?
  • Kogemuslugu: kuidas arendada ekspordiks sobivat põllumajandustoodet?
  • Kogemuslugu: millepoolest erineb digitaalne eksport tavalisest ekpordist? 
 • Kodumaised eksperdid juhendavad ettevõtteid veebi teel teemadel:   
  • Ekspordivalmiduse analüüs.  
  • Konkurentsieeliste leidmine.  
  • Toote kohandamine välisturule sobivaks.  
  • Logistikalahenduste leidmine eksporditurule.  
  • Ekspordi riskide kaardistamine ja maandamine.  
  • Ekspordimüügiplaani koostamine. 
 • Rahvusvahelised eksperdid juhendavad ettevõtteid veebi teel teemadel: 
  • Ekspordituru valik ja turgude kaardistamine.  
  • Konkurentide ja klientide analüüs.  
  • Ekspordikontseptsiooni loomine.  
  • Ekspordistrateegia loomine.  
  • Digitaalne eksport (sh Amazonis. digitaalsetel turuplatsidel, vertikaalides).  
  • Hinnakujundus ekspordis ja sobiva turule sisenemise mudeli valimine.  
  • Ekspordi planeerimine.  
  • Pikaajaliste kliendisuhete loomine. 
  • Kontaktide loomine.  
  • Hübriid ja digitaalsetel messidel osalemise ettevalmistus ja osalemine. 

 

Telli programmi infokiri.