Programmi eesmärgiks on põllumajandustootjate ja töötlejate ekspordialaste kompetentside tõstmine ning koostöövõimaluste tutvustamine.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks Turundusproff OÜ (Marketingi Instituut). Raamleping sõlmiti 17. märts 2021. Lepingu kestvus 36 kuud.

Projektijuht on Anu-Mall Naarits: anu@turundusproff.ee
Programmi koordinaator on Gloria Saarna: gloria.saarna@mi.ee

Programmi katusbränd: Ekspordivägi

Programmi slogan: #kooskaugemale

Programmi teemavaldkonnad

 • rahvusvahelise müügi edendamiseks ekspordialase koostöö erinevate vormide tutvustamine (sh. katuskaubamärgi kasutamine);
 • rahvusvahelise ettevõtlus-, turundus- ja juhtimisalase ning ekspordikoostöö kompetentsi vahendamine Eesti põllumajandustoodete tootjatele ja töötlejatele;
 • mahetoodete ekspordile keskenduva teabe levitamine;
 • sihtturu kohta teabe levitamine, et anda ülevaade nii tarbimistrendidest ja turustuskanalitest, kui ka sihtturu toimimisloogikast;
 • info jagamine erinevate infoallikate kohta, millest on võimalik saada olulist teavet välisturgude kohta;
 • ettevõtetele info ja kompetentsi levitamine äri- ning ekspordiplaani koostamise kohta, sh riskid ja võimalused riskide maandamiseks;
 • teabe levitamine peamiste sertifitseerimissüsteemide kohta (sh. erastandardid).

2023. aastal korraldatakse:

Konverents:

 • Konverents ruumis koos videoülekandega: “Jätkusuutlikkus ja innovatsioon”

Infopäevad veebikeskkonnas:

Täienduskoolituse programmid veebikeskkonnas:

 • Tõhus müük (3 koolituspäeva)
 • Rahvusvaheline müük ja läbirääkimised (6 koolituspäeva)
 • Ekspordi ABC (6 koolituspäeva)

Ettevõtete juhendamine:

 • Kodumaised eksperdid juhendavad ettevõtteid veebi teel 10 astronoomilist tundi
  • Ettevõtteid juhendatakse teemadel: Ekspordivalmiduse analüüs. Konkurentsieeliste leidmine. Toote kohandamine välisturule sobivaks. Logistikalahenduste leidmine eksporditurule. Ekspordi riskide kaardistamine ja maandamine. Ekspordimüügiplaani koostamine.
 • Välismaised eksperdid juhendavad ettevõtteid veebi teel 10 astronoomilist tundi
  • Ettevõtteid juhendatakse teemadel: Ekspordituru valik ja turgude kaardistamine. Konkurentide ja klientide analüüs. Ekspordikontseptsiooni loomine. Ekspordistrateegia loomine. Digitaalne eksport (sh Amazonis. digitaalsetel turuplatsidel, vertikaalides). Hinnakujundus ekspordis ja sobiva turule sisenemise mudeli valimine. Ekspordi planeerimine. Pikaajaliste kliendisuhete loomine.Kontaktide loomine. Hübriid ja digitaalsetel messidel osalemise ettevalmistus ja osalemine.
  • Ettevõtete juhendamine on mõeldud kõikidele soovijatele. Juhendamise soovi korral palume ühendust võtta programmi koordinaatoriga. 

Õppereisid:

 • Eestis: Innovatsioonireis Ida-Eestisse (2 päeva)
 • Eestis: Innovatsioonireis Põhja-Eestisse (2 päeva)
 • Välismaale: Õppereis Rootsi (3 päeva)
 • Välismaale: Õppereis Lätti (3 päeva)