Aianduse teadmussiirde programm

Aianduse teadmussiirde programm2018-10-22T16:13:34+00:00

Tegevusvaldkonnas tegutsevate ettevõtjate ja nende töötajate teadmiste taset on vaja tõsta selleks, et kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid tootmise parendamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks, suurendada läbimüüki ja lisandväärtust ning suurendada ressursitõhusust ja parandada keskkonnahoidu. Aianduse tegevusvaldkonna pikaajaline programm aitab täita Eesti aiandussektori arengukava aastateks 2015-2020 eesmärke.

Hanke ühised täitjad on Eesti Maaülikool, Räpina Aianduskool, Eesti Aiandusliit, Eesti Taimekasvatuse Instituut. Raamleping sõlmiti 05.10.2016
Lepingu kontaktisikuks on Kadri Karp. Info: aiandusepip@gmail.com 

Programm katab järgmiseid valdkondi: avamaa köögiviljandus, katmikaiandus, puuviljandus, marjakasvatus, uute aiakultuuride introduktsioon. Programmi teemad:

 • Olemasolevad ja uued tehnoloogiaid ning innovaatilised lahendused (agrotehnika, sordid, viljavaheldus, aedade rajamine, niisutus, koristamine, säilitamine jne) aianduskultuuride viljelemisel avamaal ja kasvuhoones (hõlmab ka paljundusmaterjali tootmist)
 • Lisandväärtuse loomine ja tootearenduse võimalused
 • Müügiedendus ja finantsalased teadmised: müügiedenduse teemadel jagatakse teadmisi, mis käsitlevad turustamiskeskkonna analüüsimist, hinnakujundust, turustuskanali või vahendajate valimist, müügi- ja reklaamitööd, kliendiinfosüsteemi loomist ja haldamist. Lisaks tutvustatakse tootjarühmade ja –organisatsioonide toimimise alaseid teadmiseid. Finantsalaste teadmiste tõstmine eelkõige tootmise tasuvuse, kulude ja tulude analüüsi teemadel.

 

2018 aastal toimuvad:

 • infopäev aiasaaduste töötlemisest ning ohutu kvaliteetne toode
 • 3 infopäeva keskkonnasõbralikust aiandusest (sh köögivili)
 • infopäev sortidest köögiviljanduses (2019 vähelevinud köögiviljad)
 • infopäev kastmis-süsteemidest (2019 kompost)
 • aianduse visioonikonverents 2018
 • esitluspäev aedmaasika kasvatamisest
 • esitluspäev avamaa köögiviljakasvatamisest (sibulköögivili)
 • esitluspäev aedmustikakasvatusest (võrakujunud ja väetamine)
 • esitluspäev viinamarjakasvatusest (Rõhul)
 • esitluspäev puukoolidest, haljastustaimedest
 • esitluspäev viljapuude sortidest
 • esitluspäev vähelevinud puuvilja- ja marjakultuuridest

 

2017 ja 2016 tegevusi vaata siin