Aianduse teadmussiirde programm

Kodu/Valdkonnad/Teadmussiirde pikaajalised programmid/Aianduse teadmussiirde programm
Aianduse teadmussiirde programm2022-08-30T15:09:16+03:00

Tegevusvaldkonnas tegutsevate ettevõtjate ja nende töötajate teadmiste taset on vaja tõsta selleks, et kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid tootmise parendamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks, suurendada läbimüüki ja lisandväärtust ning suurendada ressursitõhusust ja parandada keskkonnahoidu. Aianduse tegevusvaldkonna pikaajaline programm aitab täita Eesti aiandussektori arengukava aastateks 2015-2020 eesmärke.

Programm katab järgmiseid valdkondi: avamaa köögiviljandus, katmikaiandus, puuviljandus, marjakasvatus, uute aiakultuuride introduktsioon. Programmi teemad:

 • Olemasolevad ja uued tehnoloogiaid ning innovaatilised lahendused (agrotehnika, sordid, viljavaheldus, aedade rajamine, niisutus, koristamine, säilitamine jne) aianduskultuuride viljelemisel avamaal ja kasvuhoones (hõlmab ka paljundusmaterjali tootmist)
 • Lisandväärtuse loomine ja tootearenduse võimalused
 • Müügiedendus ja finantsalased teadmised: müügiedenduse teemadel jagatakse teadmisi, mis käsitlevad turustamiskeskkonna analüüsimist, hinnakujundust, turustuskanali või vahendajate valimist, müügi- ja reklaamitööd, kliendiinfosüsteemi loomist ja haldamist. Lisaks tutvustatakse tootjarühmade ja –organisatsioonide toimimise alaseid teadmiseid. Finantsalaste teadmiste tõstmine eelkõige tootmise tasuvuse, kulude ja tulude analüüsi teemadel.

Hanke ühised täitjad on

 • Eesti Maaülikool,
 • Räpina Aianduskool,
 • Eesti Aiandusliit,
 • Eesti Taimekasvatuse Instituut.

Raamleping sõlmiti 05.10.2016
Lepingu kontaktisikuks on Kadri Karp. Info: aiandusepip[A]gmail.com

Programmi nõukogu koosseis:

 • Aianduse konsulent – Margus Kopp Fragarius OÜ
 • Aiandusega tegelevate ettevõtjate esindajad
 • Janika Ilves  – Murimäe Vein OÜ
 • Margus Vahtramäe – Kanepi Aiand OÜ
 • Andres Voore – Kadastiku talu OÜ
 • Raido Rätsep – Mammud OÜ
 • Maaeluministeeriumi esindaja –  Erkki Miller
 • Maaeluministeeriumi esindaja –  Eike Lepmets
 • Täitja esindaja         Kadri Karp  –   Eesti Maaülikool

2020.aastal toimus:

 •     Infopäev teemal aiasaaduste töötlemine ning ohutu kvaliteetne toode
 •     3 infopäeva keskkonnasõbraliku aianduse teemal (Viinamarjakasvatus, marja- ja köögiviljakasvatus)
 •     Infopäev puuvilja- ja marjakultuuride sortidest
 •     Infopäev köögiviljade sortidest
 •     Infopäev aiasaaduste töötlemisest
 •     Infopäev köögiviljade kasvatamisest
 •     Infopäev sõstrakasvatusest
 •     Esitluspäev aedmaasika kasvatamisest
 •     Esitluspäev avamaa köögiviljakasvatusest
 •     Esitluspäev aedmustikakasvatusest
 •     Esitluspäev viinamarjakasvatusest
 •     Esitluspäev puukoolide tootevalik ja haljastustaimede kasvatamine
 •     Esitluspäev viljapuude sortidest
 •     Esitluspäev vähelevinud puuvilja- ja marjakultuuridest
 •     Korraldatakse aianduse visioonikonverents

2019. aastal toimus:

 • Infopäev teemal aiasaaduste töötlemine ning ohutu kvaliteetne toode
 • 3 infopäeva keskkonnasõbraliku aianduse teemal (Viinamarjakasvatus, marja- ja köögiviljakasvatus)
 • Infopäev kliimamuutuste leevendamisest
 • Infopäev puuvilja- ja marjakultuuride sortidest
 • Infopäev vähelevinud köögiviljadest
 • Infopäev aiasaaduste töötlemisest
 • Infopäev köögiviljade kasvatamisest
 • Esitluspäev aedmaasika kasvatamisest
 • Esitluspäev avamaa köögiviljakasvatusest
 • Esitluspäev aedmustikakasvatusest
 • Esitluspäev viinamarjakasvatusest
 • Esitluspäev puukoolide tootevalik ja haljastustaimede kasvatamine
 • Esitluspäev viljapuude sortidest
 • Esitluspäev vähelevinud puuvilja- ja marjakultuuridest
 • Aianduse visioonikonverents 2019

2018. aastal toimus:

 • infopäev aiasaaduste töötlemisest ning ohutu kvaliteetne toode
 • 3 infopäeva keskkonnasõbralikust aiandusest (sh köögivili)
 • infopäev sortidest köögiviljanduses (2019 vähelevinud köögiviljad)
 • infopäev kastmis-süsteemidest (2019 kompost)
 • aianduse visioonikonverents 2018
 • esitluspäev aedmaasika kasvatamisest
 • esitluspäev avamaa köögiviljakasvatamisest (sibulköögivili)
 • esitluspäev aedmustikakasvatusest (võrakujunud ja väetamine)
 • esitluspäev viinamarjakasvatusest (Rõhul)
 • esitluspäev puukoolidest, haljastustaimedest
 • esitluspäev viljapuude sortidest
 • esitluspäev vähelevinud puuvilja- ja marjakultuuridest

2017. aastal toimus:

 • aianduse visioonikonverents 2.11.2017 (partner-riik Soome)
 • infopäev aiasaaduste töötlemisest ning ohutu kvaliteetne toode: õunamahl ja siider 1.12.2017
 • keskkonnasõbralikust aiandus: viinamari 18.03.2017
  keskkonnasõbralikust aiandus: maasikas 29.11.2017
  keskkonnasõbralikust aiandus: köögiviljad kasvuhoones 4.12.2017
 • infopäev kliimamuutuste mõjust aianduses 30.11.2017
 • infopäev puuvilja. ja marjakultuuride sortidest: sõstar, karusmari, maasikas, maguskirss, Läänemaa kollektsioonaias 17.09.2017
 • infopäev katmikaianduse tehnikast: kliimakontrolli süsteem Räpinas 09.11.2017
 • esitluspäev aedmaasika kasvatamisest 30.08.2017 Tartumaal
 • esitluspäev avamaa köögiviljakasvatamisest 16.08.2017 ristõielised Rõhul
 • esitluspäev aedmustikakasvatusest 16.06.2017. EMU Rõhu Katseaed
 • esitluspäev viinamarjakasvatusest: talvekatted, töötlemine 02.09.2017 Rõhul
 • esitluspäev puukoolidest, haljastustaimedest 17.08.2017 pelargoonid, Kanepis
 • esitluspäev viljapuude sortidest: seemne- ja luuviljalised, õun-ploom, Pollis  07.09.2017
 • esitluspäev vähelevinud puuvilja- ja marjakultuuridest: kuslapuu, pihlakas, pampel 27.06 Pollis

2017. aastal toimus:

 • aianduse visioonikonverents 2.11.2017 (partner-riik Soome)
 • infopäev aiasaaduste töötlemisest ning ohutu kvaliteetne toode: õunamahl ja siider 1.12.2017
 • keskkonnasõbralikust aiandus: viinamari 18.03.2017
  keskkonnasõbralikust aiandus: maasikas 29.11.2017
  keskkonnasõbralikust aiandus: köögiviljad kasvuhoones 4.12.2017
 • infopäev kliimamuutuste mõjust aianduses 30.11.2017
 • infopäev puuvilja. ja marjakultuuride sortidest: sõstar, karusmari, maasikas, maguskirss, Läänemaa kollektsioonaias 17.09.2017
 • infopäev katmikaianduse tehnikast: kliimakontrolli süsteem Räpinas 09.11.2017
 • esitluspäev aedmaasika kasvatamisest 30.08.2017 Tartumaal
 • esitluspäev avamaa köögiviljakasvatamisest 16.08.2017 ristõielised Rõhul
 • esitluspäev aedmustikakasvatusest 16.06.2017. EMU Rõhu Katseaed
 • esitluspäev viinamarjakasvatusest: talvekatted, töötlemine 02.09.2017 Rõhul
 • esitluspäev puukoolidest, haljastustaimedest 17.08.2017 pelargoonid, Kanepis
 • esitluspäev viljapuude sortidest: seemne- ja luuviljalised, õun-ploom, Pollis  07.09.2017
 • esitluspäev vähelevinud puuvilja- ja marjakultuuridest: kuslapuu, pihlakas, pampel 27.06 Pollis

Infopäev “Aianduse töötlemine ning ohutu kvaliteetne toode” ettekanded:

2016. aastal toimus:

 • 2.11.2016 infopäev: aiasaaduste töötlemine ning ohutu kvaliteetne toode;
 • infopäev: keskkonnasõbralik aiandus (jäi ära)
 • 27.10.2016 Visioonikonverents

Aianduse visioonikonverents 2016 ettekanded:

Go to Top