Aianduse teadmussiirde programm

Kodu/Valdkonnad/Teadmussiirde pikaajalised programmid/Aianduse teadmussiirde programm
Aianduse teadmussiirde programm2022-12-10T16:18:40+02:00

Tegevusvaldkonnas tegutsevate ettevõtjate ja nende töötajate teadmiste taset on vaja tõsta selleks, et kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid tootmise parendamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks, suurendada läbimüüki ja lisandväärtust ning suurendada ressursitõhusust ja parandada keskkonnahoidu. Aianduse tegevusvaldkonna pikaajaline programm aitab täita Eesti aiandussektori arengukava aastateks 2015-2020 eesmärke.

Programm katab järgmiseid valdkondi: avamaa köögiviljandus, katmikaiandus, puuviljandus, marjakasvatus, uute aiakultuuride introduktsioon. Programmi teemad:

  • Olemasolevad ja uued tehnoloogiaid ning innovaatilised lahendused (agrotehnika, sordid, viljavaheldus, aedade rajamine, niisutus, koristamine, säilitamine jne) aianduskultuuride viljelemisel avamaal ja kasvuhoones (hõlmab ka paljundusmaterjali tootmist)
  • Lisandväärtuse loomine ja tootearenduse võimalused
  • Müügiedendus ja finantsalased teadmised: müügiedenduse teemadel jagatakse teadmisi, mis käsitlevad turustamiskeskkonna analüüsimist, hinnakujundust, turustuskanali või vahendajate valimist, müügi- ja reklaamitööd, kliendiinfosüsteemi loomist ja haldamist. Lisaks tutvustatakse tootjarühmade ja –organisatsioonide toimimise alaseid teadmiseid. Finantsalaste teadmiste tõstmine eelkõige tootmise tasuvuse, kulude ja tulude analüüsi teemadel.

Go to Top