Taimekasvatuse teadmussiirde programm

Taimekasvatuse teadmussiirde programm2018-06-20T18:12:09+00:00

Programmi ülesandeks on ühendada põllumajandustootjale suunatud teavitus-, koolitus- ja esitlustegevused, mille eesmärk on majanduslikult tasuva põllukultuuride kogu külvikorda hõlmava täppisviljeluse ja integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamise edendamine.

Hanke ühised täitjad on

 • Eesti Taimekasvatuse Instituut,
 • Eesti Maaülikool,
 • Järvamaa Kutsehariduskeskus,
 • Põllumajandusuuringute Keskus

Raamleping sõlmiti 05.08.2016.
Lepingu kontaktisikuks on Mati Koppel. Info: mati.koppel@etki.ee

Taimekasvatuse pikaajalise programmi kodulehte (taim.etki.ee)​ saab lugeda SIIT.

Programmi sisu hõlmab vähemalt järgmisi taimekasvatuse valdkondi:

 • integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamine;
 • täppisviljeluse edendamine;
 • mulla tervisliku seisundi säilitamine ja parandamine;
 • seemnekasvatus;
 • põllukultuuride saagikus ja saagi kvaliteet;
 • põllukultuuride sordid;
 • põllukultuuride kahjustajad;
 • taimekasvatuse mõju keskkonnale.

Programmi raames tehakse:

 • taimekaitsekoolitused
 • infopäevad, sh viljeluspäevad
 • konverentsid
 • veebileht: ligipääs rakendusele, mis teavitab taimekahjustajate võimalikust levikust lähipäevadel ning mis esitab optimaalsed tõrjesoovitused pestitsiidide tõrjeefektiivsuste ning hindade ja sortide haiguskindluse põhjal.
 • käsiraamatud ja teabematerjalid. Materjalide avaldamine nii veebis kui trükimaterjalina
 • esitlustegevused: põldkatsed ja näidispõllud, taimekahjustajate monitooringusüsteem ja täppisviljeluse arendused

2016-2017 aasta tegevused (vt täpsemalt taim.etki.ee)

2018. aasta tegevused:

 • 8 taimekaitse aluskoolitust, 12 taimekaitse täienduskoolitust
 • 11 infopäeva:
  täppisviljelus ja väetamine
  efektiivne taimekasvatus
  kartulikasvatus
  rohumaaviljelus
  taimekaitse
  kvaliteetne silo ja selle tootmine
  seemnekasvatus: tehnoloogiad ja võimalused seemnekvaliteedi tõstmiseks
 • 5 esitluspäeva katsebaaside põldkatsetel (Eerika, Matapera, Kuusiku, Jõgeva) ja
 • 4 esitluspäeva ettevõtete näidispõldudel (Rannu, Viru-Jaagupi, Torma, Vändra).
 • 5 konverentsi (Kaasaegne taimekasvatus ja mesindus; Agronoomia 2018, Taimekaitse, Mullapäev, Viljelusvõistlus 2018)
  taimekaitse nõuandesüsteemi haldamine ja arendamine, veebilehe haldamine
 • kogumik Agronoomia 2018
 • teabematerjal: Hea põllumajandustava
 • teabematerjal rohusöötade toiteväärtusest
 • taimekaitse käsiraamat: Teravilja kahjustajad ja nende tõrje,
 • taimekaitse käsiraamat: Kartuli kahjustajad ja nende tõrje
 • teabematerjal sordivõrdluskatsete tulemustest ja kvaliteedist
 • teabematerjal: muldade efektiivne kasutamine, teabematerjal mullarühma või mullakasutuse kohta
 • videofilm sõnniku käitlemise tehnoloogiatest ja masinatest.