Programmi ülesandeks on ühendada põllumajandustootjale suunatud teavitus-, koolitus- ja esitlustegevused, mille eesmärk on majanduslikult tasuva põllukultuuride kogu külvikorda hõlmava täppisviljeluse ja integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamise edendamine.

Hanke (2016-2020) ühised täitjad olid

 • Eesti Taimekasvatuse Instituut,
 • Eesti Maaülikool,
 • Järvamaa Kutsehariduskeskus,
 • Põllumajandusuuringute Keskus

Raamleping sõlmiti 05.08.2016.
Lepingu kontaktisikuks on Andre Veskioja. Info: andre.veskioja@etki.ee

 • Taimekasvatuse pikaajalise programmi koduleht (taim.etki.ee)​ on suletud

Programmi sisu hõlmab vähemalt järgmisi taimekasvatuse valdkondi:

 • integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamine;
 • täppisviljeluse edendamine;
 • mulla tervisliku seisundi säilitamine ja parandamine;
 • seemnekasvatus;
 • põllukultuuride saagikus ja saagi kvaliteet;
 • põllukultuuride sordid;
 • põllukultuuride kahjustajad;
 • taimekasvatuse mõju keskkonnale.

Programmi raames tehakse:

 • taimekaitsekoolitused
 • infopäevad, sh viljeluspäevad
 • konverentsid
 • veebileht: ligipääs rakendusele, mis teavitab taimekahjustajate võimalikust levikust lähipäevadel ning mis esitab optimaalsed tõrjesoovitused pestitsiidide tõrjeefektiivsuste ning hindade ja sortide haiguskindluse põhjal.
 • käsiraamatud ja teabematerjalid. Materjalide avaldamine nii veebis kui trükimaterjalina
 • esitlustegevused: põldkatsed ja näidispõllud, taimekahjustajate monitooringusüsteem ja täppisviljeluse arendused

Programmi aruanded:

Programmi jooksul valminud käsiraamatud ja teabematerjalid (vt ka http://taim.etki.ee/teabematerjalid )

TAIMEKAITSE

MULD

SÖÖDAD

KOONDID

 • Videofilm teravilja külvi tehnoloogia esitlemise kohta VIDEO
 • Videofilm teravilja külvitehnoloogia JÄTKUVIDEO
 • Sõnniku hapestamise tehnoloogiat tutvustav videofilm VIDEO
 • Taimetervise valdkonna videojuhend: Istikute proovivõtmine ja pakendamine (1:52) VIDEO
 • Taimetervise valdkonna videojuhend: Putukaproovi võtmine ja pakendamine (2:05) VIDEO
 • Taimetervise valdkonna videojuhend: Mullaproovi võtmine ja pakendamine (2:13) VIDEO
 • Taimetervise valdkonna videojuhend: Taimeosade proovivõtmine ja pakendamine (2:57) VIDEO
 • Õppevideo pealkirjaga „Taimekaitsepritsi kalibreerimine“ on kättesaadav: https://www.youtube.com/watch?v=RqkF-pAqbjg 

2020. aasta tegevused:

  • 6 taimekaitse aluskoolitust, 10 taimekaitse täienduskoolitust
  • 3 infopäeva:
   täppisviljelus ja väetamine
   efektiivne taimekasvatus
   rohumaaviljeluse ja silotootmise infopäev
  • 4 esitluspäeva katsebaaside põldkatsetel (Eerika, Matapera, Kuusiku, Jõgeva)
  • 4 esitluspäeva ettevõtete näidispõldudel (Rannu, Viru-Jaagupi, Torma, Vändra)
  • 2 konverentsi (Agronoomia 2020, konverents ETKI – 100 aastat põllumehe teenistuses)
  • taimekaitse nõuandesüsteemi haldamine ja arendamine
  • Kogumik „Agronoomia 2020
  • teabematerjal: Hea põllumajandustava
  • taimekaitse käsiraamat: Kartulikahjustajad ja nende tõrje
  • teabematerjal sordivõrdluskatsete tulemustest ja kvaliteedist
  • videofilm “Taimekaitsepritsi kalibreerimine“.

2019. aasta tegevused:

 • 8 taimekaitse aluskoolitust, 12 taimekaitse täienduskoolitust
 • 7 infopäeva:
  täppisviljelus ja väetamine (2 infopäeva)
  efektiivne taimekasvatus (2 infopäeva)
  kartulikasvatus
  rohumaaviljelus
  infopäev kvaliteedi – ja mullaanalüüside andmete kasutamine taimekasvatuses
 • 4 esitluspäeva katsebaaside põldkatsetel (Eerika, Matapera, Kuusiku, Jõgeva)
 • 4 esitluspäeva ettevõtete näidispõldudel (Rannu, Viru-Jaagupi, Torma, Vändra)
 • 4 konverentsi (Agronoomia 2019, Taimekaitse, Viljelusvõistlus 2019, Mullapäev)
 • taimekaitse nõuandesüsteemi haldamine ja arendamine
 • Kogumik „Agronoomia 2019
 • teabematerjal rohusöötade toiteväärtusest
 • taimekaitse käsiraamat: Kartulikahjustajad ja nende tõrje
 • teabematerjal sordivõrdluskatsete tulemustest ja kvaliteedist
 • teabematerjal: muldade efektiivne kasutamine
 • teabematerjal mullarühma või mullakasutuse kohta
 • videofilm taimekaitseseadmete kasutamise keskkonnaaspektidest.

2018. aasta tegevused:

 • 8 taimekaitse aluskoolitust, 12 taimekaitse täienduskoolitust
 • 11 infopäeva:
  täppisviljelus ja väetamine
  efektiivne taimekasvatus
  kartulikasvatus
  rohumaaviljelus
  taimekaitse
  kvaliteetne silo ja selle tootmine
  seemnekasvatus: tehnoloogiad ja võimalused seemnekvaliteedi tõstmiseks
 • 5 esitluspäeva katsebaaside põldkatsetel (Eerika, Matapera, Kuusiku, Jõgeva)
 • 4 esitluspäeva ettevõtete näidispõldudel (Rannu, Viru-Jaagupi, Torma, Vändra).
 • 5 konverentsi (Kaasaegne taimekasvatus ja mesindus; Agronoomia 2018, Taimekaitse, Mullapäev, Viljelusvõistlus 2018)
  taimekaitse nõuandesüsteemi haldamine ja arendamine, veebilehe haldamine
 • kogumik Agronoomia 2018
 • teabematerjal: Hea põllumajandustava
 • teabematerjal rohusöötade toiteväärtusest
 • taimekaitse käsiraamat: Teravilja kahjustajad ja nende tõrje,
 • taimekaitse käsiraamat: Kartuli kahjustajad ja nende tõrje
 • teabematerjal “Sordivõrdluskatsete tulemused ja kvaliteet 2018
 • teabematerjal: muldade efektiivne kasutamine, teabematerjal mullarühma või mullakasutuse kohta
 • videofilm sõnniku käitlemise tehnoloogiatest ja masinatest.

2017 aasta tegevused (vt täpsemalt SIIT):

 • 8 taimekaitse aluskoolitust, 10 taimekaitse täienduskoolitust
 • 10 infopäeva
 • 4 konverentsi (Agronoomia, Taimekasvatus 2017, Mullapäev, Viljelusvõistlus)
 • 5 esitluspäeva katsebaaside põldkatsetel (Rõhu, Matapera, Kuusiku, Jõgeva) ja 4 esitluspäeva ettevõtete näidispõldudel.
  Täppisviljeluse praktilised tegevused Torma POÜ põllul.
 • taimekaitse nõuandesüsteemi haldamine ja arendamine, veebilehe haldamine
 • teatmik taimekasvatuse laborianalüüsidest.
 • käsiraamat taimekaitseseadmete ohutust kasutamisest “Taimekaitseseadmete ohutu kasutamine”
 • kogumik taimekasvatuse uuringute tulemustest “Taimekasvatuse alased uuringud Eestis 2017
 • taimekaitse käsiraamatud: Teravilja ja õlikultuuride kahjustajad, “Heintaimede kahjustajad ja nende tõrje”, Kartuli kahjustajad
 • mullapäeva teabematerjalid.

I perioodil tehtu: august 2016. kuni  märts 2017:

 • 10 taimekaitse täiendkoolitust (7. ja 17. november, 1. ja 2. detsember 2016, 11., 19. ja 20. jaanuar, 2., 15. ja 21. veebruar 2017);
 • 3 infopäeva (7.12 kartuliseminar, 27.01. Täppisviljelus ja väetamine ning 16.02. Efektiivne taimekasvatus). Ettekanded ja päevakavad leitavad SIIT.
 • 3 konverentsi: Eest taimekaitse 95 (20.10.2016) ja Mullateadus (5.12.2016) ning Viljelusvõistlus 2016 (29.11.2016). Konverentside ettekanded ja päevakavad leitavad SIIT.
 • 1 esitluspäev taimekasvatusettevõttes teravilja külviaegse ja külvieelse mullaharimise tehnoloogiate võrdluse kohta (25.08.2016 Lääne-Virumaa)
 • taimekaitse nõuandesüsteemi haldamine ja arendmaine (GIS platvorm teraviljade kahjustajatele), veebilehe haldamine ja esitlus-investeeringud
 • käsiraamat mullaharimisviisidest ja otsekülvist (elektrooniline) Minimeeritud mullaharimine ja otsekülv
 • teabematerjal rohusöötade toiteväärtusest (elektrooniline) “Parema toiteväärtusega rohusööt”
 • teabematerjal Eesti taimekaitsest (elektrooniline ja trükis)  “Eesti taimekaitse 95
 • teabematerjal mullarühma või mullakasutuse kohta (elektrooniline ja trükis) “Mulla ABC
 • Videofilm teravilja külvi tehnoloogia esitlemise kohta VIDEO

VIII Mullapäeva ettekanded 05.12.2017 Tartus:
Mullapoliitikast praktiliste maakasutusotsusteni – Alar Astover (Eesti Maaülikool)
Muld ja kliimapoliitika (Martti Mandel – Maaeluministeerium) 
Põllumajandus- ja keskkonnapoliitika kitsaskohad – Ann Riisenberg (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda)
Aasta muld 2018 tutvustus – Merrit Shanskiy (Eesti Mullateaduse Selts)
• Aasta muld 2018 infovoldik                   • Aasta muld 2018 postkaart
Mulla populariseerimine (tudengite videod) – Endla Reintam (Eesti Maaülikool)
Stendiettekanded
Põllumajandusandmete efektiivsest kasutamisest avalikus sektoris  – Martin Kukk (Maaeluministeerium) 
Kaugseire rakendused ja väljakutsed põllumajanduses – Ants Vain (Maa-amet)
Mullaandmed kaasaegse geoinfosüsteemi osana – Tambet Kikas (Põllumajandusuuringute Keskus)
Põllutee: põllumajanduse digitaalne tulevik – Karel Kuningas (Tehnoloogia Rakenduskeskus OÜ)

Infopäev “Efektiivne taimekasvatus” 08. ja 12.12.2017 ettekanded:
Eestis kasvatatavad uued põllukultuurid ja nende agrotehnika (Peeter Lääniste, Eesti Maaülikool).
Kuidas finantsriske põllumajanduskultuuride kasvatamisel hinnata? (Mati Mõtte, Eesti Maaülikool).

Infopäev “Täppisviljeluse lahendused Eestis”  07. ja 13.12.2017 ettekanded:
Trimble seirelahendused ja RTK võrk (Joonas Pürg, iAGRO).
AgriCon – digitaalne põllumajandus (Meit Jürgens, Agricon Eesti).
Täppispõllumajandus drooniga (Gert Pagel, Baltic Farms OÜ).
Põlluandmete haldamine (Jaanus Kilgi, Tatoli AS).

I perioodil tehtu: august 2016. kuni  märts 2017:

 • 10 taimekaitse täiendkoolitust (7. ja 17. november, 1. ja 2. detsember 2016, 11., 19. ja 20. jaanuar, 2., 15. ja 21. veebruar 2017);
 • 3 infopäeva (7.12 kartuliseminar, 27.01. Täppisviljelus ja väetamine ning 16.02. Efektiivne taimekasvatus). Ettekanded ja päevakavad leitavad SIIT.
 • 3 konverentsi: Eest taimekaitse 95 (20.10.2016) ja Mullateadus (5.12.2016) ning Viljelusvõistlus 2016 (29.11.2016). Konverentside ettekanded ja päevakavad leitavad SIIT.
 • 1 esitluspäev taimekasvatusettevõttes teravilja külviaegse ja külvieelse mullaharimise tehnoloogiate võrdluse kohta (25.08.2016 Lääne-Virumaa)
 • taimekaitse nõuandesüsteemi haldamine ja arendmaine (GIS platvorm teraviljade kahjustajatele), veebilehe haldamine ja esitlus-investeeringud
 • käsiraamat mullaharimisviisidest ja otsekülvist (elektrooniline) Minimeeritud mullaharimine ja otsekülv
 • teabematerjal rohusöötade toiteväärtusest (elektrooniline) “Parema toiteväärtusega rohusööt”
 • teabematerjal Eesti taimekaitsest (elektrooniline ja trükis)  “Eesti taimekaitse 95
 • teabematerjal mullarühma või mullakasutuse kohta (elektrooniline ja trükis) “Mulla ABC
 • Videofilm teravilja külvi tehnoloogia esitlemise kohta VIDEO

16.02.2017 Eesti Maaülikool, Metsamaja kaldauditoorium (ruum 1A5), Kreutzwaldi 5, Tartu. Lektorid: Enn Lauringson, Indrek Keres ja Peeter Lääniste. Infopäev: Efektiivne taimekasvatus ettekanded “Vahekultuurid”, “Huumusbilanss ja selle arvutamine kalkulaatoriga“, “Eestis vähem kasvatatud õlikultuurid“, “Väetusplaani koostamine”.

27.01.2017 Täppisviljeluse praktiline arvutikoolitus – infopäev. EMÜ Metsamaja arvutiklass. Lektorid: Toomas Tõrra ja Jaanus Kilgi. Ettekanded “Täppisviljelus ja põlluandmete kogumine ja töötlemine”, “Ag Leader SMS tarkvara praktiline koolitus”.

8.12.2016 Traditsiooniline aastalõpu kartuliseminar

05.12.2016 VII Mullapäev Eesti Maaülikoolis. Päevakava, ettekanded.
29.11.2016 Viljelusvõistlus 2016 lõpukonverents
20.10.2016 konverents “Eesti taimekaitse 95” Eesti Maaülikoolis. Päevakava, ettekanded. Trükis “Eesti taimekaitse 95

Taimekaitse täiendkoolitused professionaalsele kasutajale:
11.01.2017, Säreveres, Tehnikumi 1,  lektor Kaja Marrandi
19.01.2017 Tartus, Jalaka 48, lektor Kaja Marrandi
20.01.2017 Tartus, Jalaka 48, lektor Kaja Marrandi
02.02.2017 SäreveresTehnikumi 1, lektor Kaja Marrandi
7.11.2016 Raplas, Kuusiku tee 6
17.11.2016 Säreveres, Tehnikumi 1
01.12.2016 Raplas Kuusiku tee 6
02.12.2016 Kivi-Vigala