Taimekasvatuse teadmussiirde programm

Taimekasvatuse teadmussiirde programm2019-10-29T21:02:16+00:00

Programmi ülesandeks on ühendada põllumajandustootjale suunatud teavitus-, koolitus- ja esitlustegevused, mille eesmärk on majanduslikult tasuva põllukultuuride kogu külvikorda hõlmava täppisviljeluse ja integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamise edendamine.

Hanke ühised täitjad on

 • Eesti Taimekasvatuse Instituut,
 • Eesti Maaülikool,
 • Järvamaa Kutsehariduskeskus,
 • Põllumajandusuuringute Keskus

Raamleping sõlmiti 05.08.2016.
Lepingu kontaktisikuks on Mati Koppel. Info: mati.koppel@etki.ee

Taimekasvatuse pikaajalise programmi kodulehte (taim.etki.ee)​ saab lugeda SIIT.

Programmi sisu hõlmab vähemalt järgmisi taimekasvatuse valdkondi:

 • integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamine;
 • täppisviljeluse edendamine;
 • mulla tervisliku seisundi säilitamine ja parandamine;
 • seemnekasvatus;
 • põllukultuuride saagikus ja saagi kvaliteet;
 • põllukultuuride sordid;
 • põllukultuuride kahjustajad;
 • taimekasvatuse mõju keskkonnale.

Programmi raames tehakse:

 • taimekaitsekoolitused
 • infopäevad, sh viljeluspäevad
 • konverentsid
 • veebileht: ligipääs rakendusele, mis teavitab taimekahjustajate võimalikust levikust lähipäevadel ning mis esitab optimaalsed tõrjesoovitused pestitsiidide tõrjeefektiivsuste ning hindade ja sortide haiguskindluse põhjal.
 • käsiraamatud ja teabematerjalid. Materjalide avaldamine nii veebis kui trükimaterjalina
 • esitlustegevused: põldkatsed ja näidispõllud, taimekahjustajate monitooringusüsteem ja täppisviljeluse arendused

Programmi aruanded:

 1. aasta tegevused:
 • 8 taimekaitse aluskoolitust, 12 taimekaitse täienduskoolitust
 • 7 infopäeva:
  täppisviljelus ja väetamine (2 infopäeva)
  efektiivne taimekasvatus (2 infopäeva)
  kartulikasvatus
  rohumaaviljelus
  infopäev kvaliteedi – ja mullaanalüüside andmete kasutamine taimekasvatuses
 • 4 esitluspäeva katsebaaside põldkatsetel (Eerika, Matapera, Kuusiku, Jõgeva)
 • 4 esitluspäeva ettevõtete näidispõldudel (Rannu, Viru-Jaagupi, Torma, Vändra)
 • 4 konverentsi (Agronoomia 2019, Taimekaitse, Viljelusvõistlus 2019, Mullapäev)
 • taimekaitse nõuandesüsteemi haldamine ja arendamine
 • Kogumik „Agronoomia 2019“
 • teabematerjal: Hea põllumajandustava
 • teabematerjal rohusöötade toiteväärtusest
 • taimekaitse käsiraamat: Kartuli kahjustajad ja nende tõrje
 • teabematerjal sordivõrdluskatsete tulemustest ja kvaliteedist
 • teabematerjal: muldade efektiivne kasutamine
 • teabematerjal mullarühma või mullakasutuse kohta
 • videofilm taimekaitseseadmete kasutamise keskkonnaaspektidest.