Loomakasvatuse teadmussiirde programm

Loomakasvatuse teadmussiirde programm2018-11-13T09:12:18+00:00

Loomakasvatuse tegevusvaldkonna teadmussiirde programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset

Hanke ühised täitjad on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Maaülikool,  Maaelu Edendamise Sihtasutus, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Raamleping sõlmiti 05.05.2017.
Lepingu kontaktisikuks on Tiina Saron. Info: tiina.saron@epkk.ee

Programmi sisu hõlmab vähemalt järgmisi loomakasvatuse valdkondi:

 • Põllumajandusloomade heaolu (s.h. looma pidamine, -transport, -tapmine)
 • Bioturvalisus ja taudiennetus loomapidamises
 • Sööda keemiline ja bioloogiline ohutus ning kvaliteet
 • Head tootmis- ja hügieenitavad
 • Ravimite vastutustundlik kasutamine
 • Põllumajandusloomade aretus ja geneetiliste ressursside säilitamine
 • Põllumajandusloomade söötmine (s.h. söödatootmine)
 • Loomsete saaduste töötlemine lisandväärtuse andmiseks
 • Müügiedendus- (s.h. tootearendus) ja finantsalased teadmised
 • Loomakasvatusettevõtte majandamine (s.h. sõnniku käitlemine, loomakasvatushoonete nõuded ja hea praktika) ja juhtimine

Programmi raames tehakse:

 • Täienduskoolitused põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda ning esmase töötlemise valdkonnas
 • Käsiraamatud ja/või teabematerjalid (nt loomapidamisettevõttes nõutava arvestuse pidamine, hea tootmistava ning hea hügieenitava juhendid, loomakasvatuse aktuaalseid teemasid käsitlev väljaanne) veebis ja/või trükisena
 • Infopäevad: nii loomakasvatuse üldised teemad, õigusaktid kui erialateave (nt loomahaiguste ennetamine, põllumajandusloomade heaolu, sööda ohutus ja kvaliteet)
 • Konverents
 • Ettevõtete külastused, õpiringid ja esitlustegevused

2017. aastal tehti

 • 14 infopäeva
 • 17 täienduskoolitust:
 • 2 konverentsi
 • ettevõtete külastused Eestis ja välisriigis
 • teabematerjalid:
  sõra tervishoid
  põllumajandusloomade ravijuhised (15 tk)
  loomapidamisettevõtte arvestuse pidamise juhend (siga)

2018. aastal tehakse

 • põllumajandusloomade heaolu infopäevad ja koolitused (17 infopäeva ja koolitust, erinevate loomaliikide viisi)
  Head tootmis- ja hügieenitavad ning söödahügieen 27.11.2018 ja 03.12.2018
 • põllumajandusloomade aretuse õiguslik reguleerimine
 • põllumajandusloomade pidamine, transport, tapmine (2 infopäeva, 2  koolitust, 2 pädevuskoolitust), tapatoimingute pädevuskoolitus
 •  ravimite vastutustundlik kasutamine (3 infopäeva, 3 koolitust)
 • mesilashaigused (2 infopäeva välislektoriga)
 • bioturvalisus ja taudiennetus loomapidamises (2 infopäeva), karja tervis (3 infopäeva),
 • karjaterviseprogrammide rakendamine (2 päeva);
 • linnukasvatus väikemajapidamises, bioturvalisus ja karja tervis (2 infopäeva)
 •  sööda ohutus ning kvaliteet (25.10 ja 31.10 ), söötmine (1 päev), söödatootmine (1 päev) 25.10 ja 31.10.2018
 • sõnniku käitlemine (2 päeva)
 • finantsteadmised loomapidamisettevõttes (1 päev), lüpsikarja sigivuse tasuvusanalüüs (1 päev)
 • lihatöötlemine (16h koolitus), nahkade parkimine (40h koolitus)
 • head tootmis- ja hügieenitavad (2 päeva)
 • väikemäletsejaliste karja- ja heinamaade kasutamine (1 päev)
 • veiste sõratervise kool (40 h koolitus)
 • kekkonnasäästlik loomakasvatusehitis (1 päev)
 • konverentsid: Piimafoorum ja Lihafoorum
 • konverents: Terve loom ja tervislik toit (7.-8. märts 2018)
 • ettevõtete külastused Eestis (3 tk) ja välisriigis (piimaveis)
 • õpiringid: piimaveis ja lihaveis
 • käsiraamat: põllumajandusloomade pidamine, transport ja tapmine
 • käsiraamat: loomakasvatuse ökonoomika
 • käsiraamat: hea tava juhend ohutu sööda tootmise kohta
 • teabematerjal: bioohutus loomapidamisettevõtetes: põllumajanduslinnud
 • teabematerjal: bioohutuse kava koostamise ja rakendamise juhend: põllumajanduslinnud
 • teabematerjal: loomapidamisettevõtte arvestuse pidamise juhend: väikemäletsejalised
 • teabematerjal: eesti hobune
 • Tõuloomakasvatuse perioodiline väljaanne
 • õppevideod bioohutuse nõete täitmise kohta

Programmi iga-aastane kava koostatakse programmi nõukogu poolt