Toiduohutuse teadmussiirde programm

Toiduohutuse teadmussiirde programm2019-05-28T16:22:13+00:00

Toiduohutuse alase teabe edastamise teadmussiirde pikaajalise programmi eesmärgiks on tõsta toidutoorme ja toidu tootmise ning töötlemisega tegelevate põllumajandusettevõtjate, teiste toiduettevõtjate ning ettevõtete töötajate ja seeläbi ka elanikkonna toidu ja toiduohutuse alast teadlikkust.

Hanke  ühised täitjad on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Toiduainetööstuse Liit, BioCC OÜ (endine Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus), Eesti Maaülikool.
Raamleping sõlmiti 15.12.2016
Lepingu projektijuhiks on Kairi Ringo kairi.ringo@toiduteave.ee

Programmi veebileht www.toiduteave.ee

Programmi eeldatavad tulemused:

 1. Koondatud teadus-, seadus- ja oskusteave toiduohutuse tegevusvaldkonnas (Programmi elluviija on kujunenud esmaseks programmi kirjelduses välja toodud valdkondi käsitlevaks teabeallikaks toiduohutuse küsimustes. Programmi elluviija on koondanud teavet valdkonna pädevate ekspertide ja asutuste kohta)
 2. Kaardistatud sihtgrupi teabevajadused, analüüsitud ja edastatud teave (Edastatud teave on sobiv Eesti kontekstis ja sihtgrupile lihtsalt mõistetav ning lähtub sihtrühma teabevajadustest)

Programmi sisu hõlmab vähemalt järgmisi toiduohutuse valdkondi:

 1. toidu bioloogiline ohutus (toiduhügieen, enesekontroll, toidu mikrobioloogia, toidu säilitamine, zoonoosid, mikroobide resistentsus);
 2. toidu keemiline ohutus (erinevad saasteained, toidu ohutust mõjutavad töötlemisviisid, lisaained, lõhna- ja maitseained, ensüümid, toiduga kokkupuutuvad materjalid);
 3. toiduteave (märgistamine, toitumisalane märgistamine, toitumis- ja tervisealased väited);
 4. toidugruppide erinõuded (toidugrupid, millele on kehtestatud kvaliteedinõuded, GM toit, uuendtoit, rikastatud toit, eriliste toitumisvajadustega inimestele mõeldud toidud (nt imikutoit, ravitoit);
 5. head tootmis- ja hügieenitavad;
 6. toiduohutust tagavad tootmis- ja töötlemistehnoloogiad.

2017.-2018 aastal tehtu SIIN:

2019. aastal tehakse (ürituste toimumisi vaata www.toiduteave.ee):

Konverents toiduohutuse aktuaalsetel teemadel

Infopäevad:

 • Keemilised riskid toidus
 • Toiduohutuse õigusaktid
 • Toidualase teabe esitamine
 • Toiduainete mikrobioloogia
 • Proovide võtmine ja analüüsimine
 • Toiduainete funktsionaalsus
 • Väikekäitlejatele hea hügieenitava juhendite tutvustus
 • Toidu lisaained
 • Kemikaaliohutus
 • Toiduohutuse juhtimis/kvaliteedisüsteemid

Täienduskoolitused:

 • Toiduhügieen ja -ohutus, algaste, 6 akadeemilist tundi
 • Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste, 24 akadeemilist tundi
 • Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis, 6 akadeemilist tundi
 • Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine, 6 akadeemilist tundi
 • Toidu säilitamisnõuete määramine, 6 akadeemilist tundi
 • Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel, 6 akadeemilist tundi
 • Listeria monocytogenes toidupatogeenina, 6 akadeemilist tundi

Teabematerjalid:

 • Kokkuvõte toidupatogeenidest, nende ohtlikkusest, kasvuparameetritest
 • Toidu jälgitavus ja ohtlikust toidust teavitamine
 • Toidu keemilised ohud
 • Allergeeniohje
 • Kemikaaliohutus. Toidu käitlemisega seotud aspektid
 • Pärm- ja hallitusseened toidus
 • Lisaainete kasutamine
 • Toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine
 • Nõuded munade tootmisele, käitlemisele ja turustamisele
 • Gluteenivaba toit
 • Campylobacter spp
 • Staphylococcus aureus

Käsiraamatud:

 • Hea hügieenitava käsiraamatud järgmistel teemadel: liha töötlemine; piima töötlemine; puu- ja köögivilja töötlemine. Võrguväljaanded
 • Käsiraamatu „Abiks põllumajandussaaduste väikekäitlejale. Tera- ja kaunviljade ning õlikultuuride töötlemine“ uuendamine. Võrguväljaanne
 • Käsiraamatu „Abiks väikekäitlejale. Piim ja piima töötlemine“ uuendamine. Võrguväljaanne
 • Käsiraamatu “Abiks mahepõllumajandussaaduste väikekäitlejale. Liha töötlemine” uuendamine. Võrguväljaanne
 • Käsiraamat “Toidu säilimisaja määramine”. Võrguväljaanne

veebilehe arendused