Toiduohutuse teadmussiirde programm

Toiduohutuse teadmussiirde programm2018-04-17T16:06:54+00:00

Toiduohutuse alase teabe edastamise teadmussiirde pikaajalise programmi eesmärgiks on tõsta toidutoorme ja toidu tootmise ning töötlemisega tegelevate põllumajandusettevõtjate, teiste toiduettevõtjate ning ettevõtete töötajate ja seeläbi ka elanikkonna toidu ja toiduohutuse alast teadlikkust.

Hanke  ühised täitjad on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Toiduainetööstuse Liit, BioCC OÜ (endine Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus), Eesti Maaülikool.
Raamleping sõlmiti 15.12.2016
Lepingu projetijuhiks on Kairi Ringo kairi.ringo@toiduteave.ee

Programmi veebileht www.toiduteave.ee

Programmi eeldatavad tulemused:

 1. Koondatud teadus-, seadus- ja oskusteave toiduohutuse tegevusvaldkonnas (Programmi elluviija on kujunenud esmaseks programmi kirjelduses välja toodud valdkondi käsitlevaks teabeallikaks toiduohutuse küsimustes. Programmi elluviija on koondanud teavet valdkonna pädevate ekspertide ja asutuste kohta)
 2. Kaardistatud sihtgrupi teabevajadused, analüüsitud ja edastatud teave (Edastatud teave on sobiv Eesti kontekstis ja sihtgrupile lihtsalt mõistetav ning lähtub sihtrühma teabevajadustest)

Programmi sisu hõlmab vähemalt järgmisi toiduohutuse valdkondi:

 1. toidu bioloogiline ohutus (toiduhügieen, enesekontroll, toidu mikrobioloogia, toidu säilitamine, zoonoosid, mikroobide resistentsus);
 2. toidu keemiline ohutus (erinevad saasteained, toidu ohutust mõjutavad töötlemisviisid, lisaained, lõhna- ja maitseained, ensüümid, toiduga kokkupuutuvad materjalid);
 3. toiduteave (märgistamine, toitumisalane märgistamine, toitumis- ja tervisealased väited);
 4. toidugruppide erinõuded (toidugrupid, millele on kehtestatud kvaliteedinõuded, GM toit, uuendtoit, rikastatud toit, eriliste toitumisvajadustega inimestele mõeldud toidud (nt imikutoit, ravitoit);
 5. head tootmis- ja hügieenitavad;
 6. toiduohutust tagavad tootmis- ja töötlemistehnoloogiad.

2017. aastal tehti:

2018. aastal tehakse (ürituste toimumisi vaata www.toiduteave.ee):

 • toiduohutuse konverents
 • 13 infopäeva:
  reformuleerimine
  keemilised riskid toidus 16.04.2018
  toiduohutuse õigusaktid
  toidualase teabe esitamine
  toiduainete mikrobioloogia
  piima ja -toodete ohutust ning kvaliteeti mõjutavad tegurid
  hea hügieenitava väikekäitlejatele
  toidu tootmisel kasutatavad tehnoloogilised ained
 • 9 koolitust:
  toiduhügieen ja -ohutus (algaste, keskaste)
  allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis
  enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine
  toidu säilitamisnõuete määramine
  toiduhügieen ja enesekontroll väikeettevõttes/ eraleamus toidu valmistamisel
  tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus
 • käsiraamatud ja teabematerjalid (vt siit)
 • veebilehe arendused