Programmi eesmärgiks on tegeleda põllumajandussaaduste tootjate ja töötlejate ühistegevusega seotud väljakutsetega, et muuta ühistegevuse koostöövorm järjest sisukamaks ning ettevõtjatele tulutoovamaks.

Antud programmi raames käsitletakse ühistegevusena põllumajandussaaduste tootjate ja töötlejate majandusliku ühistegevuse edendamist.

Hanke ühisteks täitjateks on Eesti Maaülikool, MTÜ Eesti Põllumeeste Keskliit, Maaelu Edendamise Sihtasutus, MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Põllumeeste ühistu KEVILI, MTÜ KEVILI Koolitused
Raamleping sõlmiti 23. novembril 2016

Programmi juht on Rando Värnikrando.varnik@emu.ee
Programmi assistent on Taavi Kiisktaavi.kiisk@emu.ee

Programmi veebileht: yhistegevus.emu.ee

Programmi teemavaldkonnad

 1. Ühistegevuse alase kompetentsi ja teabe levitamine kogu tarneahela ulatuses (nii tootmise kui ka töötlemisega tegelevatele ettevõtjatele), kasutades erinevaid kanaleid ja allikaid. Samuti tarneahela (tootmine, töötlemine, jaekaubandus) toimimise, läbipaistvuse ning osaliste turujõuga seotud teemad
 2. Rahvusvahelise ühistegevuse alase teadmiste levitamine, kasutades välisekspertide oskusteavet ning nõuandeid, pakkudes ning vahendades nende juhendamisteenuseid kohalikele ettevõtjatele, ehk rahvusvahelise ekspertiisi kaasamine kohalike probleemide ja küsimuste lahendamiseks
 3. Uute eksportturgude leidmine,  asjaomaste turgude ning potentsiaalsete klientide kohta teabe levitamise kaudu, et jagada ning omandada kogemusi, kuidas üheskoos paremini täita võimalike klientide eksporttellimusi. Lisaks spetsiifilise ja praktilise info kogumine ja koondamine potentsiaalsete turgude kohta
 4. Ühisturunduse ning müügiedenduse tõhustamine, pakkudes sellekohaseid juhendamisteenuseid, et paremini ja oskuslikumalt ära kasutada ühisturunduse eeliseid ning saada täiendavaid ideid enda müügistrateegiate parendamiseks nii sise- kui välisturgudel. Samuti lühikeste tarneahelate ja otseturustuse kaudu müügitegevuse organiseerimine ning sellealaste võimaluste ulatuslikum kasutamine ning nende tutvustamine

2021. aastal korraldatakse

 • kolm ettevõtete külastust Eestis „Toormele lisandväärtuse andmine“;
 • kaks infopäeva „Tootjaorganisatsioonid“ ja „Ühistu omanik on ühistu liige“;
 • kahepäevane täienduskoolitus „Koostöö arendamise meetodid“;
 • välisriigi ettevõtete külastus;
 • õpiring „Piimanduse koostöö õpiring“;
 • neli ühepäevast täienduskoolitust „Koostöö arendamise meetodid“ (kaks toimumiskorda) ja „Ühistegevuse olemus ja võimalused“ (kaks toimumiskorda).

2020. aastal tehti

 • ettevõtete külastus Eestis „Toormele lisandväärtuse andmine“ (24.11.2020);
 • infopäev „Ühistegevuse olemus“ (04.03.2020);
 • kolm kahepäevast täienduskoolitust pealkirjaga „Koostöö arendamise meetodid“ (30.01.2020–31.01.2020, 02.03.2020–03.03.2020 ja 01.07.2020–02.07.2020);
 • konverents „Tootearendus – kuidas jõuda tooraine tootjast edukaks töötlejaks“ (09.10.2020);
 • kaks õpiringi „Viljandi väikepõllumajandustootjate koostöö õpiring“ (11.03.2020, 23.07.2020 ja 11.11.2020) ja „Toidunisutootjate koostöö õpiring“ (05.02.2020, 31.03.2020 ja 13.05.2020);
 • kaks ühepäevast täienduskoolitust „Koostöö arendamise meetodid“ (18.02.2020) ja „Ühistu juhtimine“ (02.11.2020);
 • teabematerjalid „Ühistu juhtimine“ (01.10.2020) ja „Ühistutevaheline koostöö“ (01.10.2020).

2019. aastal tehti

 • Konverents teemal: turundamine – kaubamärgi loomine ja turule toomine (11.10.2019).
 • 6 infopäeva teemadel: toorme hinna kujunemine ühistu liikmele (24.05.2019); ühistu omanik on ühistu liige (18.03.2019 ja 07.10.2019); kuidas lahendada konflikte (30.01.2019 ja 07.02.2019); ebaausate kaubandustavade vastane kaitse ja head tavad tarneahelas (15.03.2019).
 • 8 koolitust teemadel: ühistegevuse praktilised kogemused (12.09.2019); kommunikatsioon ühistus (19.03.2019); jaekaubanduse võimalused (12.04.2019); turunduse võimalused (23.04.2019); riskijuhtimine põllumajanduses (15.02.2019); koostöö arendamise meetodid (27.05.-28.05.2019); ühistegevuse praktilised kogemused (25.09.-26.09.2019); finantseerimine (20.03.-21.03.2019).
 • 4 ettevõtete külastust Eestis (11.01.2019; 15.01.2019; 18.01.2019; 22.01.2019).
 • 3 õpiringi tegevuste jätkumine.
 • Välisriigi ettevõtete külastus (lihatootmine Kreekas, november).
 • Areneva ühistu käsiraamat.
 • Ühistu juhtimise käsiraamat.
 • Ühistu nõukogu käsiraamat.
 • Teabematerjal: Ühistute finantseerimine ja ühishangete koostamine.
 • Teabematerjal: Ühisturundamine.

2018. aastal tehti

 • 6 infopäeva teemadel: ühistu omanik on ühistu liige (07.02.2018, 26.09.2018); ühistegevuse praktilised näited (27.02.2018, 30.10.2018), EL tootjaorganisatsioonid ja toetuste võimalused (14.02.2018; 24.10.2018).
  Vaata materjale SIIN
 • 11 täienduskoolitust teemadel: ühistulise koostöö eelised (21.03.2018, 13.11.2018), sisenemine jaekaubandusse (31.01.2018), ühistuline turundamine (06.03.2018), tulundusühistu finantsjuhtimine (25.01.2018); ühistulise organisatsiooni juhtimisvõimekuse tõstmine (05.11.2018; 06.11.2018; 07.11.2018); kommunikatsioon (24.04.-25.04.2018), keskühistu loomine (04.09.-05.09.2018), ekspordikoolitus (03.04.-04.04.2018).
  Vaata materjale SIIN
 • Konverents: läbi ühistulise tegevuse konkurendist partneriks (22.11.2018).
 • Ettevõtete külastused (17.01.2018, 28.03.2018, 18.03.2018; 26.10.2018 – toormele lisandväärtuse andmine) ja õpiringid.
 • Ühistu loomise käsiraamat.
 • Teabematerjal: Liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse.
 • Teabematerjal: Toodete eksport ja turustamine.

2017. aastal tehti

 • Veebileht yhistegevus.emu.ee.
 • 2 infopäeva teemal: alustav ühistu (06.03.2017 ja 08.03.2017).
 • 2 infopäeva teemal: seadusandlus (27.03.2017 ja 10.04.2017).
 • 2 infopäeva teemal: nutikad lahendused, koostöö teadus- ja arendusasutustega (17.04.2017 ja 26.04.2017).
 • Ühepäevased täienduskoolitused  teemadel: kapitali kaasamine (30.05.2017); tunne oma liikmeid (08.09.2017; 12.10.2017), alustava ühistu juhi täienduskoolitus (19.09.2017), riskijuhtimine (14.12.2017).
 • Kahepäevased täienduskoolitused teemadel: ühistu juhtimine (23.-24.05.2017), läbirääkimised (08.-09.06.2017); koostöö (13.-14.09.2017).
 • Konverents: ühistegevuse rahvusvahelised kogemused ja edulood (17.11.2017).
 • 3 ettevõtete külastust Eestis (09.05.2017, 18.05.2017, 25.10.2017) ja 1 välisriigis (Iirimaa).
 • 3 õpiringi.
 • Teabematerjal alustavale ühistule.

2017. aastal avaldati:

2018. aastal avaldati:

 1. aastal avaldati:
 1. aastal avaldati:

Need ja teised ühistegevuse programmi materjalid asuvad veebilehel yhistegevus.emu.ee.