Ühistegevuse teadmussiirde programm

Ühistegevuse teadmussiirde programm2018-03-08T16:24:53+00:00

Programmi eesmärgiks on tegeleda põllumajandussaaduste tootjate ja töötlejate ühistegevusega seotud väljakutsetega, et muuta ühistegevuse koostöövorm järjest sisukamaks ning ettevõtjatele tulutoovamaks.

Antud programmi raames käsitletakse ühistegevusena põllumajandussaaduste tootjate ja töötlejate majandusliku ühistegevuse edendamist.

Hanke ühisteks täitjateks on Eesti Maaülikool, MTÜ Eesti Põllumeeste Keskliit, Maaelu Edendamise Sihtasutus, MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Põllumeeste ühistu KEVILI, MTÜ KEVILI Koolitused
Raamleping sõlmiti 23. novembril 2016
Programmi kontaktisikuks on Rando Värnik  info: rando.varnik@emu.ee 

programmi veebileht: yhistegevus.emu.ee

Programmi teemavaldkonnad

 1. Ühistegevuse alase kompetentsi ja teabe levitamine kogu tarneahela ulatuses (nii tootmise kui ka töötlemisega tegelevatele ettevõtjatele), kasutades erinevaid kanaleid ja allikaid. Samuti tarneahela (tootmine, töötlemine, jaekaubandus) toimimise, läbipaistvuse ning osaliste turujõuga seotud teemad
 2. Rahvusvahelise ühistegevuse alase teadmiste levitamine, kasutades välisekspertide oskusteavet ning nõuandeid, pakkudes ning vahendades nende juhendamisteenuseid kohalikele ettevõtjatele, ehk rahvusvahelise ekspertiisi kaasamine kohalike probleemide ja küsimuste lahendamiseks
 3. Uute eksportturgude leidmine,  asjaomaste turgude ning potentsiaalsete klientide kohta teabe levitamise kaudu, et jagada ning omandada kogemusi, kuidas üheskoos paremini täita võimalike klientide eksporttellimusi. Lisaks spetsiifilise ja praktilise info kogumine ja koondamine potentsiaalsete turgude kohta
 4. Ühisturunduse ning müügiedenduse tõhustamine, pakkudes sellekohaseid juhendamisteenuseid, et paremini ja oskuslikumalt ära kasutada ühisturunduse eeliseid ning saada täiendavaid ideid enda müügistrateegiate parendamiseks nii sise- kui välisturgudel. Samuti lühikeste tarneahelate ja otseturustuse kaudu müügitegevuse organiseerimine ning sellealaste võimaluste ulatuslikum kasutamine ning nende tutvustamine

2017. aastal tehti:

2018. aastal tehakse

 • 6 infopäeva teemadel: ühistu omanik on ühistu liige (veebruar, oktoober); ühistegevuse praktilised näited (veebruar, oktoober), tootjaorganisatsioonid (veebruar, oktoober)
 • 5 ühepäevast täienduskoolitust teemadel: ühistulise koostöö eelised (jaanuar, oktoober), sisenemine jaekaubandusse (jaanuar), turundamine (märts), finantsjuhtimine (märts)
 • 3 kahepäevast koolitust teemadel: kommunikatsioon (sept), keskühistu loomine (sept), eksport (aprill)
 • konverents teemal: konkurendist partneriks
 • ettevõtete külastused (väikepiimatööstused, lihatööstus, piimatööstus) ja õpiringid
 • Ühistu loomise käsiraamat
 • Teabematerjal: ühistutevaheline koostöö
 • Teabematerjal: liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse
 • Teabematerjal: Toodete eksport ja turustamine

2018.a. tööplaan ja 2019.a. tegevuskava:

 • 2018.a. ja 2019.a. korraldatakse 6 infopäeva ühes kalendriaastas;
 • 2018.a. ja 2019.a. korraldatakse 1 konverents ühes kalendriaastas;
 • 2018.a. ja 2019.a. korraldatakse 5 ühepäevast täienduskoolitust ühes kalendriaastas;
 • 2018.a. ja 2019.a. korraldatakse 3 kahepäevast täienduskoolitust ühes kalendriaastas;
 • 2018.a. ja 2019.a. korraldatakse 4 ühepäevast Eesti ettevõtete külastust ühes kalendriaastas;
 • 2018.a. korraldatakse 1 välisriigi ettevõtete külastus;
 • 2018.a. ja 2019.a. korraldatakse 3 õpiringi ühes kalendriaastas, kohtutakse 3 korda aastas;
 • 2018.a. ilmub käsiraamat: “Ühistu loomise käsiraamat”;
 • 2019.a. ilmub käsiraamat: “Areneva ühistu käsiraamat”;
 • 2019.a. ilmub käsiraamat: “Ühistu juhtimise käsiraamat”;
 • 2019.a. ilmub käsiraamat: “Ühistu nõukogu käsiraamat”;
 • 2018.a. ilmub teabematerjal: “Toodete eksport ja turustamine”;
 • 2018.a. ilmub teabematerjal: “Ühistutevaheline koostöö”;
 • 2018.a. ilmub teabematerjal: “Liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse”;
 • 2019.a. ilmub teabematerjal: “Ühistu finantseerimine ja ühishangete koostamine”;
 • 2019.a. ilmub teabematerjal: “Ühisturundamine”.