Ühistegevuse teadmussiirde programm

Ühistegevuse teadmussiirde programm2020-01-27T15:17:46+00:00

Programmi eesmärgiks on tegeleda põllumajandussaaduste tootjate ja töötlejate ühistegevusega seotud väljakutsetega, et muuta ühistegevuse koostöövorm järjest sisukamaks ning ettevõtjatele tulutoovamaks.

Antud programmi raames käsitletakse ühistegevusena põllumajandussaaduste tootjate ja töötlejate majandusliku ühistegevuse edendamist.

Hanke ühisteks täitjateks on Eesti Maaülikool, MTÜ Eesti Põllumeeste Keskliit, Maaelu Edendamise Sihtasutus, MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Põllumeeste ühistu KEVILI, MTÜ KEVILI Koolitused
Raamleping sõlmiti 23. novembril 2016

Programmi juht on Rando Värnikrando.varnik@emu.ee
Programmi assistent on Taavi Kiisktaavi.kiisk@emu.ee

Programmi veebileht: yhistegevus.emu.ee

Programmi teemavaldkonnad

 1. Ühistegevuse alase kompetentsi ja teabe levitamine kogu tarneahela ulatuses (nii tootmise kui ka töötlemisega tegelevatele ettevõtjatele), kasutades erinevaid kanaleid ja allikaid. Samuti tarneahela (tootmine, töötlemine, jaekaubandus) toimimise, läbipaistvuse ning osaliste turujõuga seotud teemad
 2. Rahvusvahelise ühistegevuse alase teadmiste levitamine, kasutades välisekspertide oskusteavet ning nõuandeid, pakkudes ning vahendades nende juhendamisteenuseid kohalikele ettevõtjatele, ehk rahvusvahelise ekspertiisi kaasamine kohalike probleemide ja küsimuste lahendamiseks
 3. Uute eksportturgude leidmine,  asjaomaste turgude ning potentsiaalsete klientide kohta teabe levitamise kaudu, et jagada ning omandada kogemusi, kuidas üheskoos paremini täita võimalike klientide eksporttellimusi. Lisaks spetsiifilise ja praktilise info kogumine ja koondamine potentsiaalsete turgude kohta
 4. Ühisturunduse ning müügiedenduse tõhustamine, pakkudes sellekohaseid juhendamisteenuseid, et paremini ja oskuslikumalt ära kasutada ühisturunduse eeliseid ning saada täiendavaid ideid enda müügistrateegiate parendamiseks nii sise- kui välisturgudel. Samuti lühikeste tarneahelate ja otseturustuse kaudu müügitegevuse organiseerimine ning sellealaste võimaluste ulatuslikum kasutamine ning nende tutvustamine

Programmi  tegevusi vaata SIIN ja yhistegevus.emu.ee

   2020. aastal tehakse

 • Konverents teemal: tootearendus – kuidas jõuda tooraine tootjast edukaks töötlejaks (9. oktoober 2020).
 • 3 infopäeva teemadel: ühistu omanik on ühistu liige; ühistegevuse olemus; tootjaorganisatsioonid.
 • 6 ühepäevast täienduskoolitust teemadel: ühistu juhtimine; ühistegevuse olemus ja võimalused (2 tükki); koostöö arendamise meetodid (kolm tükki).
 • 4 kahepäevast täienduskoolitust teemal: koostöö arendamise meetodid.
 • 4 ettevõtete külastust Eestis teemal: toormele lisandväärtuse andmine.
 • 3 õpiringi tegevuste jätkumine.
 • Välisriigi ettevõtete külastus.
 • Teabematerjal ühistutevahelisest koostööst.
 • Teabematerjal ühistu juhtimisest.