Ühistegevuse teadmussiirde programm

Ühistegevuse teadmussiirde programm2019-05-28T16:28:40+00:00

Programmi eesmärgiks on tegeleda põllumajandussaaduste tootjate ja töötlejate ühistegevusega seotud väljakutsetega, et muuta ühistegevuse koostöövorm järjest sisukamaks ning ettevõtjatele tulutoovamaks.

Antud programmi raames käsitletakse ühistegevusena põllumajandussaaduste tootjate ja töötlejate majandusliku ühistegevuse edendamist.

Hanke ühisteks täitjateks on Eesti Maaülikool, MTÜ Eesti Põllumeeste Keskliit, Maaelu Edendamise Sihtasutus, MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Põllumeeste ühistu KEVILI, MTÜ KEVILI Koolitused
Raamleping sõlmiti 23. novembril 2016
Programmi kontaktisikuks on Rando Värnik  info: rando.varnik@emu.ee 

Programmi veebileht: yhistegevus.emu.ee

Programmi teemavaldkonnad

 1. Ühistegevuse alase kompetentsi ja teabe levitamine kogu tarneahela ulatuses (nii tootmise kui ka töötlemisega tegelevatele ettevõtjatele), kasutades erinevaid kanaleid ja allikaid. Samuti tarneahela (tootmine, töötlemine, jaekaubandus) toimimise, läbipaistvuse ning osaliste turujõuga seotud teemad
 2. Rahvusvahelise ühistegevuse alase teadmiste levitamine, kasutades välisekspertide oskusteavet ning nõuandeid, pakkudes ning vahendades nende juhendamisteenuseid kohalikele ettevõtjatele, ehk rahvusvahelise ekspertiisi kaasamine kohalike probleemide ja küsimuste lahendamiseks
 3. Uute eksportturgude leidmine,  asjaomaste turgude ning potentsiaalsete klientide kohta teabe levitamise kaudu, et jagada ning omandada kogemusi, kuidas üheskoos paremini täita võimalike klientide eksporttellimusi. Lisaks spetsiifilise ja praktilise info kogumine ja koondamine potentsiaalsete turgude kohta
 4. Ühisturunduse ning müügiedenduse tõhustamine, pakkudes sellekohaseid juhendamisteenuseid, et paremini ja oskuslikumalt ära kasutada ühisturunduse eeliseid ning saada täiendavaid ideid enda müügistrateegiate parendamiseks nii sise- kui välisturgudel. Samuti lühikeste tarneahelate ja otseturustuse kaudu müügitegevuse organiseerimine ning sellealaste võimaluste ulatuslikum kasutamine ning nende tutvustamine

2017.  ja 2018. aasta tegevused vaata SIIN ja yhistegevus.emu.ee

 • Ühistu loomise käsiraamat (valmimas)
 • Teabematerjal: liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse (valmimas)
 • Teabematerjal: Toodete eksport ja turustamine (valmimas)

2019. aastal tehakse

 • konverents teemal: turundamine – kaubamärgi loomine ja turule toomine (11. oktoober 2019)
 • 6 infopäeva teemadel: toorme hinna kujunemine ühistu liikmele (veebruar); ühistu omanik on ühistu liige (märts, oktoober); kuidas lahendada konflikte (aprill, september); ebaausate kaubandustavade vastane kaitse ja head tavad tarneahelas (jaanuar);
 • 8 koolitust teemadel: praktilised kogemused (ühepäevane); kommunikatsioon ühistus (märts); jaekaubanduse võimalused (veebruar); turunduse võimalused (jaanuar); riskijuhtimine põllumajanduses (mai); koostöö arendamise meetodid (kahepäevane, märts); praktilised kogemused (kahepäevane, mai); finantseerimine (kahepäevane)
 • 4 ettevõtete külastust Eestis (söödatehased, piimatootmisüksused; sealiha; lihaveis)
 • 3 õpiringi tegevuste jätkumine
 • Välisriigi ettevõtete külastus (kartulikasvatus, november)
 • Areneva ühistu käsiraamat
 • Ühistu juhtimise käsiraamat
 • Ühistu nõukogu käsiraamat
 • teabematerjal ühistutevahelisest koostööst
 • teabematerjal ühistu finantseerimisest ja ühishangetest
 • teabematerjal ühisturundamisest

2019.a. tööplaan ja 2020.a. tegevuskava:

 • 2019.a. ja 2020.a. korraldatakse 6 infopäeva ühes kalendriaastas;
 • 2019.a. ja 2020.a. korraldatakse 1 konverents ühes kalendriaastas;
 • 2019.a. ja 2020.a. korraldatakse 5 ühepäevast täienduskoolitust ühes kalendriaastas;
 • 2019.a. ja 2020.a. korraldatakse 3 kahepäevast täienduskoolitust ühes kalendriaastas;
 • 2019.a. ja 2020.a. korraldatakse 4 ühepäevast Eesti ettevõtete külastust ühes kalendriaastas;
 • 2019.a. korraldatakse 1 välisriigi ettevõtete külastus;
 • 2019.a. ja 2020.a. jätkatakse 3 õpiringi tegevustega;
 • 2019.a. ilmub käsiraamat: “Areneva ühistu käsiraamat”;
 • 2019.a. ilmub käsiraamat: “Ühistu juhtimise käsiraamat”;
 • 2019.a. ilmub käsiraamat: “Ühistu nõukogu käsiraamat”;
 • 2019.a. ilmub teabematerjal: “Ühistutevaheline koostöö”;
 • 2019.a. ilmub teabematerjal: “Ühistu finantseerimine ja ühishangete koostamine”;
 • 2019.a. ilmub teabematerjal: “Ühisturundamine”;
 • 2020.a. ilmub teabematerjal “Ühistu juhtimine”