Põllumajanduse suurandmete teadmussiirde programm

Põllumajanduse suurandmete teadmussiirde programm 2018-06-20T18:23:00+00:00

Programmi eesmärgiks on andmete efektiivse kasutamise abil luua majanduslikku lisandväärtust põllumajandustootmises, toetada täppispõllumajanduse arengut ja keskkonnahoidlikku põllumajandust.

Põllumajanduse suurandmete programm demonstreerib põllumajandustootjatele, kuidas nad saavad juba olemasolevaid andmeid ja rakendusi kasutada. Eesmärgi saavutamiseks luuakse programmi käigus põllumajanduse suurandmete elektrooniline süsteem (tööriist), milles on võimalik olemasolevaid andmeid omavahel seostada, siduda andmeid sobivate analüütiliste mudelite ja praktiliste rakendustega. Lisaks annab suurandmete süsteem võimaluse tootjatel lihtsustada põllumajandusinfo esitamist (nt statistika ja seire). Suurandmete süsteem tehakse põllumajandustootjatele kättesaadavaks ning tutvustatakse erinevaid andmete ja rakenduste kasutusvõimalusi.

Programmi raames organiseeritakse praktilisi esitlusi tehnoloogia, uute või märkimisväärselt edasiarendatud masinate, tööriistade, riistvara või meetodite illustreerimiseks. Andmete ja rakenduste kasutamine võimaldab täpsemat ja tõhusamat ressursikasutust, mis toob majanduslikku, keskkonna-, toiduohutuse jm kasu. Samuti paraneb süsteemi abil võimekus analüüsida nii ettevõtte kui kogu põllumajandussektori olukorda.

Hanke mementus on pooleli

Taotluse programmi esimese etapi elluviimiseks esitasid:

  • Põllumajandusuuringute Keskus
  • Eesti Maaülikool
  • Eesti Taimekasvatuse Instituut
  • Tieto Estonia AS
  • E-Agronom OÜ

Programmi esimese etapi sisuks on põllumajanduse suurandmete teostatavusuuringu korraldamine. Teostatavusuuringu eesmärgiks on selgitada välja, milline peaks olema elektroonilise põllumajanduse suurandmete süsteemi lahendus. Esitatakse andmekogude olukorra kirjeldus, suurandmete süsteemi kontseptsiooni kirjeldus (sh tehniline, infotehnoloogiline, õiguslik ja majanduslik analüüs) ning elektroonilise põlluraamatu standardiseeritud formaadi kirjeldus.