Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas

Programmi eesmärgiks on andmete efektiivse kasutamise abil luua majanduslikku lisandväärtust põllumajandustootmises, toetada täppispõllumajanduse arengut ja keskkonnahoidlikku põllumajandust.

Programmi I etapp kestis ühe aasta, mille vältel tehti teostatavusuuring põllumajanduse suurandmete kasutamise tegevusvaldkonnas.
I etapi ühisteks täitjateks olid Põllumajandusuuringute Keskus (juhtpartner), Eesti Maaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Tieto Estonia AS ja E-Agronom OÜ.
Hankeleping PRIA-ga sõlmiti 10.09.2018, lõpparuanne esitati 9.09.2019.

Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas läbiviimist toetas
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.