Hanke objektiks on infopäevade ja/või täienduskoolituste korraldamine põllmajanduspoliitika abinõude valdkonnas.
Infopäevi korraldatakse nii MAK 2014-2020 meetmete kui otsetoetuste jmt teemadel.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati raamleping tegevuste elluviimiseks ühispakkujatega Tartu Põllumeeste Liit, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.
Lepingu kontaktisikuks on Jaan Sõrra (Tartumaa Põllumeeste Liit). Tel +372 508 7320, meiliaadress ttl@kodu.ee

Koostatud teabematerjalid

2020.aasta infopäevade ja täienduskoolituste teemad (kavandatud kvartaalne tellimus):

I kvartal

 • Infopäev või täienduskoolitus vajaduspõhiselt: seemneproovivõtjad
 • M 4.1. investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks
 • M 6.3 Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine
 • M 8 Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse
 • Pindala- ja loomatoetuste infopäev
 • M 4.3 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid
 • M 12.2 Natura 2000 toetus erametsamaale (jaanuar); 19.03 
 • Infopäev vajaduspõhiselt: uue taimetervise määruse tutvustus, taimekaitseseaduse muudatused

II kvartal

 • Mahepõllumajanduse valdkonna 5 algõppekoolitust
 • KSM täienduskoolitus
 • Infopäev vajaduspõhiselt: veekaitsemeede
 • Pindala- ja loomatoetuste infopäevad põllumajandustootjatele
 • Põldtunnustajate aluskoolitus
 • Põldtunnustajate täienduskoolitus

Koostatud teabematerjalid

2019.aasta infopäevade teemad (kavandatud kvartaalne tellimus):

IV kvartal

 • Metsanduse üleriigiline infopäev
 • M 10.1.4 Keskkonnasõbraliku aianduse toetus
 • M 10.1.1.Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse täienduskoolitus
 • Infopäev vajaduspõhiselt: veekaitsemeede
 • Täienduskoolitused mahepõllumajanduse teemal
 • Infopäev seemnetootjatele: tootmisriskid ja kindlustuse teemad; kliimamuutus; muutlikesse oludesse sobivad kultuurid ja sordid, sordivaliku tähtsus, uus taimetervise regulatsioon jm.
 • Infopäev vajaduspõhiselt: uue taimetervise määruse tutvustus, taimekaitseseaduse muudatused

III kvartal

 • M 6.4 “Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas” tutvustamiseks
 • Täienduskoolitused mahepõllumajanduse teemal
 • M 6.1 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine

II kvartal

 • Pindala- ja loomatoetuste infopäev põllumajandustootjatele
 • M 4.3 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid
 • Infopäevad või täienduskoolitused mahepõllumajanduse teemal
 • Infopäev vajaduspõhiselt: veekaitsemeede (Annulleeritud)
 • Infopäev või täienduskoolitus vajaduspõhiselt: põldtunnustajad
 • M 10.1.1 keskkonnasõbraliku majandamise toetuse täiendkoolitus (Tegevus liigitub  meetme määruse §5 lg1   kohaseks tegevuseks)
 • M 4.3 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid (Annulleeritud)

I kvartal

 • PõKa aastani 2030
 • Pindala- ja loomatoetuste infopäev (lektoritele, konsulentidele)
 • M 16.4 Lühikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine, kvaliteedikava, geograafilise tähise ja müügiedenduse infopäevad
 • M 10.1.1 Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse täienduskoolitus
 • M 6.3 Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine
 • Veekaitsemeede
 • Jäätmeseadus ja ringmajandus
 • Seemneproovivõtjad
 • Uue taimetervise määruse tutvustus, taimekaitseseaduse muudatused
 • Väetusplaani koostamine
 • Riigihangetest LEADER toetuse taotlemisel
 • Erametsanduse toetuste infopäevad: 22.01 Tallinnas; 24.01 Tartus; 29.01 Pärnus
 • Natura 2000 toetus erametsamaale saamise tingimused ja kohapealne kontroll: 21.03.2019
 • Riigihangetest LEADER toetuse taotlemisel: 13.02 Saaremaa; 21.02 Tori; 26.02 Kullamaa; 6. 03 Jõhvi; 12.03 Tallinn;  13.03 Võru
 • M 4.3 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja korrashoid 04.04 Türi
 • Infopäev „MAK meetme 4.3.2 raames rahastatavate maaparanduse investeeringutoetuste ehitusprojektide nõuded“ tutvustamiseks 25.04. Saku

Koostatud teabematerjalid

2018. aasta infopäevad:

14.02.2018 infopäev MAK 2014 – 2020 meetme 5.2 määruse „Ohtlike taimekahjustajate ja loomahaiguste korral kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine” alusel antava toetuse tingimuste tutvustamiseks.

16.02., 23.02. 02.03., 09.03.2018 infopäev “Väetusplaani koostamine”.

07.03.2018 Infopäev “EL kvaliteedikavades ja siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavades osalemisest ning nende raames toodetud toodete teavitamis- ja müügiedendustegevuste toetuste tingimustest”

19.03.2018 Infopäev “Euroopa Liidu teavitus- ja müügiedendusmeetme tingimustest ning EL-i kvaliteedikavades ja siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavades osalemisest ning nende raames toodetud toodete teavitamis- ja müügiedendustegevuste toetuste tingimustest”

22.02.2018, 26.02.2018, 27.02.2018, Infopäevad Riigihangetest LEADER toetuse taotlemisel

14.03.2018; 15.03.2018; 20.03.2018; 21.03.2018; 22.03.2018; 27.03.2018; 28.03.2018 Infopäev “Natura 2000 toetus erametsamaale saamise tingimused ja kohapealne kontroll”

Pindala- ja loomatoetustega seotud infopäevad: 27.0328.039.04-25.04

2018. aasta infopäevade teemad (kavandatu):

 • Pindala- ja loomatoetused (20 päeva); pindala- ja loomatoetused nõustajatelePindala- ja loomatoetuste vähendamine
 • Kvaliteedikava, geograafiline tähis ja müügiedendus
 • Euroopa Liidu teavitus- ja müügiedendusmeede
 • M 4.1. investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks
 • M 4.2 Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks
 • M 4.4 Kiviaia taastamise toetus
 • M 4.3 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid
 • M 5 Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku potentsiaali taastamine ning asjakohaste ennetusmeetodite kasutuselevõtmine
 • M 6.1 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine
 • M 6.3 Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine
 • M 6.4 Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas tutvustamiseks
 • M 8 Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse ja Metsanduse üleriigiline infopäev (2 infopäeva)
 • M 9 Tootjarühmade ja tootjaorganisatsioonide loomine
 • M 10.1.4 Keskkonnasõbraliku aianduse toetus
 • M 12.2 Natura 2000 toetus erametsamaale
 • M 16.4 Lühikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine
 • Riigihangetest LEADER toetuse taotlemisel
 • Investeeringumeetmete taotlemisele järgnevate kuludokumentide täitmine
 • Infopäevad või täienduskoolitused mahepõllumajanduse teemal (10 päeva, aluskoolitus)
 • Veekaitsemeede
 • Väetusplaani koostamine
 • Veeseadus;
 • Välisõhu valdkonna õigusaktidest tulenevad kohustused
 • Parim võimalik tehnika veisekasvatuses, Parim võimalik tehnika seakasvatuses
 • Põldtunnustajad; Seemneproovivõtjad
 • Puuvilja- ja marjakultuuride  paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded, dekoratiivkultuuride ohtlikud kahjustajad, sordikaitse ja uue taimetervise määruse tutvustus
 • Taimekaitseseaduse muudatused; Väetiseseadus

Koostatud teabematerjalid

2017. aastal toimusid järgnevad infopäevad:

Nimetus Kvartal Päevi
Pindala- ja loomatoetuste infopäev I kvartal – 28.03 1
Pindala- ja loomatoetuste infopäev põllumajandustootjatele II kv – 15 tk, 17-27.04 15
Infopäev vajaduspõhiselt: pindala- ja loomatoetuste vähendamine I kv, IV kv – 29.03 2
Infopäev vajaduspõhiselt: veekaitsemeede jääb ära 3
Infopäevad või täienduskoolitused mahepõllumajanduse teemal (algõpe) II kv (4tk) -IV kv
17., 18.04
10
M 4.1. investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks tutvustamiseks I kv, IV kv – 14., 15., 16.02 5
M 4.2  Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks, tutvustamiseks II kv (26.05), III kv 2
M 4.3 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid tutvustamiseks II kv
4., 5.04
4
M 5 Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku potentsiaali taastamine ning asjakohaste ennetusmeetodite kasutuselevõtmine tutvustamiseks II kv 1
M 6.1 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine tutvustamiseks II-III kv 2
M 6.3 Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine tutvustamiseks I kv – 21.,22.,23.02 3
M 6.4 Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas tutvustamiseks III kv 2
M8 Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse tutvustamiseks II kv
16, 23, 25.05
3
Metsanduse üleriigiline infopäev IV kv 1
M 9 Tootjarühmade ja tootjaorganisatsioonide loomine tutvustamiseks II, III kv 2
M 10.1.4 Keskkonnasõbraliku aianduse toetus tutvustamiseks III-IV kv 5
M 12.2 Natura 2000 toetus erametsamaale tutvustamiseks I kvartal – 20., 21., 22., 27., 28., 29.02 5
M 16.4 Lühikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine tutvustamiseks IV kv 2
Kvaliteedikava, geograafilise tähise ja müügiedenduse teemade infopäev I kv – 02.03, 06.03 2
Väetusplaani koostamine 2, 9, 17, 23.02 4

Koostatakse teabematerjal Nõuetele vastavus 2017

Infopäev Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse

Infopäevad algavad kell 14.00 ja toimuvad
• 16. mail TALLINNAS (Susi hotelli seminariruumis MARTA, Peterburi tee 48, Tallinn)
• 23. mail TÜRIL (Türi Kultuurikeskuse klaassaalis, Hariduse 1, Türi)
• 24. mail VALGAS (Valga Kutseõppekeskuse auditooriumis, Loode 3, Valga)

PÄEVAKAVA
13.30-14.00 – Tervituskohv
14.00-14.30 – Metsameetme käekäik ja selle aasta olulisimad muudatused toetusega seotud tingimustes – Helve Hunt, Maaeluministeerium
14.30-16.00 – Investeeringute elluviimine ja toetusraha kasutamine; toetuse saamise tingimused, taotluste esitamine ja menetlemine – Triin Suur, SA Erametsakeskus
16.00-16.30 – Kohvipaus
16.30-17.30 – Investeeringute ja tegevuste kontrollimine – Gunnar Reinapu, SA Erametsakeskus
17.30-17.45 – Metsameeste mured (küsimustele vastab Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna esindaja)
17.45-18.00 – Kokkuvõte – Helve Hunt

Metsanduse üleriigiline infopäev

30.11.2017 Raplamaa Toosikannu kõrts

Päevakava:
10.30 – 11.00 TERVITUSKOHV
11.00 – 11.10 Sissejuhatus Jaanus Aun – SA Erametsakeskus juhatuse liige, infopäeva moderator
11.10 – 11.40 Metsanduse toetamise arengud MAK 2014–2020 kaudu  Helve Hunt – Maaeluministeerium Maaparanduse ja maakasutuse büroo peaspetsialist
11.40 – 11.45 Küsimused
11.45 – 12. 30 Metsameetme ja Natura 2000 toetuse rakendumise tulemused; metsanduse toetamine riigi vahenditega (siseriiklikud toetused)  Triin Suur – SA Erametsakeskus toetuste üksuse arendusnõunik
12.30 – 12.35 Küsimused
12.35 –  13.00 Toetuste maksmine – miks me seda teeme? Elar Neito – Maaeluministeerium Maaettevõtluse büroo juhataja
13.00 –13.05 Küsimused
13.05 – 14.00 LÕUNA
14.00 – 14.20 Euroopa Liit pärast aastat 2020 – kas metsatoetused jäävad? Arpo Kullerkupp – Eesti Erametsaliit
14.20 – 14.25  Küsimused
14.25 – 14.45 Toetused metsamajandajale – kas ja kui hädavajalik? Taavi Ehrpais – Vardi Erametsaseltsi juhatuse esimees
14.45 – 14.50 Küsimused
14.50 – 15.20 KOHVIPAUS
15.20 – 15.35 Välismaised isikud Eesti maa ja metsa omanikena  Helve Hunt – Maaeluministeerium
15.35 – 15.40  Küsimused
15.40 –16.10 Välisinvestor – kas usub Eesti metsa?   Mart Erik – metsamees, Kinnistu OÜ ja veel üheksa osaühingu juhatuse liige
16.10 – 16.15  Küsimused
16.15 – 16.45 Maksusüsteemi mõju erametsaomanike käitumisele  Mikk Link – Eesti Erametsaliit
16.45 – 16.50 Küsimused
16.50 – 17.15  Arutelu ja infopäeva lõpetamine   Jaanus Aun

Infopäev „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid“

4. aprill – Maaeluministeeriumi suur saal, Lai 39/41 Tallinn
5. aprill – Jõgeva kultuurikeskuse keldrisaal, Aia 6 Jõgeva

Teemad-ettekanded:
Maaparandusest üldiselt. Kasulikke tähelepanekuid 2016. ja 2015. aasta projektidest (Mati Märtson, Põllumajandusamet).
Meetme tutvustus (Reena Osolin, Maaeluministeerium).
Mis toimub pärast taotluse esitamist? Kontrollide läbiviimine. (Tiina Tubli, Põllumajandusamet).
Ühikmaksumused (Genadi Vassiljev, Põllumajandusamet).

Infopäev MAK meetme 5  “Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku potentsiaali taastamine ning ennetusmeetodite kasutuselevõtmine” tutvustamiseks.

23. august Maaelu Edendamise Sihtasutuses, Oru 21, Viljandi

Teemad-ettekanded:
Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaal taastamine. (Elar Neito, Maaettevõtluse büroo juhataja)
Meede 5.2 Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetuse taotlemine ja menetlus. (Karin Milius, Maaelu investeeringutoetuste büroo peaspetsialist)
Bioohutusnõuded erinevate loomaliikide pidamise korral ning nende kontroll. (Anne-Ly Veetamm, Loomatervishoiubüroo juhataja)
Ohtlikud taimehaigused – nende ennetus ja esinemise korral haiguskolde likvideerimine. (Ljudmila Kerge Taimetervise ja aianduse osakonna paljundusmaterjali büroo juhataja)

Infopäev „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus“

21. märts – Kuressaare Ametikool (ruum K3), Kohtu 22, Kuressaare
22. märts – Väike-Maarja seltsimaja, Pikk tänav 2, Väike-Maarja
23. märts – Võru Kultuurimaja Kannel väike saal, Liiva 12, Võru

Teemad:
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse tutvustus – Elar Neito ja Vahur Vider (MEM)
Toetuse taotlemise e-teenuse keskkonna tutvustus – Kadri Tõldsepp (PRIA)

Tasuta infopäevad Natura 2000 toetus erametsamaale ja siseriiklikud metsandustoetused

Infopäevad algavad kell 14.00
• 20. märtsil Kuressaares (Kuressaare Ametikool, Kohtu 22 Kuressaare)
• 21. märtsil Pärnus (Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi 8/12 Pärnu)
• 22. märtsil Rakveres (Wesenberghi hotell, Tallinna 25, Rakvere)
• 27. märtsil Võrus (Võrumaa Toidukeskus, Koidula 7 Võru)
• 28. märtsil Tartus (Tartumaa Põllumeeste Liidu õppeklass, Jalaka 48 Tartu)
—————————————————————————————————————-
• 29. märtsil Tallinnas (SA Tallinna Teaduspark Tehnopol, Teaduspargi 6/1, Tallinn) . NB! Selle infopäeva korraldamist rahastab SA Erametsakeskus.

Ettekanded:
Natura 2000 toetus erametsamaale saamise tingimused – Triin Suur, SA Erametsakeskus
Siseriiklikud metsandustoetused 2017 – Triin Suur, SA Erametsakeskus
Natura 2000 kohapealne kontroll – Gunnar Reinapu, SA Erametsakeskus
Siseriiklike metsandustoetuste kohapealne kontroll – Gunnar Reinapu, SA Erametsakeskus

Tasuta infopäev „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad ning Euroopa Liidu geograafilised tähised“

02. märtsil toimub infopäev Tartus, Tartu Põllumeeste Liidu õppeklassis (Jalaka 48, Tartu ) algusega kell 11.00.
06. märtsil toimub infopäev Tallinnas, Tallinna Teeninduskooli õppeklassis (Majaka 2, Tallinn) algusega kell 10.00.

Ettekanded:
Euroopa Liidu kvaliteedikavad – Ülle Eplik, Maaeluministeerium

Viime Eesti traditsioonilise süldi Euroopasse (EL kvaliteedimärgi GTT taotleja senine kogemus) – Tiiu Marran, Põlvamaa Arenduskeskus (Tartus) // Ülle Jukk, Jõgevamaa Koostöökoda (Tallinnas)

EL-i kvaliteedikavades ja siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavades osalemine ning nende raames toodetud toodete teavitamis- ja müügiedendustegevused – Jaanus Joasoo, Maaeluministeerium

Riiklikult tunnustatud toidukvaliteedikava näide: Rohumaaveise liha tootmine – Airi Külvet, MTÜ Liivimaa Lihaveis (ainult Tartus)

Infopäev „Investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks“ (meede 4.1)
Infopäevad on tasuta, algavad kell 10.00 (registreerimine 9.30) ning kestavad 4 akadeemilist tundi
Infopäevad toimuvad:
14.02.2017 Jalaka 48, Tartu, Tartumaa PL õppeklass
15.02.2017 Roheline 1, Pärnu, Pärnu Nooruse Maja
16.02.2017 Pärnu 18, Paide, Paide Kultuurikeskus, ruum 209
07.11.2017 Rapla Kultuurikeskuse suur saal, Tallinna mnt 17a, Rapla
09.11.2017 Kohvik Aal, Tuglase 2, Põlva

2016. aastal toimunud infopäevad:

Infopäeva teema/ nimetus

Kvartal

Tegevuse korraldamise ajalised piirangud

Päevi
Infopäev MAK tegevuse liigi 4.4 Kiviaia taastamise toetus tutvustamiseks

I

Infopäevad tuleb korraldada perioodil  01.01.2016 – 10.02.2016. Meetme taotlusvoor toimub 2016 märtsi alguses

4

Kvaliteedikava, geograafilise tähise ja müügiedenduse teemade infopäev

I

Korraldada tuleb 2 infopäeva 2016. a veebruaris.

2

Infopäev MAK tegevuse liigi 6.3 Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine tutvustamiseks

I

Infopäevad tuleb korraldada perioodil  01.02. – 31.03.2016. Toetuse taotlusvoor toimub 2016 aprilli alguses

2

Pindala- ja loomatoetuste infopäev

I

Infopäev tuleb korraldada perioodil 01.03.2016 – 30.03.2016, sõltuvalt vastavate määruste allkirjastamisest

1

Infopäev MAK tegevuse liigi 12.2 Natura 2000 toetus erametsamaale tutvustamiseks

I

Infopäevad tuleb korraldada märtsis 2016. Toetuse taotlusperiood on aprill/mai 2016.

5

Infopäevade korraldamine MAK 2014—2020 meetme 14 Loomade heaolu

I-IV

kõik 30 infopäeva tuleb korraldada 31. detsembriks 2016, igas maakonnas kaks. I kvartalis tuleb korraldada nendest 8

30

Pindala- ja loomatoetuste infopäev põllumajandustootjatele

II

Infopäevad tuleb korraldada perioodil 1.04.2016 – 30.04.2016. Toetuste taotlusperiood on 2.05.2016 kuni 22.05.2016.

15

Infopäev meetme 9 Tootjarühmade ja tootjaorganisatsioonide loomine tutvustamiseks

II

Infopäevad tuleb korraldada perioodil 1.04-30.05.2016. Tunnustamise taotlusvoor toimub juunis 2016. Toetuste taotlusvoor toimub oktoobris 2016.

2

Infopäev MAK tegevuse liigi 4.3 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid tutvustamiseks

II

Infopäevad tuleb korraldada II kvartalis (aprill-mai)

Toetuse taotlusperiood on 24.10.2016 kuni 28.10.2016.

4

Infopäev MAK tegevuse liigi 4.2 Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks, tutvustamiseks

II

Toetuse taotlusperiood on 2016. aasta juunis.

3

Infopäevad MAK meetme 8 Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse tutvustamiseks

II

Toetuse taotlusperiood on 2016. aasta juunis

5

Infopäev MAK tegevuse liigi 6.4 Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas tutvustamiseks

II

Toetuse taotlusvoor toimub augustis 2016

2

Infopäev MAK tegevuse liigi 16.4 Lühikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine tutvustamiseks

II-III

Toetuste taotlusperiood on 08.08.2016 kuni 12.08.2016.

2

Infopäev meetme 5 Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku potentsiaali taastamine ning asjakohaste ennetusmeetodite kasutuselevõtmine tutvustamiseks

II-III

Infopäevad tuleb korraldada 01.06-31.07. Meetme taotlusvoor toimub augustis 2016

1

Infopäevad või täienduskoolitused mahepõllumajanduse teemal

II-IV

Infopäevad või täienduskoolitused tuleb korraldada 01. novembriks 2016.

10

Infopäev MAK tegevuse liigi 6.1 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine tutvustamiseks

III

Infopäevad tuleb korraldada perioodil  01.07.2016 – 10.08.2016. Meetme taotlusvoor toimub augustis 2016

2

Infopäevade korraldamine MAK 2014—2020 tegevuse liigi 10.1.4 Keskkonnasõbraliku aianduse toetus tutvustamiseks

III-IV

Infopäevad tuleb korraldada III ja IV kvartalis (1. detsembriks 2016)

5

Metsanduse üleriigiline infopäev

IV

Infopäev tuleb korraldada IV kvartalis (november-detsember)

1

MAK tegevuse liigi 12.2 Natura 2000 toetus erametsamaale üleriigiline infopäev

IV

Infopäevad tuleb korraldada IV kvartalis. Võimalusel koos Metsanduse üleriigilise infopäevaga

1

Infopäev MAK tegevuse liigi 4.1. investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks tutvustamiseks

IV

Infopäevad tuleb korraldada perioodil 01.11.2016 – 04.12.2016. Taotlusvoor toimub detsember 2016

3

Infopäev vajaduspõhiselt tõenäoliselt tellitakse väärtusliku põllumaa teemalisi infopäevi

Infopäevad  MAK tegevuse liigi 16.4 Lühikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine tutvustamiseks

06. detsembril Tartus (Tartumaa Põllumeeste Liidu õppeklassis (Jalaka tn 48, Tartu)
08. detsembril Tallinnas (Tallinna Teeninduskooli B-korpuse õppeklassis, Majaka 2, Tallinn)

ETTEKANDED
Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus – Jaanus Joasoo, Maaeluministeerium
Lühikeste tarneahelate võrgustike arengutest – Krista Kõiv ja/või Reve Lambur, Maamajanduse Infokeskus
Lühike tarneahel ja kohalike turgude arendus.TÜ Taluturg – Merle Vall, TÜ Taluturg (NB! – ainult Tartus)
Talutoidu laadad kaubanduskeskuses – Sirkka Pintmann, MTÜ Ehtne Talutoit
Kohalik toit – söödav identideet – Ülle Jukk, MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda (NB! ainult Tallinnas)

Infopäevad keskkonnasõbraliku aianduse (KSA+KSK) toetuse tutvustamiseks

Infopäev on mõeldud kõigile köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaime- ning puuvilja- ja marjakasvatajale.
Infopäev on kohustuslik keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetuse (KSK) ning keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetuse (KSA) taotlejatele, kes taotlesid toetust esmakordselt 2016. aastal. Samuti on oodatud huvilised, kes planeerivad KSK ja/või KSA taotlemist järgmisel aastal või kes taotlesid toetust eelmisel aastal, aga mingil põhjusel koolitust läbida ei jõudnud.

KSA toetuse suurus on 160 €/ha, KSK toetust makstakse maasikakasvatuse eest 248 €/ha ning köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse eest 344 €/ha.

Tasuta infopäevad  algavad 10.00 ning kestavad 6 akadeemilist tundi

Infopäevad toimuvad:

9.11.2016      Kuressaare, Tallinna mnt 27 (Saarte NK õppeklass)
10.11.2016      Saku, Harju TL õppeklass
11.11.2016      Kamari Seltsimaja, Põltsamaa vald
17.11.2016      Pärnu, Kerese 4 (õppeklass)
18.11.2016      Valga, Vabaduse 26, (Ärimaja õppeklass)

Infopäevade teemad:

1. Ülevaade toetuse taotlemise nõuetest;
2. Taimehaigused ja – kahjurid, nende seire, tõrje abinõud;
3. Bioloogilist mitmekesisust toetavad elemendid, nende valmistamine ja paigaldamine;
4. Muud keskkonnasõbralikku tootmist toetavad võtted.

Infopäevade ettekanded:

Priit Põldma “Keskkonnasõbraliku aianduse toetus”
Margus Kopp “Keskkonnasõbralik aiandus. Puuvilja- ja marjakasvatus. Maasikakasvatus. Toetus ja nõuded”

Lisaks antakse infot puuvilja- ja marjakultuuride, maasika ning köögiviljade keskkonnasõbralikust kasvatamisest.

Infopäeva arvestatakse KSA ja KSK kohustusliku koolitusena.

Toetuse taotleja peab 1. detsembriks olema osalenud keskkonnasõbraliku aianduse koolitusel.

Andmed osalejate kohta kantakse e-PRIA kliendiportaali.

Metsanduse üleriigiline infopäev

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Maaeluministeeriumi, SA Erametsakeskuse ja Eesti Erametsaliiduga korraldab 24. novembril Viljandis Grand Hotel Viljandi konverentsisaalis metsanduse üleriigilise infopäeva,
kus käsitletakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 metsanduse toetusmeetmete rakendumist ja siseriiklike toetuste küsimusi.

Infopäev on suunatud erametsaomanikele ja metsaühistute eestvedajatele/tugiisikutele, metsanduse konsulentidele ning asjaomastele ametnikele ja töötajatele.

PÄEVAKAVA

10.00 – 11.00 TERVITUSKOHV
11.00 – 11.10 Sissejuhatus Jaanus Aun – SA Erametsakeskus juhatuse liige,
infopäeva moderaator
11.10 – 11.50 Maapiirkonna areng ja maaettevõtlus: arengud, probleemid, perspektiivid ja väljakutsed Prof  Rando Värnik – EMÜ Majandus- ja Sotsiaalinstituut
11.50 – 11.55 Küsimused
11.55 – 12. 15  Metsanduse toetamise arengud MAK 2014–2020 kaudu  Helve Hunt – Maaeluministeerium
Meetme „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamine“ spetsialist

12.15 – 12.20 Küsimused
12.20 –  12.35 Metsaomanikud taristu meetme toetuse saajatena Reena Osolin – Maaeluministeerium
Meetme „Põllu- ja ,metsamajanduse taristu arendamine ja hoid“ spetsialist

12.35 –12.40 Küsimused
12.40 – 13.10 Metsameetme ja Natura 2000 toetuse rakendumise tulemused Triin Suur – SA Erametsakeskus toetuste üksuse arendusnõunik
13.10 – 13.50 LÕUNA
13.50 – 14.10 Toetusõiguslike metsauuendustööde ja hooldusraiete potentsiaal erametsas Mikk Link – EEML juhatuse aseesimees, Läänemaa Metsaühistu tegevjuht
14.10 – 14.15 Küsimused
14.15 – 15.05 Koiva torm.
Tormikahjustused ja nende kõrvaldamine ning taastamine. Rein Kukk – RMK Kagu regiooni juht

15.05 – 15.10 Küsimused
15.10 – 15.30 KOHVIPAUS
15.30 – 15.55 Metsanduse toetamine riigi vahenditega (siseriiklikud toetused) Triin Suur – SA Erametsakeskus toetuste üksuse arendusnõunik
15.55 – 16.00 Küsimused
16.00 – 16.30 Kuidas edasi? Vaade aastatesse 2020+. Arutelu. Jaanus Aun – EMK

Tasuta infopäev MAK meetme 9 – Tootjarühmade ja tootjaorganisatsioonide loomine tutvustamiseks

22.septembril Paides, Paide kultuurikeskuse seminariruumis nr 209

Infopäeva algus kl 10.00, kestus 4 tundi.

Infopäev on suunatud põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise ning metsa majandamisega tegelevatele isikutele. Infopäevast võivad osa võtta ka konsulendid.

Teemad ja lektorid:

– Tootjarühmade tunnustamine ning tootjarühma loomise ja arendamise toetus. – Maaeluministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna peaspetsialist Kaie Laaneväli
– Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus – Maaeluministeeriumi  kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna peaspetsialist Märt Mölter

Infopäev kestab on 4 akadeemilist tundi.

Infopäevade korraldamist toetab Euroopa Liit

Infopäev MAK tegevuse liigi 6.1 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine tutvustamiseks

4. oktoobril Tartumaa Põllumeeste Liidu õppeklassis, Jalaka 48, Tartu

Infopäeval käsitletakse teemasid:

·         Toetuse taotlemine e-pria kaudu – Ülle Lukas (PRIA)

·         Meetmega seotud oluliste tingimuste tutvustamine – Elar Neito, Tõnu Taat (MeM)

Võrreldes eelnevatel infopäevadel tutvustatud tingimustega on taotlustingimustes muudatusi.

30. juunil Tartumaa Põllumeeste Liidu õppeklassis, Jalaka 48, Tartu

4. juulil Paide Kultuurikeskuses (ruum 211), Pärnu 18, Paide

Ettekanded: Tõnu Taat (Maaeluministeerium) Noorte põllumajandustootjate toetus 2014-2020

Ülle Lukas (PRIA) Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotlemise tutvustus uues e-PRIAs

Infopäev MAK tegevuse liigi 6.4 Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas tutvustamiseks

28. juunil Tartumaa Põllumeeste Liidu õppeklassis, Jalaka 48, Tartu

29. juunil Paide Kultuurikeskuses (ruum 211), Pärnu 18, Paide

Ettekanded: Kai Kalmann (Maaeluministeerium) Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas mahepõllumajandusliku tegevuse suunas

Kiido Levin (PRIA) Sissejuhatus mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlemisse 22.08.-29.08.2016

Infopäeva MAK meede 4.2.2 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ tutvustamiseks

20.septmebril kl 10.00 Tartumaa Põllumeeste Liidu õppeklassis, Jalaka 48, Tartu

Töötlemise ning turustamise investeeringutoetused jagunevad 4 alameetmeks:

1) Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus
2) Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus
3) Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus
4) Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektide elluviimiseks

„Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus“ määruse muudatusi ja hindamiskriteeriumeid tutvustab Maaeluministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna peaspetsialist Märt Mölter.

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetust saavad taotleda keskmise suurusega ettevõtjad või suurettevõtjad.  Toetust saab taotleda EL-i toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmiseks.

Infopäev MAK tegevuse liigi 4.2 Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks, tutvustamiseks

 24. mail Tartumaa Põllumeeste Liidu õppeklassis, Jalaka 48, Tartu

Ettekanne: Janeli Tikk (Maaeluministeerium) Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse määruse muudatused ja hindamiskriteeriumid.

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse (MAK metsameede) ja siseriiklike metsandustoetuste infopäevad
11. mai 2016 Saaremaal (Kuressaare Ametikooli saalis, Kohtu 22);
17. mai 2016 Sakus (Harju Taluliidu saalis, Üksnurme tee 8);
20. mai 2016 Jõhvis (Jõhvi Kontserdimajas, Pargi 40);
24. mai 2016 Viljandis (Viljandi Maavalitsuse saalis, Vabaduse plats 2);
25. mai 2016 Tartus (Keskkonnaameti Tartu büroo saalis, Aleksandri 14).
Infopäevad algavad kell 13.00 ja kestavad orienteeruvalt 5 tundi.

Ettekanded ja lektorid:
Helve Hunt (Maaeluministeerium)  MAK 2014-2020 meede 8Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus
Triin Suur (SA Erametsakeskus) Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus
Gunnar Reinapu (SA Erametsakeskus) Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetuse kontroll
Meetme 4.3 “Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoid” investeeringutoetuse tutvustamine

22.september 2016 kl 11.00 Jalaka 48, Tartu PL õppeklass
Infopäeva pikkus 4 akadeemilist tundi.

Infopäeva teemadeks on:

*Toetuse elektrooniline taotlemine –  Kiido Levin, PRIA Registrite osakond

*Praktilisi kogemusi meetme rakendumisel, taotlejapoolne ettevalmistus meetme taotlemiseks – Hannes Puu ja Jaanus Toots, PMA Tartu Keskus

21. aprill 2016 Jalaka 48, Tartu, Tartu PL õppeklass
27. aprill 2016 Hotell Wesenbergh, Tallinna mnt 25, Rakvere
04. mai 2016 Nooruse maja, Roheline 1, Pärnu
11. mai 2016 Rapla Maavalitsus ruum 209, Tallinna mnt 14, Rapla
Infopäevad algavad kell 10.00 ja kestavad 4 tundi

Teemad ja ettekanded:
Mati Märtson, Põllumajandusamet – Maaparandusest üldiselt. Kasulikke tähelepanekuid 2015. aasta projektide põhjal.
Reena Osolin, Maaeluministeerium – Eesti Maaelu Arengukava meetme 4.3.2 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus“ määruse tutvustus. Eelarve, tingimused, hindamine jms.
Jaak Isand, Põllumajandusamet – Mis toimub peale taotluse esitamist? Kontrollide läbiviimine.
Genadi Vassiljev, Põllumajandusamet – 2015. aastat taotluste ehitusmaksumused

Infopäev konsulentidele “Pindala- ja loomatoetuste vähendamisest” 12. aprill 2016
Jalaka 48, Tartu, Tartu PL õppeklass
Algus kell 11.00, infopäeva pikkus 4 tundi.
Teemad: pindalatoetuste ja loomatoetuste nõuete kontroll, rikkumised, rikkumiste mõju; vähendamiste metoodika, hindamismaatriksid; maakasutuse märkimise olulisus; lühiajaline rohumaa või püsirohumaa, kunstlikult tekitatud tingimused jne.

Ettekanded:
Erinevad toetuste vähendamise süsteemid
Kohapealsed kontrollid
Püsirohumaad

Veekaitsenõuete infopäev konsulentidele 11. aprill 2016
Maaeluministeeriumi suures saalis, Lai 39, Tallinn
Algusega kell 11.00, kestus 6 akadeemilist tundi.
Lektorid: EMÜ dotsent, PhD, Allan Kaasik ja KKM Veeosakonna peaspetsialist Enn Liive

Ettekanded: Veeseadus, Sõnnikuhoidla mahu arvutamine

Pindala ja loomatoetuste infopäevad tootjatele

Kuu-päev

Maakond

Koht

Lektor(id)

13. aprill

Harju

Harju taluliit, Üksnurme tee 8, Saku Arvo Aller, Ene Milvaste

13.aprill

Hiiu

Hiiu MV saal Leigri väljak 5, Kärdla Jekaterina Näälik, Tiina Kattel

14.aprill

Ida-Viru

Ida-Viru taluliit, Rakvere 27, Jõhvi Arvo Aller, Heiki Unt

14.aprill

Põlva

Pesa hotell, Uus 5, Põlva Ulvi Ajalik, Toomas Tõrra

14.aprill

Pärnu

Pärnu Nooruse maja, Roheline 1, Pärnu Olavy Sülla, Hillar Lilleste

14.aprill

Tartu

Tartumaa Põllumeeste Liit Jalaka 48, Tartu Indrek Keres, Merry Aart

15.aprill

Järva

Paide Kultuurikeskuse kammersaal, Pärnu 18, Paide Ene Milvaste, Heiki Unt

15.aprill

Rapla

Rapla MV suur saal, Tallinna mnt 14, Rapla Olavy Sülla, Hillar Lilleste

15.aprill

Saare

Kuressaare Ametikool ruum K 4, Vallima 5a, Kuressaare Jekaterina Näälik, Mai Vaher

15.aprill

Valga

Sangaste seltsimaja, Sangaste alevik, Valgamaa Indrek Keres, Merry Aart

18.aprill

Jõgeva

Jõgeva Kultuurikeskuse suur saal, Aia 6, Jõgeva Liia Lust, Epp Säga

19.aprill

Võru

Navi seltsimaja, Navi küla, Võrumaa Indrek Keres, Merry Aart

19.aprill

Lääne

Fra Mare Thalasso Spa, Ranna tee 2, Haapsalu Olavy Sülla, Hillar Lilleste

18.aprill

Lääne-Viru

Hotell Wesenbergh, Tallinna mnt 25, Rakvere Arvo Aller, Ene Milvaste

26.aprill

Viljandi

Põllumajandusameti saal Vabaduse plats 4, III k Olavy Sülla, Hillar Lilleste

Infopäevade teemadeks on:

 • Otsetoetuste (ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus, noore põllumajandustootja toetus), nõuetele vastavuse ja MAK pindala- ja loomatoetuste (põllumajanduslik keskkonnatoetus: keskkonnasõbralik majandamise toetus, piirkondlik mullakaitsetoetus, keskkonnasõbraliku aianduse toetus, kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus, ohustatud tõugu looma kasvatamise toetus ja poolloodusliku koosluse hooldamise toetus; mahepõllumajanduse toetused; loomade heaolu toetus; Natura 2000 toetus põllumajandusmaale) nõuded
 • Pindalatoetuste taotluste esitamise ja põldude joonistamise 2016. aasta muudatused  e-PRIAs
 • Administratiivsete ja kohapealsete kontrollide läbiviimine.

Infopäevad algavad kell 10.00 ja kestavad 6 tundi

Ettekanded:

Otsetoetused 2016

Nõuetele vastavus 2016. Maaelu arengukava pindala- ja loomatoetused 2016

e-PRIAs pindalatoetuste taotluste esitamise ja põldude joonistamise muudatused 2016

Administratiivsed ja kohapealsed kontrollid

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine

Ettekanded:
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine
Sissejuhatus väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemisse  04.04. – 11.04.2016
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine: esimeste taotlusvoorude tähelepanekud
Natura 2000 toetus erametsamaale saamise tingimused ja kohapealse kontrolli läbiviimine

16. märts 2016 – Wesenberghi hotell, Tallinna 25, Rakvere
21. märts 2016 – Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi 8/12, Pärnu
22. märts 2016 – Tallinna Teeninduskool, Majaka 2, Tallinn
28. märts 2016 – Võrumaa Toidukeskus, Koidula 7, Võru
29. märts 2016 – Päeva Villa, Lai 7, Haapsalu

Lektorid on SA Erametsakeskuse arendusnõunik Triin Suur ja kontrolliüksuse juht Gunnar Reinapu. Kõigi infopäevade algus kell 17.00 ja kestvus 4 akadeemilist tundi.

Ettekanded:
Natura 2000 toetus erametsamaale kohapealne kontroll
Natura 2000 toetus erametsamaale
Käsiraamatu Lisa 4 Hindamistabel

Loomade heaolu ja tervishoid

26. jaanuar 2016 – Sõmeru vallavalitsuse saal, Kooli 1, Sõmeru alevik, Lääne-Virumaa
27. jaanuar 2016 – Ida-Viru Taluliidu õppeklass, Rakvere 27, Jõhvi
2. veebruar 2016  – Jõgevamaa, Kultuurikeskuse suur saal, Aia 6, Jõgeva
3. veebruar 2016  – Paide Kultuurikeskuse Kammersaal, Pärnu 18, Paide
10. veebruar 2016 – Nooruse Maja, Roheline 1, Pärnu
11. veebruar 2016 – Rapla Kultuurikeskus, Tallinna mnt 17a, Rapla
18. veebruar 2016 – Hiiu Maavalitsuse saal, Leigri väljak 5, Kärdla
19. veebruar 2016 – Kuressaare Ametikool, Vallima 5a (ruum K4), Kuressaare

Infopäeva lektorid on Aivar Vuks, TÜ katseloomade labori veterinaar ja Merry Aart, konsulent.

Infopäevadel osalemist arvestatakse loomade heaolu toetuse koolitustena. Osalejad kantakse PRIA registrisse.

Kõigi infopäevade kogunemine alates 9.30, koolitus algab 10.00 ja kestab 6 akadeemilist tundi.

Ettekanded:
Nõuetele vastavus 2016
Loomade heaolu toetus
Loomade heaolu – veised
Loomade stress
Sigade aafrika katk
Transporditraumad ja esmaabi
Lammaste parasitaarhaigused

K​iviaia taastamise toetus

3. veebruar 2016 Kuressaare Ametikool, Vallimaa 5a, ruum K3, Kuressaare
4. veebruar 2016 Päeva Villa, Lai 7, Haapsalu
8. veebruar 2016 Nooruse Maja, Roheline 1b, Pärnu
9. veebruar 2016 Harju TL, Üksnurme tee 8, Saku

Lektorid:Timo Anis Maaeluministeeriumist, Eve Tammet PRIAst ning Ly Renter ja Armin Rudi muinsuskaitseametist. Infopäev kestis 3,5 tundi.

Ettekanded:
Kiviaia taastamise toetuse nõuded
Kiviaia toetuse taotluste menetlemine ja toetuse maksmise tingimused
Kiviaedade ajalooline taust, traditsioonilised materjalid ja töövõtted

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikava koostamist ning põllumajandustoote, toidu, piiritusjoogi ja veini jaoks geograafilise tähise taotlemise protsessi

16. veebruar 2016 Tartu Põllumeeste Liidu õppeklass, Jalaka 48, Tartu
18. veebruar 2016 Tallinnas, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja saal, J. Vilmsi 53g, Tallinn

Lektorid: Maaeluministeeriumi kaubanduse ja alkoholi turukorralduse büroo peaspetsilist Helen Sõber ja turu arendamise büroo peaspetsialist Jaanus Joasoo. Infopäevade alguseks oli kell 11.00 ja kestuseks 4 tundi.

Ettekanded:

2015. aastal toimusid järgmised infopäevad:

Keskkonnasõbraliku aianduse toetuse tutvustamine:

 • 16.november 2015 Tartus,  Põllumeeste Liidu õppeklassis
 • 23.november 2015 Võrus, Võrumaa Toidukeskuse õppeklassis, Koidula 5, Võru linn
 • 24.november 2015 Paide Kultuurikeskuse õppeklassis (ruum 114)
 • 26.november 2015 Viljandis, Hotelli Centrum väikeses saalis, Tallinna mnt 24, Viljandi
 • 27.november 2015 Põlvas, Pesa Hotellis, Uus 5, Põlva

Kõik infopäevad algasid kell 10.00 ja kestsid 6 akadeemilist tundi.
Infopäevade lektoriteks Priit Põldma ning Margus Kopp

Ettekanded:
keskkonnasõbralik köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatus
keskkonnasõbralik puuvilja- ja marjakasvatus, maasikakasvatus

MAK 2014 – 2020  meetme 4.1 Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks ja rahastamisvahendid:

 • 24.november 2015  Waide motellis, Tartumaal
 • 25.november 2015 Paide Kultuurikeskuse kammersaalis
 • 26.november 2015  Rakveres, Hotellis Wesenbergh, Tallinna mnt 25

Kõik infopäevad algasid kell 10.00. Lektorid Maaeluministeeriumist, PRIA-st ja MES-st

Ettekanded:
MAK 2014—2020  Investeeringud (meede 4.1) põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks
Toetuse taotlemise tarkvara tutvustus
MAK 2014—2020 rahastamisvahend

Loomade heaolu ja tervishoid:

 • 30.november 2015 Viljandis, Hotell Centrum
 • 02.detsember 2015 Võrus, Võrumaa Toidukeskuse õppeklassis, Koidula 5, Võru linn
 • 04.detsember 2015 Sakus, Harju Taluliit, Üksnurme tee 8
 • 05.detsember 2015 Tartus, Jalaka 48, Tartumaa PL õppeklassis
 • 08.detsember 2015 Põlvas, Pesa Hotellis, Uus 5, Põlva
 • 09.detsember 2015 Läänemaal, Päeva Villas, Lai 7, Haapsalu
 • 10.detsember 2015 Valgamaal, Sangaste Rukkimajas

Kõik infopäevad algasid kell 09.30 ja kestsid 6 akadeemilist tundi õppetööd.
Infopäevade lektoriteks Aivar Vuks, Arvi Raie ja Merry Aart

Ettekanded:
Nõuetele vastavus 2015
Loomade heaolu toetus
Loomade stress
Sigade aafrika katk
Transporditraumad ja esmaabi
Lammaste parasitaarhaigused