Põllumajanduspoliitika teadmussiirde programm

Põllumajanduspoliitika teadmussiirde programm2019-01-14T09:59:48+00:00

Hanke objektiks on infopäevade ja/või täienduskoolituste korraldamine põllmajanduspoliitika abinõude valdkonnas.
Infopäevi korraldatakse nii MAK 2014-2020 meetmete kui otsetoetuste jmt teemadel.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati raamleping tegevuste elluviimiseks ühispakkujatega Tartu Põllumeeste Liit, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.
Lepingu kontaktisikuks on Merry Aart, Tartumaa Põllumeeste Liidu projektijuht. Tel +372 509 3378, merry[A]kodu.ee

 

2019.aasta infopäevad ja koolitused:

 

 

Koostatud teabematerjalid