Põllumajanduspoliitika teadmussiirde programm

Põllumajanduspoliitika teadmussiirde programm2019-10-03T16:20:43+00:00

Hanke objektiks on infopäevade ja/või täienduskoolituste korraldamine põllmajanduspoliitika abinõude valdkonnas.
Infopäevi korraldatakse nii MAK 2014-2020 meetmete kui otsetoetuste jmt teemadel.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati raamleping tegevuste elluviimiseks ühispakkujatega Tartu Põllumeeste Liit, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.
Lepingu kontaktisikuks on Jaan Sõrra (Tartumaa Põllumeeste Liit). Tel +372 508 7320, meiliaadress ttl@kodu.ee

 

2019.aasta infopäevade teemad (kavandatud kvartaalne tellimus):

IV kvartal

III kvartal

 • M 6.4 “Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas” tutvustamiseks
 • Täienduskoolitused mahepõllumajanduse teemal
 • M 6.1 Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine

II kvartal

 • Pindala- ja loomatoetuste infopäev põllumajandustootjatele
 • M 4.3 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid
 • Infopäevad või täienduskoolitused mahepõllumajanduse teemal
 • Infopäev vajaduspõhiselt: veekaitsemeede (Annulleeritud)
 • Infopäev või täienduskoolitus vajaduspõhiselt: põldtunnustajad
 • M 10.1.1 keskkonnasõbraliku majandamise toetuse täiendkoolitus (Tegevus liigitub  meetme määruse §5 lg1   kohaseks tegevuseks)
 • M 4.3 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid (Annulleeritud)

I kvartal

 • PõKa aastani 2030
 • Pindala- ja loomatoetuste infopäev (lektoritele, konsulentidele)
 • M 16.4 Lühikesed tarneahelad ja kohalike turgude arendamine, kvaliteedikava, geograafilise tähise ja müügiedenduse infopäevad
 • M 10.1.1 Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse täienduskoolitus
 • M 6.3 Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine
 • Veekaitsemeede
 • Jäätmeseadus ja ringmajandus
 • Seemneproovivõtjad
 • Uue taimetervise määruse tutvustus, taimekaitseseaduse muudatused
 • Väetusplaani koostamine
 • Riigihangetest LEADER toetuse taotlemisel
 • Erametsanduse toetuste infopäevad: 22.01 Tallinnas; 24.01 Tartus; 29.01 Pärnus
 • Natura 2000 toetus erametsamaale saamise tingimused ja kohapealne kontroll: 21.03.2019
 • Riigihangetest LEADER toetuse taotlemisel: 13.02 Saaremaa; 21.02 Tori; 26.02 Kullamaa; 6. 03 Jõhvi; 12.03 Tallinn;  13.03 Võru
 • M 4.3 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja korrashoid 04.04 Türi
 • Infopäev „MAK meetme 4.3.2 raames rahastatavate maaparanduse investeeringutoetuste ehitusprojektide nõuded“ tutvustamiseks 25.04. Saku

Koostatud teabematerjalid